အန ၃.၅၂: ပဌမ ေဒြျဗာဟၼဏသုတ္

၅၂။ ထိုအခါ ဖြားျမင္သည္မွ အသက္တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ရွိ၍ အိုမင္း ႀကီးျမင့္ အရြယ္ရင့္ကာ ဆင့္ဆင့္ လြန္ေျမာက္ အဆံုးအရြယ္သို႔ ေရာက္ကုန္ေသာ ပုဏၰားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၾကကုန္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၾကၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ဖြားျမင္သည္မွ အသက္တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ပင္ရွိၾက၍ အိုမင္း ႀကီးျမင့္ အရြယ္ရင့္ကာ ဆင့္ဆင့္လြန္ေျမာက္ အဆံုးအရြယ္သို႔ ေရာက္ၾကပါကုန္ၿပီ၊ ထို အကြၽႏု္ပ္တို႔ကား ဒုဂၢတိေဘးမွ ေစာင့္ေရွာက္တားျမစ္ေၾကာင္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကိုမူ မျပဳလုပ္ၾကရပါကုန္ေသး၊ အသွ်င္ ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ရွည္ၾကာေလးျမင့္ အစီးအပြါးရွိျခင္း ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္ရာေသာ သြန္သင္ဆံုးမျခင္းျဖင့္ သြန္သင္ဆံုးမေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။

ပုဏၰားတို႔ သင္တို႔သည္ ဖြားျမင္သည္မွ အသက္တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ရွိကုန္၍ အိုမင္းႀကီးျမင့္ အရြယ္ ရင့္ကာ ဆင့္ဆင့္လြန္ေျမာက္ အဆံုးအရြယ္သို႔ စင္စစ္ ေရာက္ၾကကုန္၏။ သင္တို႔သည္ ဒုဂၢတိေဘးမွ ေစာင့္ေရွာက္တားျမစ္ေၾကာင္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကိုမူ မျပဳလုပ္ၾကရကုန္ေသး၊ ပုဏၰားတို႔ အိုျခင္း နာျခင္း ေသျခင္းသည္ ဤသတၱေလာကကို အဆင့္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္အပ္၏။ ပုဏၰားတို႔ အိုျခင္း နာျခင္း ေသျခင္းသည္ သတၱေလာကကို ဤသို႔ အဆင့္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္အပ္သည္ရွိေသာ္ ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ကိုယ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းျခင္း၊ စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းျခင္းသည္ တမလြန္ဘဝသို႔ ေျပာင္းသြား သူ၏ ခိုကိုးရာ ပုန္းေအာင္းရာ မွီခိုရာ ကိုးကြယ္ရာ လဲေလ်ာင္းရာ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

(အို နာ ေသေရး ဒုကၡေဘးတို႔သည္) ဇီဝိတိေႁႏၵကို အဆင့္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္အပ္၏၊ (သတၱဝါတို႔၏) အသက္သည္ တိုေတာင္းလွ၏၊ အိုျခင္းတရားသည္ အဆင့္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္အပ္ေသာ သတၱဝါအား ကိုးကြယ္ရာတို႔မည္သည္ မရွိႏိုင္ကုန္၊ ေသျခင္းတရား၌ ဤမည္ေသာ ေဘးကို (ပညာမ်က္စိျဖင့္) ျမင္ေအာင္႐ႈလ်က္ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္စြမ္းႏိုင္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳရာသတည္း။

ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ျဖင့္ ေစာင့္စည္းျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အသက္ဝိညာဥ္ရွင္ေနစဥ္ ေကာင္းမႈကို ျပဳျခင္းသည္လည္းေကာင္း တမလြန္ေလာက သို႔ ေျပာင္းသြားသူအား ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္သတည္း။

ပဌမသုတ္။