အန ၁၁. ၁၅: ေမတၱာသုတ္

၁၅။ ရဟန္းတို႔ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ယာဥ္ကဲ့သို႔ျပဳအပ္ တည္ရာကဲ့သို႔ျပဳအပ္ ေရွး႐ႈတည္ေစအပ္ ေလ့လာအပ္ ေကာင္းစြာ အားထုတ္အပ္သည္ရွိေသာ္ အက်ဳိးအာနိသင္ တစ္ဆယ့္တစ္မ်ဳိးတို႔ကို (မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ကုန္၏။ အဘယ္တစ္ဆယ့္တစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရ၏။ ခ်မ္းသာစြာ ႏိုးရ၏။ အိပ္မက္ဆိုးကို မျမင္မက္။ လူတို႔၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကို ခံရ၏။ နတ္,သားရဲ,ဘီလူးတို႔၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကို ခံရ၏။ နတ္တို႔ေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏။ ထို(ေမတၱာပြါးမ်ားေသာ) သူအား မီး အဆိပ္ လက္နက္တို႔ မစြဲမက် မဖ်က္ဆီးႏိုင္။ လ်င္ျမန္စြာ စိတ္တည္ၾကည္၏။ မ်က္ႏွာအဆင္း အထူးၾကည္လင္၏။ မေတြမေဝ ေသရ၏။ အလြန္ျမတ္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္တရား) ကို ထိုးထြင္း၍ မသိႏိုင္ေသာ္ ျဗဟၼာျပည္သို႔ လားရ၏။

ရဟန္းတို႔ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို မွီဝဲအပ္ ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ျပဳအပ္ ယာဥ္ကဲ့သို႔ျပဳအပ္ တည္ရာကဲ့သို႔ျပဳအပ္ ေရွး႐ႈတည္ေစအပ္ ေလ့လာအပ္ ေကာင္းစြာ အားထုတ္အပ္သည္ ရွိေသာ္ ဤတစ္ဆယ့္တစ္ပါးေသာ အက်ဳိးအာနိသင္တို႔ကို (မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။