အန ၃.၄၉: ပဗၺတရာဇသုတ္

၄၉။ ရဟန္းတို႔ ဟိမဝႏၲာေတာင္မင္းကို အမွီျပဳ၍ သစ္ပင္ႀကီးတို႔သည္ ႀကီးပြါးျခင္းသံုးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ႀကီးပြါးကုန္၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- အကိုင္း အခက္ အရြက္ျဖင့္ ႀကီးပြါးကုန္၏၊ အေခါက္ အေပြးျဖင့္ ႀကီးပြါးကုန္၏၊ အကာ အႏွစ္ျဖင့္ ႀကီးပြါးကုန္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဟိမဝႏၲာေတာင္မင္းကို အမွီျပဳ၍ သစ္ပင္ႀကီးတို႔သည္ ဤႀကီးပြါးျခင္းသံုးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ႀကီးပြါးကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အမ်ဳိးသား အႀကီးအကဲကို အမွီျပဳ၍ (သားမယားစေသာ) အိမ္သူအိမ္သား အေပါင္းသည္ ႀကီးပြါးျခင္းသံုးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ႀကီးပြါး၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါတရား’ ျဖင့္ ႀကီးပြါး၏၊ အက်င့္ ‘သီလ’ ျဖင့္ ႀကီးပြါး၏၊ အသိ ‘ပညာ’ ျဖင့္ ႀကီးပြါး၏။ ရဟန္းတို႔ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အမ်ဳိးသားအႀကီးအကဲကို အမွီျပဳ၍ (သားမယားစေသာ) အိမ္သူအိမ္သား အေပါင္းသည္ ဤႀကီးပြါးျခင္းသံုးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ႀကီးပြါး၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေတာအုပ္ႀကီးအတြင္း၌ ရွိေသာ ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးကို အမွီျပဳ၍ ေတာစိုး သစ္ပင္ႀကီးတို႔သည္ ႀကီးပြါးကုန္သကဲ့သို႔၊ ထို႔အတူသာလွ်င္ ဤေလာက၌ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ သဒၶါတရားရွိေသာ အမ်ဳိးသား အႀကီးအကဲကို အမွီျပဳ၍ သား မယားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္ သူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ထို သဒၶါတရား ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားကို မွီ၍့အသက္ေမြးကုန္ေသာ သူတို႔သည္လည္းေကာင္း (သဒၶါစေသာ သံုးပါးေသာ တရားတို႔ျဖင့္) ႀကီးပြါးကုန္၏။ မိမိအက်ဳိးကို ေျမာ္ျမင္တတ္ကုန္ေသာ ထို ပညာရွိတို႔သည္ ထို သီလရွိေသာ သူ၏ သီလကိုလည္းေကာင္း၊ စြန္႔ၾကဲျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အတုလိုက္ကာ ျပဳကုန္၏။ ဤေလာက၌ ႏွစ္သက္ျခင္းရွိကုန္ေသာ ခ်မ္းသာကို လိုလားကုန္ေသာ သူတို႔သည္ သုဂတိဘဝသို႔ လားေၾကာင္းခရီးသဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကို က်င့္ရ၍ နတ္ျပည္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ရကုန္၏။

နဝမသုတ္။