အန ၃.၆၆: ေကသမုတၱိသုတ္

၆၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေကာသလတိုင္းတို႔၌ ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူလတ္ေသာ္ ကာလာမမင္းတို႔၏ ေကသမုတၱမည္ေသာ နိဂံုးသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ေကသမုတၱနိဂုံးသား ကာလာမမင္းတို႔သည္ ဤသို႔ ၾကားသိၾကကုန္၏- ”အခ်င္းတို႔ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳသည့္ သာကီဝင္မင္းသား ရဟန္းေဂါတမသည္ ေကသမုတၱနိဂုံးသို႔ ေရာက္လာေတာ္မူ၏။ ထို အသွ်င္ေဂါတမ၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ဤသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏။ ထို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံမည္ေတာ္မူ၏။ပ။ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္တို႔အား ဖူးေျမာ္ရျခင္းသည္ ေကာင္းသည္သာတည္း”ဟု (ၾကားသိၾကကုန္၏)။

ထို႔ေနာက္ ေကသမုတၱနိဂုံးသား ကာလာမမင္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္ၿပီး လွ်င္ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကကုန္၏။ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏႈတ္ဆက္) ေျပာဆိုကုန္၏။ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏။ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ျမတ္စြြာဘုရား ရွိရာ အရပ္သို႔ လက္အုပ္ခ်ီကုန္လ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏။ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ အမည္ အႏြယ္ကို ေျပာၾကားလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏။ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကေသာ ေကသမုတၱနိဂုံးသား ထို ကာလာမမင္းမ်ဳိးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား- အသွ်င္ဘုရား အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေကသမုတၱနိဂုံးသို႔ ေရာက္လာပါကုန္၏။ ထို သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မိမိအယူဝါဒကိုသာလွ်င္ ျပပါကုန္၏၊ ထြန္းပေစပါ ကုန္၏။ သူတစ္ပါးအယူဝါဒကိုမူကား ထိပါးပါကုန္၏၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳပါကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ပါကုန္၏၊ ေခ်ဖ်က္ပါ ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား တျခားေသာ သမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္း ေကသမုတၱနိဂုံးသို႔ ေရာက္ လာပါကုန္၏၊ ထို သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း မိမိအယူဝါဒကိုသာလွ်င္ ျပပါကုန္၏၊ ထြန္းပေစကုန္ပါ၏၊ သူတစ္ပါးအယူဝါဒကိုမူကား ထိပါးပါကုန္၏၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳပါကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ပါကုန္၏၊ ေခ်ဖ်က္ပါကုန္၏၊ ”အသွ်င္ဘုရား ဤသမဏျဗာဟၼဏတို႔တြင္ အဘယ္သမဏျဗာဟၼဏသည္ မွန္ေသာ စကားကို ဆိုပါ သနည္း၊ အဘယ္သမဏျဗာဟၼဏသည္ မမွန္ေသာ စကားကို ဆိုပါသနည္း”ဟု အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ယုံမွားျခင္း ေတြးေတာျခင္း ျဖစ္ခဲ့ပါ၏” (ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏)။ ကာလာမမင္းတို႔ သင္တို႔အား ယုံမွားျခင္းငွါ သင့္ေပ၏၊ ေတြးေတာျခင္းငွါ သင့္ေပ၏၊ သင္တို႔အား ယုံမွားျခင္းငွါသင့္ေသာ အရာ၌ ယုံမွားျခင္း ျဖစ္၏။

ကာလာမမင္းတို႔ သင္တို႔သည္-

ေျပာသံ ၾကားကာမွ်ျဖင့္ (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

အစဥ္အဆက္ စကားမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

ဤသို႔ ျဖစ္ဖူးသတတ္ဟူေသာ စကားမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး။

ပိဋကတ္ (မိမိတို႔ေရွးေဟာင္းက်မ္းဂန္) စာေပႏွင့္ ညီၫြတ္ေပသည္ဟူ၍လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

ၾကံဆေတြးေတာ၍ ယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

နည္းမွီးယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ေသာအားျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

(ငါတို႔) ၾကံစည္ႏွစ္သက္၍ ယူထားေသာအယူႏွင့္ တူညီေပသည္ဟူ၍လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

မွတ္ယူထိုက္ေသာ သေဘာမွ်ျဖင့္လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

ငါတို႔ေလးစားေသာ ရဟန္း၏ စကားဟူ၍လည္း (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊

ကာလာမမင္းတို႔ ”ဤတရားတို႔ကား အကုသိုလ္တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔တည္း။ ဤတရားတို႔ကို ျပည့္စံု ေစအပ္ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အစီးအပြားမဲ့့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏”ဟု သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ သိေသာအခါ၌မူ ပယ္စြန္႔ကုန္ရာ၏။

ကာလာမမင္းတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း။ တပ္မက္ျခင္း ‘ေလာဘ’သည္ သတၱဝါ၏ အတြင္း ‘အဇၩတၱ’ သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ္ အစီးအပြားရွိျခင္းငွါ ျဖစ္သေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) အစီး အပြားမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္သေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အစီးအပြားမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ ကာလာမမင္းတို႔ တပ္မက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ တပ္မက္ေသာ ‘ေလာဘ’ ႏွိပ္စက္အပ္ သိမ္းယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သူ႕အသက္ကိုလည္း သတ္၏၊ မေပးသည္ကိုလည္း ခိုးယူ၏၊ သူ႕မယားကိုလည္း သြား လာ၏၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကိုလည္း ေျပာဆို၏၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း ထို အတိုင္းျပဳရန္ ေဆာက္ တည္ေစ၏၊ ယင္းသူတစ္ပါးအသက္သတ္ျခင္း စသည္သည္ ထိုသူအား ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး အစီးအပြားမဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

ကာလာမမင္းတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း။ အမ်က္ထြက္ျခင္း’ေဒါသ’သည္ သတၱဝါ၏ အတြင္း’အဇၩတၱ’သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ္ အစီးအပြားရွိျခင္းငွါ ျဖစ္သေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) အစီး အပြားမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္သေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အစီးအပြားမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ ကာလာမမင္းတို႔ အမ်က္ထြက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ႏွိပ္စက္အပ္ သိမ္းယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သူ႕အသက္ကိုလည္း သတ္၏၊ မေပးသည္ကိုလည္း ခိုးယူ၏၊ သူ႕မယားကိုလည္း သြား လာ၏၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကိုလည္း ေျပာဆို၏၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း ထို အတိုင္းျပဳရန္ ေဆာက္ တည္ေစ၏၊ ယင္းသူတစ္ပါးအသက္သတ္ျခင္း သတ္ေစျခင္း စသည္သည္ ထိုသူအား ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး အစီးအပြားမဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

ကာလာမမင္းတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’သည္ သတၱဝါ၏ အတြင္း ‘အဇၩတၱ’ သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ္ အစီးအပြားရွိျခင္းငွါ ျဖစ္သေလာ။ပ။ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

ကာလာမမင္းတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္တရားတို႔ေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) အကုသိုလ္တရားတို႔ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အကုသိုလ္တရားတို႔ ျဖစ္ပါသည္အသွ်င္ဘုရား။ အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔ေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) အျပစ္မရွိေသာ တရားတို႔ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔ျဖစ္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရား တို႔ေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔ ျဖစ္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ (ဤတရားတို႔ကို) ျပည့္စံုေစအပ္ ေဆာက္တည္ အပ္ကုန္ေသာ္ အစီးအပြားမဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္သေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) မျဖစ္ကုန္သေလာ။ ဤေနရာ၌ (သင္တို႔စိတ္) အဘယ္သို႔ ရွိသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား (ဤတရားတို႔ကို) ျပည့္စံုေစအပ္ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္ေသာ္ အစီးအပြါး မဲဲဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရျဲခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္ပါ၏၊ ဤေနရာ၌ တပည့္ေတာ္တို႔၏ (စိတ္) ဤသို႔ ရွိပါသည္ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

”ကာလာမမင္းတို႔ သင္တို႔သည္ ေျပာသံၾကားကာမွ်ျဖင့္ (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊ ့အစဥ္အဆက္ စကားမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ဤသို႔ ျဖစ္ဖူးသတတ္ဟူေသာ စကားမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး။ ပိဋကတ္ (မိမိတို႔ ေရွးေဟာင္းက်မ္းဂန္) စာေပႏွင့္ ညီၫြတ္ေပသည္ဟူ၍လည္း မယူကုန္ လင့္ဦး၊ ၾကံဆေတြးေတာ၍ ယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊နည္းမွီးယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္ လင့္ဦး၊ အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ေသာ အားျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ (ငါတို႔) ၾကံစည္ႏွစ္သက္၍ ယူထားေသာ အယူႏွင့္ တူညီေပသည္ဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ မွတ္ယူထိုက္ေသာ သေဘာမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္ လင့္ဦး၊ ငါတို႔ ေလးစားေသာ ရဟန္း၏ စကားဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ကာလာမမင္းတို႔ ‘ဤတရား တို႔ကား အကုသိုလ္တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔တည္း။ ဤတရားကို ျပည့္စံုေစအပ္ ေဆာက္တည္ အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အစီးအပြားမဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏’ဟု သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ သိေသာ အခါ၌မူ ပယ္စြန္႔ကုန္ရာ၏”ဟု ငါမိန္႔ဆိုခဲ့ေသာ စကားသည္ကား ဤသည္ကို စဲြ၍ မိန္႔ဆိုေသာ စကားျဖစ္၏။

ကာလာမမင္းတို႔ သင္တို႔သည္ ေျပာသံၾကားကာမွ်ျဖင့္ (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္လင့္ဦး၊ အစဥ္အဆက္ စကားမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ဤသို႔ ျဖစ္ဖူးသတတ္ဟူေသာ စကားမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး။ ပိဋကတ္ (မိမိတို႔ ေရွးေဟာင္းက်မ္းဂန္) စာေပႏွင့္ ညီၫြတ္ေပသည္ဟူ၍လည္း မယူကုန္ လင့္ဦး၊ ၾကံဆေတြးေတာ၍ ယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊နည္းမွီးယူျခင္းမွ် ျဖင့္လည္း မယူကုန္ လင့္ဦး၊ အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ေသာ အားျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ (ငါတို႔) ၾကံစည္ႏွစ္သက္၍ ယူထားေသာ အယူႏွင့္ တူညီေပသည္ဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ မွတ္ယူထိုက္ေသာ သေဘာမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ငါတို႔ ေလးစားရေသာ ရဟန္း၏ စကားဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ကာလာမမင္းတို႔ ‘ဤတရားတို႔ကား ကုသိုလ္တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား အျပစ္မရွိေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔တည္း။ ဤတရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစအပ္ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ အစီးအပြားရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏’ဟု သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ သိေသာအခါ၌မူ ျပည့္စံုေစ၍ ေနကုန္ရာ၏။

ကာလာမမင္းတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ မတပ္မက္ျခင္း ‘အေလာဘ’သည္ သတၱဝါ၏ အတြင္း’အဇၩတၱ’သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ္ အစီးအပြားရွိျခင္းငွါ ျဖစ္သေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) အစီး အပြားမဲ့ျခင္းငွါ ျဖစ္သေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အစီးအပြားရွိျခင္းငွါ ျဖစ္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ ကာလာမမင္းတို႔ မတပ္မက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ တပ္မက္ျခင္း ‘ေလာ ဘ’ မႏွိပ္စက္အပ္ မသိမ္းယူအပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သူ႕အသက္ကိုလည္း မသတ္၊ မေပးသည္ကိုလည္း မယူ၊ သူ႕မယားကိုလည္း မသြား လာ၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကိုလည္း မေျပာဆို၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း ထို အတိုင္း (သူတစ္ပါး အသက္ သတ္မႈစသည္) ျပဳရန္ မေဆာက္တည္ေစ၊ ယင္းသူတစ္ပါး အသက္မသတ္ျခင္းစသည္သည္ ထိုသူအား ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး အစီးအပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။

ကာလာမမင္းတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ အမ်က္မထြက္ျခင္း ‘အေဒါသ’သည္ သတၱဝါ၏ အတြင္း ‘အဇၩတၱ’သႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ္။ပ။ မေတြေဝျခင္း ‘အေမာဟ’သည္ သတၱဝါ၏ အတြင္း ‘အဇၩတၱ’ သႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ္။ပ။ အစီးအပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ႏိုင္သည္ မဟုတ္ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ ကာလာမမင္းတို႔ ထို အရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္ သနည္း၊ ဤတရားတို႔သည္ ကုသိုလ္တရားတို႔ေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) အကုသိုလ္တရားတို႔ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ကုသိုလ္တရားတို႔ ျဖစ္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ အျပစ္ရွိေသာ တရားတို႔ေလာ၊ (သို႔ဟုတ္) အျပစ္မရွိေသာ တရားတို႔ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အျပစ္မရွိေသာ တရားတို႔ ျဖစ္ပါသည့္အသွ်င္ဘုရား။ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေသာ တရားတို႔ေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔ေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔ ျဖစ္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ (ဤတရားတို႔ကို) ျပည့္စံုေစအပ္ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္အပ္ကုန္ေသာ္ အစီးအပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္သေလာ၊ (သို႔မဟုတ္) မျဖစ္ကုန္သေလာ၊ ဤေနရာ၌ (သင္တို႔စိတ္) အဘယ္သို႔ ရွိသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား (ဤတရားတို႔ကို) ျပည့္စံုေစအပ္ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ အပ္ကုန္ေသာ္ အစီးအပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ပါကုန္၏၊ ဤေနရာ၌ တပည့္ေတာ္တို႔၏ (စိတ္) ဤသို႔ရွိပါသည္ အသွ်င္ဘုရားဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

”ကာလာမမင္းတို႔ သင္တို႔သည္ ေျပာသံၾကားကာမွ်ျဖင့္ (ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္) မယူကုန္ လင့္ဦး၊ အစဥ္အဆက္ စကားမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ဤသို႔ ျဖစ္ဖူးသတတ္ဟူေသာ စကားမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ပိဋကတ္ (မိမိတို႔ ေရွးေဟာင္းက်မ္းဂန္) စာေပႏွင့္ ညီၫြတ္ေပသည္ဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ၾကံဆေတြးေတာ၍ ယူျခင္းမွ်လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊နည္းမွီးယူျခင္းမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ေသာအားျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ (ငါတို႔) ၾကံစည္ ႏွစ္သက္၍ ယူထားေသာ အယူႏွင့္ တူညီေပသည္ဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ မွတ္ယူထိုက္ေသာ သေဘာမွ်ျဖင့္လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ငါတို႔ေလးစားေသာ ရဟန္း၏ စကားဟူ၍လည္း မယူကုန္လင့္ဦး၊ ကာလာမမင္းတို႔ ‘ဤတရားတို႔ကား ကုသိုလ္တရားတို႔တည္း။ ဤတရားတို႔ကား အျပစ္မရွိေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကား ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဤတရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစအပ္ ေဆာက္ တည္အပ္ကုန္ေသာ္ အစီးအပြါးရွိျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ကုန္၏’ဟု သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ သိေသာအခါ၌မူ ျပည့္စံုေစ၍ ေနကုန္ရာ၏”ဟု ငါမိန္႔ဆိုခဲ့ေသာ စကားသည္ကား ဤသည္ကို စဲြ၍ မိန္႔ဆိုအပ္ေသာ စကားျဖစ္၏။

ကာလာမမင္းတို႔ အရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ မွ ကင္းသည္ ပ်က္စီးေစ လိုျခင္း ‘ဗ်ာပါဒ’မွ ကင္းသည္ ေတြေဝျခင္းမရွိသည္ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိသည္ သတိႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ေအာက္ဖီလာ အလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ရန္မရွိ ေသာေၾကာင့္ၾကျခင္းမရွိေသာ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေန၏။ သနားျခင္း ‘က႐ုဏာ’ ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း’မုဒိတာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ သံုးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို။ ေလးခုေျမာက္ အရပ္မ်က္ႏွာကို ပ်ံ ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေန၏။ ဤနည္းျဖင့္ အထက္ေအာက္ဖီလာအလံုးစံုေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔၌ သတၱဝါအားလံုးကို မိမိႏွင့္ အတူျပဳ၍ သတၱဝါအားလံုးပါဝင္ေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ရန္မရွိေသာေၾကာင့္ၾကျခင္းမရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ ႕ႏံွ႕ေစ၍ ေန၏။

ကာလာမမင္းတို႔ ဤသို႔ ရန္ကင္းေသာစိတ္ေၾကာင့္ၾကကင္းေသာစိတ္ မညစ္ညဴးေသာစိတ္ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အား ယခုဘဝ၌ပင္ ေထာက္တည္ရာ ေလးမ်ဳိးတို႔ကို ရအပ္ ကုန္၏။ တမလြန္ေလာကသည္ အကယ္၍ ရွိအံ့၊ ေကာင္းစြာ ျပဳအပ္ မေကာင္းသျဖင့္ ျပဳအပ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံတို႔၏ အက်ဳိးဆက္ အက်ဳိးရင္းသည္ အကယ္၍ ရွိအံ့၊ ထို႔သို႔ရွိခဲ့ေသာ္ ငါသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရလိမ့့္မည္ဟူေသာ ေထာက္တည္ရာကို ရေလ၏၊ ဤသည္ကား ထို အရိယာတပည့္အား ရအပ္ေသာ ပဌမ ေထာက္တည္ရာေပတည္း။

တမလြန္ေလာကသည္ အကယ္၍ မရွိအံ့၊ ေကာင္းစြာ ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းသျဖင့္ ျပဳအပ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံတို႔၏ အက်ဳိးဆက္ အက်ဳိးရင္းသည္ အကယ္၍ မရွိအံ့၊ ထို႔သို႔ မရွိခဲ့ေသာ္ ငါသည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ ရန္မရွိေသာေၾကာင့္ၾကမရွိေသာ ဆင္းရဲမရွိေသာ ခ်မ္းသာျခင္းရွိေသာ မိမိကိုယ္ကို ေဆာင္ရေပ၏ဟူေသာ ေထာက္တည္ရာကို ရေလ၏။ ဤသည္ကား ထို အရိယာ တပည့္အား ရအပ္ေသာ ဒုတိယေထာက္တည္ရာေပတည္း။

မေကာင္းမႈကို ျပဳခဲ့လွ်င္ ျပဳသည္ မည္အံ့၊ ငါသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ မေကာင္းမႈကို အားမထုတ္ခဲ့၊ (မေကာင္းမႈ) မျပဳေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္ကံသည္ အဘယ္မွာ ဆင္းရဲကို ေတြ႕ထိႏိုင္ေစ အံ့နည္းဟူေသာ ေထာက္တည္ရာကို ရေလ၏။ ဤသည္ကား ထို အရိယာတပည့္အား ရအပ္ေသာ တတိယ ေထာက္တည္ရာ ေပတည္း။

မေကာင္းမႈကို ျပဳေသာ္လည္း ျပဳသည္ မမည္အံ့၊ ထိုသို႔ ျပဳသည္ မမည္ေသာ္ ငါသည္ (မေကာင္းမႈကို မျပဳျခင္း၊ ျပဳသည္ မမည္ျခင္းဟူေသာ) ႏွစ္ပါးစံုျဖင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို ႐ႈျမင္ရေပ၏ဟူေသာ ေထာက္တည္ရာကို ရေလ၏၊ ဤသည္ကား ထို အရိယာတပည့္အား ရအပ္ေသာ စတုတၳေထာက္တည္ရာေပတည္း။ ကာလာမမင္းတို႔ ဤသို႔ ရန္ကင္းေသာစိတ္ေၾကာင့္ၾကကင္းေသာစိတ္ မညစ္ညဴးေသာစိတ္ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ထို အရိယာတပည့္အား ယခုဘဝ၌ပင္ ဤေထာက္တည္ရာ ေလးမ်ဳိးတို႔ကို ရအပ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရား ဤအတိုင္းပင္ မွန္ပါေပ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ဤအတိုင္းပင္ဟုတ္ပါေပ၏၊ ဤသို႔ ရန္ကင္းေသာစိတ္ေၾကာင့္ၾကကင္းေသာစိတ္ မညစ္ညဴးေသာစိတ္ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ထို အရိယာ တပည့္အား ယခုဘဝ၌ပင္ ေထာက္တည္ရာ ေလးမ်ဳိးတို႔ကို ရအပ္ပါကုန္၏။ တမလြန္ေလာကသည္ အကယ္၍ ရွိအံ့၊ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံတို႔၏ အက်ဳိးဆက္ အက်ဳိးရင္းသည္ အကယ္၍ ရွိအံ့၊ ထို႔သို႔ရွိခဲ့ေသာ္ ငါသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာျဖစ္ေသာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရလိမ့္မည္ဟူေသာ သက္သာရာကို ရေလ၏၊ ဤသည္ကား ထို အရိယာတပည့္အား ရအပ္ေသာ ပဌမေထာက္တည္ရာေပတည္း။

တမလြန္ေလာကသည္ အကယ္၍ မရွိအံ့၊ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံတို႔၏ အက်ဳိးဆက္ အက်ဳိးရင္းသည္ အကယ္၍ မရွိအံ့၊ ထို႔သို႔ မရွိခဲ့ေသာ္ ငါသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ ရန္မရွိေသာေၾကာင့္ၾကမရွိေသာ ဆင္းရဲမရွိေသာ ခ်မ္းသာျခင္းရွိေသာ မိမိကိုယ္ကို ေဆာင္ရ၏ဟူေသာ ေထာက္တည္ရာကို ရေလ၏။ ဤသည္ကား ထို အရိယာတပည့္အား ရအပ္ေသာ ဒုတိယေထာက္တည္ရာေပတည္း။

မေကာင္းမႈကို ျပဳခဲ့လွ်င္ ျပဳသည္မည္အံ့၊ ငါသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ မေကာင္းမႈကို အား မထုတ္ခဲ့၊ (မေကာင္းမႈ) မျပဳေသာ ငါ့အား အကုသိုလ္ကံသည္ အဘယ္မွာ ဆင္းရဲကို ေတြ႕ထိႏိုင္ေစအံ့နည္းဟူေသာ ေထာက္တည္ရာကို ရေလ၏။ ဤသည္ကား ထို အရိယာတပည့္အား ရအပ္ေသာ တတိယ ေထာက္တည္ရာေပတည္း။

မေကာင္းမႈ ျပဳေသာ္လည္း ျပဳသည္ မမည္အံ့၊ ထိုသို႔ ျပဳသည္ မမည္ေသာ္ ငါသည္ (မေကာင္းမႈကို မျပဳျခင္း၊ ျပဳသည္ မမည္ျခင္းဟူေသာ) ႏွစ္ပါးစံုျဖင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို ႐ႈျမင္ရေပ၏ဟူေသာ ေထာက္တည္ရာကို ရေလ၏။ ဤသည္ကား ထို အရိယာတပည့္အား ရအပ္ေသာ စတုတၳ ေထာက္တည္ရာေပတည္း။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ရန္ကင္းေသာစိတ္ေၾကာင့္ၾကကင္းေသာစိတ္ မညစ္ညဴးေသာစိတ္ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ထို အရိယာတပည့္အား ယခုဘဝ၌ပင္ ဤေထာက္တည္ရာ ေလးမ်ဳိးတို႔ကို ရအပ္ပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပ၏။ပ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါကုန္၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ ကုန္၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး (ရတနာသံုးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာတို႔ဟု မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ပၪၥမသုတ္။