အန ၁၀.၉၃: ကႎဒိ႒ိကသုတ္

၉၃။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ေနမြန္းယိမ္းအခ်ိန္၌ ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးျမင္ရန္ အလို႔ငွါ သာဝတၳိျပည္မွ ထြက္ခဲ့၏။ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးအား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏ – ”ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးျမင္ရန္ အခါမဟုတ္ေသး၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (တစ္ပါးတည္း) ကိန္းေအာင္းေနေတာ္မူ၏၊ စိတ္ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းတို႔အားလည္း ဖူးျမင္ ရန္ အခါမဟုတ္ေသး၊ စိတ္ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္း ေနေတာ္မူကုန္၏၊ ငါသည္ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ ရမူ ေကာင္းေပရာ၏”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ထို႔ေနာက္ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏၊ ထိုအခါ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ အညီ အၫြတ္ ေပါင္းဆံုလာေရာက္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ ျပင္းျပက်ယ္ေလာင္ေသာ အသံရွိကုန္၍ ပဲ့တင္ထပ္ေစလ်က့္မ်ားစြာေသာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) ဖီလာျဖစ္ေသာစကားကို ေျပာဆိုကာ ထိုင္ေနကုန္၏။ သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ အနာထပိဏ္သူေဌး လာေနသည္ကို အေဝးမွပင္ ျမင္ၾကသည္ သာတည္း၊ ျမင္ၿပီးေနာက္ အခ်င္းခ်င္း ျပဳျပင္ကုန္၏၊ ”အသွ်င္တို႔ နည္းေသာအသံ ရွိၾကကုန္ေလာ့ အသွ်င္တို႔ အသံကို မျပဳၾကကုန္လင့္၊ ဤရဟန္းေဂါတမ၏တပည့္ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ အရံသို႔ လာ၏၊ ရဟန္းေဂါတမ၏ သာဝတၳိျပည္ေန အဝတ္ျဖဴဝတ္သူ လူတပည့္တို႔တြင္ ဤအနာထပိဏ္သူေဌး သည္ တစ္ေယာက္အပါအဝင္တည္း၊ ထိုအသွ်င္တို႔သည္ အသံနည္းမႈကို အလိုရွိကုန္၏၊ အသံနည္းေအာင္ ဆံုးမထားကုန္၏၊ အသံနည္းမႈ၏ ေက်းဇူးကို ဆိုေလ့ရွိကုန္၏၊ ပရိသတ္အသံနည္းသည္ကို သိ၍ ခ်ဥ္းကပ္ သင့္သည္ဟု မွတ္ထင္ေကာင္း မွတ္ထင္ရာ၏”ဟု (အခ်င္းခ်င္းျပဳျပင္ကုန္၏)။ ထို႔ေနာက္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနကုန္၏။ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အနာထပိဏ္သူေဌးအား သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔က သူႂကြယ္ ရဟန္းေဂါတမသည္ အဘယ္အယူရွိသည္ဟု ေျပာပါေလာ့ဟူ၍ ေမးၾကကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရားတို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အယူအားလံုးကို မသိပါဟု (ဆို၏)။

သူႂကြယ္ သင္ သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ အယူအားလံုးကို မသိပါဟု ဆိုလွ်င္ ရဟန္းတို႔သည္ အဘယ္အယူ ရွိၾကသည္ဟု ေျပာပါေလာ့ဟူ၍ (ေမးၾကကုန္၏) အသွ်င္ဘုရားတို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရဟန္းတို႔၏ အယူအားလံုးကိုလည္း မသိပါဟု (ဆို၏)။

သူႂကြယ္ သင္သည္ ရဟန္းေဂါတမ၏ အယူအားလံုးကို မသိပါ၊ ရဟန္းတို႔၏ အယူအားလံုးကိုလည္း မသိပါဟု ဆိုလွ်င္ သင္သည္ အဘယ္အယူရွိသည္ဟု ေျပာပါေလာ့ဟူ၍ (ေမးၾကကုန္၏)။

အသွ်င္ဘုရားတို႔ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မည္သည့္ အယူရွိၾကပါသည္ဟုကား ထိုအရာကို ေျဖဆိုျခင္းငွါ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား မခဲယဥ္းပါ၊ အသွ်င္ဘုရားတို႔သည္ ေရွးဦးစြာ မိမိတို႔၏ အယူမ်ားကို ေျဖေတာ္မူၾကပါ ေလာ့ဟု တိုက္တြန္းလိုပါ၏၊ ေနာက္ထပ္လည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ မည္သည့္ အယူရွိၾကပါသည္ဟု ထိုအရာကို ေျဖဆိုျခင္းငွါ ခဲယဥ္းမည္ မဟုတ္ပါဟု (ဆို၏)။

ဤသို႔ ဆိုလတ္ေသာ္ ပရိဗိုဇ္တစ္ဦးသည္ အနာထပိဏ္သူေဌးအား – ”ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းအႏွီးသာတည္း၊ သူႂကြယ္ ငါသည္ ဤသို႔ အယူရွိ၏”ဟု ဆို၏။ အျခားပရိဗိုဇ္တစ္ဦးကလည္း အနာထပိဏ္သူေဌးအား – ”ေလာကသည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္ သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းအႏွီးတည္း၊ သူႂကြယ္ ငါသည္ ဤသို႔ အယူရွိ၏”ဟု ဆို၏။ အျခားပရိဗိုဇ္တစ္ဦးကလည္း အနာထပိဏ္သူေဌးအား – ”ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏။ပ။ ေလာကသည္ အဆံုးမရွိ။ ထိုအသက္သည္ပင္ ထိုကိုယ္တည္း။ အသက္တျခား ကိုယ္တျခားတည္း။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္၏။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ မျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းအႏွီးတည္း၊ သူႂကြယ္ ငါသည္ ဤသို႔ အယူရွိ၏”ဟု ဆို၏။ ဤသို႔ ဆိုကုန္လတ္ေသာ္ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔အား ဤစကားကို ဆို၏၊

အသွ်င္ဘုရားတို႔ – ”ေလာကသည္ ျမဲ၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းအႏွီးတည္း၊ သူႂကြယ္ ငါသည္ ဤသို႔ အယူရွိ၏”ဟု ဤသို႔ ဆိုေသာ အသွ်င္၏ အယူသည္ မိမိ၏ မသင့္မတင့္ ႏွလံုး သြင္းျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါး၏ စကားသံေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏။ ထိုအယူသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ (အေၾကာင္းတို႔သည္) ျပဳျပင္အပ္၏၊ေစ့ေဆာ္အပ္၏၊ (အေၾကာင္းကို) စဲြ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ အလံုးစံုေသာ ေတဘုမၼကတရားသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာ၏၊ (အေၾကာင္းတို႔သည္) ျပဳျပင္အပ္၏၊ေစ့ေဆာ္အပ္၏၊ (အေၾကာင္းကို) စဲြ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုတရား အားလံုးသည္ မျမဲ၊ အၾကင္တရားသည္ မျမဲ၊ ထိုတရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ အၾကင္တရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ ထိုတရားကိုသာလွ်င္ ထိုအသွ်င္သည္ ၿငိကပ္၏၊ ထိုတရားသို႔ သာလွ်င္ ထိုအသွ်င္သည္ ကပ္ေရာက္၏။ အသွ်င္ဘုရားတို႔ ”ေလာကသည္ မျမဲ၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း၊ သူႂကြယ္ ငါသည္ ဤသို႔ အယူရွိ၏”ဟု ဤသို႔ဆိုေသာ အသွ်င္၏ အယူသည္လည္း မိမိ၏ မသင့္မတင့္ ႏွလုံးသြင္းျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါး၏ စကားသံေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္၏။ ထိုအယူသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာ၏။ (အေၾကာင္းတို႔သည္) ျပဳျပင္အပ္၏၊ေစ့ေဆာ္အပ္၏၊ (အေၾကာင္းကို) စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ အလုံးစုံေသာ ေတဘုမၼကတရားသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ (အေၾကာင္းတို႔သည္) ျပဳျပင္အပ္၏၊ေစ့့ေဆာ္အပ္၏၊ (အေၾကာင္းကို) စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုတရားအားလုံးသည္ မျမဲ၊ အၾကင္တရားသည္ မျမဲ၊ ထိုတရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ အၾကင္တရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ ထိုတရားကိုသာလွ်င္ ထိုအသွ်င္သည္ ၿငိကပ္၏၊ ထိုတရားသို႔သာလွ်င္ ထိုအသွ်င္သည္ ကပ္ေရာက္၏။

အသွ်င္ဘုရားတို႔ ”ေလာကသည္ အဆုံးရွိ၏။ပ။ ေလာကသည္ အဆုံးမရွိ။ ထိုအသက္ပင္ ထိုကိုယ္တည္း။ အသက္တျခား ကိုယ္တျခားတည္း။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္၏။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ မျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခား အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္း၊ သူႂကြယ္ ငါသည္ ဤသို႔ အယူရွိ၏”ဟု ဤသို႔ ဆိုေသာ အသွ်င္၏ အယူ သည္လည္း မိမိ၏ မသင့္မတင့္ ွလုံးသြင္းျခင္း အေၾကာင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါး၏ စကားသံေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏။ ထိုအယူသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာ၏၊ (အေၾကာင္းတို႔သည္ ) ျပဳျပင္အပ္၏၊ေစ့ေဆာ္အပ္၏၊ (အေၾကာင္းကို) စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ အလုံးစုံေသာ ေတဘုမၼကတရားသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာ၏၊ (အေၾကာင္းတို႔သည္) ျပဳျပင္အပ္၏၊ေစ့ေဆာ္အပ္၏၊ (အေၾကာင္းကို) စဲြ၍ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုတရားအားလုံးသည္ မျမဲ၊ အၾကင္တရားသည္ မျမဲ၊ ထိုတရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ အၾကင္ တရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ ထိုတရားကိုသာလွ်င္ ထိုအသွ်င္သည္ ၿငိကပ္၏၊ ထိုတရားသို႔သာလွ်င္ ထိုအသွ်င္ သည္ ကပ္ေရာက္၏ဟု (ဆို၏)။

ဤသို႔ဆိုလတ္ေသာ္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ အနာထပိဏ္သူေဌအား ”သူႂကြယ္ ငါတို႔အားလုံးပင္ မိမိတို႔ အယူကို ေျပာဆိုၿပီးၾကၿပီ၊ သူႂကြယ္ သင္သည္ အဘယ္အယူရွိသည္ဟု ေျပာပါေလာ့ဟူ၍ ေမးၾကကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရားတို႔ အလုံးစုံေသာ ေတဘုမၼကတရားသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာ၏။ (အေၾကာင္းတို႔သည္) ျပဳျပင္အပ္၏၊ေစ့ေဆာ္အပ္၏၊ (အေၾကာင္းကို) စဲြ၍ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုတရားအားလုံးသည္ မျမဲ၊ အၾကင္ တရားသည္ မျမဲ၊ ထိုတရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ အၾကင္တရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ ထိုတရားသည္ ”ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ထိုတရားသည္ ငါမဟုတ္၊ ထိုတရားသည္ ငါ၏ ‘အတၱ’ မဟုတ္၊” အသွ်င္ဘုရားတို႔ အကြၽႏု္ပ္ သည္ ဤသို႔ အယူရွိပါ၏ဟု (ဆို၏ )။

သူႂကြယ္ အလုံးစုံေသာ ေတဘုမၼကတရားသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာ၏၊ (အေၾကာင္းတို႔သည္) ျပဳျပင္အပ္၏၊ေစ့ေဆာ္အပ္၏၊ (အေၾကာင္းကို) စဲြ၍ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုတရားအားလုံးသည္ မျမဲ၊ အၾကင္တရားသည္ မျမဲ၊ ထိုတရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ အၾကင္တရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ သူႂကြယ္ သင္သည္ ထိုတရားကိုသာလွ်င္ ၿငိကပ္၏၊ သူႂကြယ္ သင္သည္ ထိုတရားသို႔သာလွ်င္ ကပ္ေရာက္၏ဟု (ဆို၏)။

အသွ်င္ဘုရားတို႔ အလုံးစုံေသာ ေတဘုမၼကတရားသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာ၏၊ (အေၾကာင္းတို႔ သည္) ျပဳျပင္အပ္၏၊ေစ့ေဆာ္အပ္၏၊ (အေၾကာင္းကို)စဲြ၍ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုတရားအားလုံးသည္ မျမဲ၊ အၾကင္တရားသည္ မျမဲ၊ ထိုတရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ အၾကင္တရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ ထိုတရားသည္ ”ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ထိုတရားသည္ ငါမဟုတ္၊ ထိုတရားသည္ ငါ၏ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟု ဤသို႔ အကြၽႏု္ပ္ သည္ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျမင္ပါ၏၊ ထို႔ထက္အလြန္လည္း ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိပါ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။

ဤသို႔ဆိုလတ္ေသာ္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနကုန္ မ်က္ႏွာမသာကုန္၍ ေခါင္းငုံ႔ကုန္ မ်က္ႏွာေအာက္စိုက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ မိႈင္ကုန္လ်က္ ၾကံရာမရကုန္ဘဲ ထိုင္ေနကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနကုန္ မ်က္ႏွာမသာကုန္ ေခါင္းငုံ႔ကုန္ မ်က္ႏွာေအာက္စိုက္ ကုန္သည္ျဖစ္၍ မႈိင္ကုန္လ်က္ ၾကံရာမရကုန္ဘဲ ထိုင္ေနကုန္ေသာ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ကို သိ၍ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ကာ ထိုသာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာအယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔ႏွင့္အတူ ေျပာဆိုခဲ့သမွ် စကားအားလုံးကို ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထား၏။ သူႂကြယ္ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ သူႂကြယ္ သင္သည္ ဤသို႔ပင္ ထိုအခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက္်ားတို႔ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ အေၾကာင္းတရားႏွင့္တကြ ေကာင္းစြာ ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္အပ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အနာထပိဏ္သူေဌးကို တရားစကားျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြါးကို သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သုံးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစ၏။ ထိုအခါ အနာထပိဏ္သူေဌးသည္ ျမတ္စြာဘုရားက တရားစကားျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြါးကို သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သုံးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစၿပီးေသာ္ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ ဖဲသြားေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အနာထပိဏ္သူေဌး ဖဲသြား၍ မၾကာမီ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’၌ ရဟန္းျပဳ၍ အႏွစ္တစ္ရာရွိၿပီးေသာ ရဟန္းေသာ္လည္း သာသနာေတာ္မွ တစ္ပါးေသာအယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ကို အနာထပိဏ္သူေဌးက ႏွိပ္အပ္ကုန္ဘိသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ေကာင္းစြာ ႏွိပ္ျခင္းကို ႏွိပ္ၾကရာ၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

တတိယသုတ္။