အန ၃.၉၇: ပဌမ အာဇာနီယသုတ္

၉၇။ ရဟန္းတို႔ မင္း၏အဂၤါ သံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ မင္းအား ေလ်ာက္ပတ္၏၊ မင္း၏ အသံုးအေဆာင္ ျဖစ္၏၊ မင္း၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟူ၍ သာလွ်င္ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ခြန္အားႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ မင္း၏ ဤအဂၤါသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ မင္းအား ထိုက္၏၊ မင္း၏ အသံုးအေဆာင္ျဖစ္၏၊ မင္း၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟူ၍သာလွ်င္ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ အဂၤါသံုးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ (အရပ္ေဝးမွ) ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္၏၊ ဧည့္သည္တို႔ အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကိုေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္ကုန္၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ ထိုက္၏၊ သတၱဝါ အေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္၏။ အဘယ္သံုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အဆင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ခြန္အားႏွင့္လည္း ျပည့္စုံ၏၊ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သီလရွိ၏၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ေစာင့္စည္းလ်က္ ေန၏၊ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အျပစ္တို႔၌ေသာ္လည္း ေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိ၏၊ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေဆာက္တည္၍ က်င့္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ျခင္းငွါ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ ထက္သန္ ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ အားအစြမ္းရွိ၏၊ ျမဲျမံေသာ အားထုတ္ျခင္း ရွိ၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ တာဝန္ကို ပစ္ခ်ထားျခင္း မရွိ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာ ေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္းတည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)တည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း”ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လ်င္ျမန္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါသံုးပါးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ (အရပ္ေဝးမွ) ေဆာင္လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴ ပူေဇာ္ရန္ထိုက္၏၊ ဧည့္သည္တို႔ အလို႔ငွါ စီမံထားေသာ ဝတၳဳကိုေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္၏၊ တမလြန္အတြက္ ရည္ေမွ်ာ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္၏၊ လက္အုပ္ခ်ီျခင္းငွါ ထိုက္၏၊ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။