အန ၂.၃၂:

၃၂။ ရဟန္းတို႔ ဝိဇၨာအဘို႔အစု၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဤတရားတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ိဳးတည္း။ အဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး တို႔နည္း ဟူမူ –
စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း သမထ၎ သခၤါရတရားတို႔ကို ရွုဆင္ျခင္ျခင္း ဝိပႆနာ၎ တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ သမထကို ပြားမ်ားအပ္ေသာ္ အဘယ္အက်ိဳးကို ရရွိခံစားရသနည္း၊ စိတ္ကိုပြားမ်ားေစအပ္၏။ စိတ္ကိုပြားမ်ား ေစအပ္ေသာ္ အဘယ္အက်ိဳး ခံစားရသနည္း၊ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ကို ပယ္နိုင္၏။ ရဟန္းတို႔ သခၤါရတရားတို႔ကို ရွုဆင္ျခင္ျခင္း ဝိပႆနာကို ပြားမ်ားအပ္ေသာ္ အဘယ္အက်ိဳးကို ခံစားရသနည္း၊ ပညာကို ပြားမ်ားေစအပ္၏။ ပညာကို ပြားမ်ားေစအပ္ေသာ္ အဘယ္အက်ိဳးကိုခံစားရသနည္း၊ မသိျခင္း ‘အဝိဇၨာ’ ကို ပယ္နိုင္၏။

ရဟန္းတို႔ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ျဖင့္ ညစ္ညဴးေသာ္စိတ္သည္ ကိေလသာမွ မလြတ္ေျမာက္ မသိျခင္း ‘အဝိဇၨာ’ ျဖင့္ ညစ္ညဴးေသာ္ ပညာကို မပြားမ်ားေစအပ္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လၽွင္ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ၏ ကုန္ခမ္းျခင္းေၾကာင္း စိတ္၏ ကိေလသာတို႔မွလြတ္ေျမာက္ျခင္း ‘ေစေတာဝိမုတၱိ’သည္ ျဖစ္၏။ မသိမွု ‘အဝိဇၨာ’ ၏ ကုန္ခမ္းျခင္းေၾကာင့္ ပညာ၏ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ‘ပညာဝိမုတၱိ’ သည္ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၁၁)