အန ၁၀.၆၉: ပဌမ ကထာ၀တၳဳသုတ္

၆၉။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန္းမ်ားစြာတို႔သည္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ၾကကာ စည္းေဝးရာ ဇရပ္၌ အညီအၫြတ္စုေဝးထိုင္ေနၾကၿပီးလွ်င္ မ်ားစြာေသာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) ဖီလာစကားကို ေျပာဆိုလ်က္ ေနကုန္၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္တို႔နည္း၊ မင္းႏွင့္စပ္ေသာ စကား ခိုးသူႏွင့္စပ္ေသာစကား အမတ္ႀကီးႏွင့္စပ္ေသာစကား စစ္သည္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေၾကာက္ဖြယ္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား စစ္ထိုးမႈႏွင့္စပ္ေသာစကား စားဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေသာက္ဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကားအဝတ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား အိပ္ရာႏွင့္စပ္ေသာစကား ပန္းႏွင့္စပ္ေသာစကား နံ႔သာႏွင့္စပ္ေသာစကား ေဆြမ်ဳိးႏွင့္ စပ္ေသာစကား ယာဥ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ရြာႏွင့္စပ္ေသာစကား နိဂံုးႏွင့္စပ္ေသာစကား ၿမဳိ႕ႏွင့္စပ္ေသာစကား နယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား မိန္းမႏွင့္စပ္ေသာစကား သူရဲေကာင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား လမ္းႏွင့္စပ္ေသာစကား ေရခပ္ဆိပ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေသလြန္သူႏွင့္စပ္ေသာစကား အေထြေထြႏွင့္ စပ္ေသာစကား ေလာက (အေၾကာင္း) ႏွင့္စပ္ေသာစကား သမုဒၵရာ (အေၾကာင္း) ႏွင့္စပ္ေသာ စကား ႀကီးပြါးမႈ ဆုတ္ယုတ္မႈႏွင့္စပ္ေသာ စကားတို႔တည္း။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညေနခ်မ္းအခါ၌ (တစ္ပါးတည္း) ကိန္းေအာင္းရာမွ ထေတာ္မူကာ စည္းေဝးရာဇရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ခင္းထားေသာေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူလ်က္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ၌ အဘယ္စကားျဖင့္ အညီအၫြတ္စုေဝး ထိုင္ေနၾကကုန္သနည္း၊ သင္တို႔၏ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ အၾကားစကားသည္ အဘယ္နည္း”ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔ သည္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ၾကကာ စည္းေဝးရာဇရပ္၌ အညီအၫြတ္စုေဝး ထိုင္ေနၾကပါ သည္၊ မ်ားစြာေသာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) ဖီလာစကားကို အားထုတ္လ်က္ ေနၾကပါသည္။ ယင္းစကားတို႔ဟူ သည္မွာ မင္းႏွင့္စပ္ေသာ စကား ခိုးသူႏွင့္စပ္ေသာစကား။ပ။ ႀကီးပြါးမႈ ဆုတ္ယုတ္မႈႏွင့္စပ္ေသာစကား၊ ဤသည္တို႔ပါတည္းဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ မင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား ခိုးသူႏွင့္စပ္ေသာစကား အမတ္ႀကီးႏွင့္စပ္ေသာစကား စစ္သည္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား ေၾကာက္ဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား စစ္ထိုးျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား စားဖြယ္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား ေသာက္ဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား အဝတ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား အိပ္ရာႏွင့္စပ္ေသာစကား ပန္းႏွင့္စပ္ေသာစကား နံ႔သာႏွင့္စပ္ေသာစကား ေဆြမ်ဳိးႏွင့္စပ္ေသာစကား ယာဥ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ရြာႏွင့္ စပ္ေသာစကား နိဂံုးႏွင့္စပ္ေသာစကား ၿမဳိ႕ႏွင့္စပ္ေသာစကား နယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား မိန္းမႏွင့္စပ္ေသာ စကား သူရဲေကာင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား လမ္းႏွင့္စပ္ေသာစကား ေရခပ္ဆိပ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေသလြန္ သူႏွင့္စပ္ေသာစကား အေထြေထြႏွင့္စပ္ေသာစကား ေလာက (အေၾကာင္း) ႏွင့္စပ္ေသာစကား သမုဒၵရာ (အေၾကာင္း) ႏွင့္စပ္ေသာစကား ႀကီးပြါးမႈ ဆုတ္ယုတ္မႈႏွင့္စပ္ေသာစကားဟူေသာ မ်ားစြာေသာ(မဂ္ဖိုလ္မွ) ဖီလာျဖစ္ေသာစကားတို႔ကို ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသည္ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္း ေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳေသာ သင္တို႔အား မသင့္ေလ်ာ္ေခ်။

ရဟန္းတို႔ စီးပြါးခ်မ္းသာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စကားတို႔သည္ ဤဆယ္မ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ ဆယ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-အလိုနည္းမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ ေရာင့္ရဲမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ ကင္းဆိတ္မႈႏွင့္ စပ္ေသာ စကား၊ မေရာေႏွာမႈႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ ဝီရိယအားထုတ္မႈႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ သီလႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ သမာဓိႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ ပညာႏွင့္စပ္ေသာ စကား၊ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ႏွင့္ စပ္ေသာ စကား၊ လြတ္ေျမာက္မႈကို ဆင္ျခင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္စပ္ေသာ စကားတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ စီးပြါးခ်မ္းသာ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စကားတို႔သည္ ဤဆယ္မ်ဳိးတို႔ပင္တည္း။

ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ သင္တို႔သည္ ဤ(စီးပြါးခ်မ္းသာျခင္း၏) အေၾကာင္းျဖစ္ေသာစကား ဆယ္မ်ဳိးတို႔ကို ေထာက္ဆ၍ ေထာက္ဆ၍ စကားကို ေျပာဆိုၾကပါမူ ဤသို႔ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဤသို႔ အာႏုေဘာ္ ႀကီးေသာ ဤလေနတို႔၏ အစြမ္းကိုေသာ္လည္း (မိမိ) အစြမ္းျဖင့္ ကုန္ခန္းေစႏိုင္ရာ၏၊ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ (အစြမ္းကို ကုန္ခန္းေစရာ၌ကား) အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာရွိအံ့နည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။