အန ၃.၁၂၉: ကဋုဝိယသုတ္

၁၂၉။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ဗာရာဏသီျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏြားအေရာင္းအဝယ္ျပဳရာ ေညာင္ၾကတ္ပင္အနီး၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ေတာ္မူစဥ္ သာယာဖြယ္ (စ်ာန္ခ်မ္းသာ) ဆိတ္သုဥ္းေသာ ျပင္ပ (ကာမဂုဏ္) ကို သာယာေသာ သတိလြတ္ကင္း ဆင္ျခင္ျခင္းမရွိသည့္ျပင္ မတည္ၾကည္ လည္ေသာစိတ္ရွိလ်က္ ေပၚလြင္ေသာ ဣေႁႏၵရွိသည့္ ရဟန္းတစ္ပါးကို ျမင္ေတာ္မူ၍-

”ရဟန္း သင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ေထြးအံဖတ္ မျပဳလင့္၊ ရဟန္း မိမိကိုယ္ကို ေထြးအံဖတ္ျပဳသည္ျဖစ္၍ သားစိမ္းနံ႔ျဖင့္ စိုစြတ္ေသာ သင့္ကို ယင္ေကာင္တို႔သည္ မက်ေရာက္ မႏွိပ္စက္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိေခ်”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ ဤဆံုးမၾသဝါဒျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမအပ္သည္ရွိေသာ္ ထိတ္လန္႔ျခင္း ‘သံေဝဂ’ သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ၿပီး၍ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲလတ္ေသာ္ ရဟန္းတို႔ကို ရဟန္းတို႔ ငါသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သင္းပိုင္ကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ဗာရာဏသီျပည္၌ ဆြမ္းခံဝင္၏၊ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ႏြားအေရာင္းအဝယ္ျပဳရာ ေညာင္ၾကတ္ပင္အနီး၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္စဥ္ သာယာဖြယ္ (စ်ာန္ခ်မ္းသာ) ဆိတ္သုဥ္းေသာ ျပင္ပ (ကာမဂုဏ္) ကို သာယာေသာ သတိလြတ္ကင္း ဆင္ျခင္ျခင္းမရွိသည့္ျပင္ မတည္ၾကည္ လည္ေသာစိတ္ရွိလ်က္ ေပၚလြင္ေသာ ဣေႁႏၵရွိသည့္ ရဟန္းတစ္ပါးကို ျမင္၍ ဤစကားကို ဆိုခဲ့၏-

‘ရဟန္း သင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ေထြးအံဖတ္ မျပဳလင့္၊ ရဟန္း မိမိကိုယ္ကို ေထြးအံဖတ္ျပဳသည္ ျဖစ္၍ သားစိမ္းနံ႔ျဖင့္ စိုစြတ္ေသာ သင့္ကို ယင္ေကာင္တို႔သည္ မက်ေရာက္ မႏွိပ္စက္ရာေသာ အေၾကာင္းမရွိေခ်’ဟု (ဆိုခဲ့၏)။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ ထိုရဟန္းသည္ ဤဆံုးမၾသဝါဒျဖင့္ ငါဆံုးမအပ္သည္ရွိေသာ္ ထိတ္လန္႔ျခင္း ‘သံေဝဂ’ သို႔ ေရာက္ေလ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ရဟန္း တစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား ေထြးအံဖတ္ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ သားစိမ္းနံ႔ဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း၊ ယင္ေကာင္တို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔ပါနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း ေထြးအံဖတ္ဟူသည္ အဘိဇၩာပင္တည္း၊ သားစိမ္းနံ႔ဟူသည္ ဗ်ာပါဒပင္တည္း၊ ယင္ေကာင္ တို႔ဟူသည္ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္ဝိတက္တို႔ပင္တည္း။ ရဟန္း မိမိကိုယ္ကို ေထြးအံဖတ္ျပဳသည္ျဖစ္၍ သားစိမ္းနံ႔ျဖင့္ စြတ္စိုသူကို ယင္ေကာင္တို႔သည္ မက်ေရာက္ မႏွိပ္စက္ရာေသာ အေၾကာင္း မရွိေခ်ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စကၡဳဒြါရ ေသာတဒြါရ၌ မလံုျခံဳသည္ျဖစ္၍ ဣေႁႏၵတို႔၌ မေစာင့္စည္းသူအား ရာဂကို မွီေသာ မိစၧာဝိတက္ယင္ေကာင္တို႔သည္ က်ေရာက္ကုန္လတၱံ႕။ ေထြးအံဖတ္ျဖစ္၍ သားစိမ္းနံ႔ျဖင့္ စိုစြတ္ေနေသာ ရဟန္းသည္ နိဗၺာန္မွ ေဝး၏၊ ပင္ပန္းျခင္းအဖို႔သာ ရွိ၏။ ပညာမဲ့ေသာ လူမိုက္သည္ ရြာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေတာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိ၏ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို မရမူ၍ ယင္ေကာင္တို႔ ဝိုင္းရံလ်က္ လွည့္လည္ရ၏။ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ပညာျဖင့္ ၿငိမ္းေအးျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူတို႔သည္ ယင္ေကာင္တို႔ကို ဖ်က္ဆီး၍ ၿငိမ္းေအးကုန္သည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရကုန္၏။

ဆ႒သုတ္။