အန ၅.၁၈၀: ေဂဝသီသုတ္

၁၈ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေကာသလတိုင္းတို႔၌ ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခရီးရွည္ ႂကြသြားေတာ္မူသည္ရွိေသာ္အရပ္မ်က္ႏွာတစ္ခု၌ အင္ၾကင္းေတာႀကီးကို ျမင္ေတာ္မူ၍ ခရီးလမ္းမွ ဖဲခြါခဲ့ၿပီးလွ်င္ ထိုအင္ၾကင္းေတာသို႔ခ်ဥ္းကပ္ ဝင္ေရာက္ လ်က္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ျပံဳးေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာအား –

”ျမတ္စြာဘုရား ျပံဳးေတာ္မူျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ နည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ အေၾကာင္းမဲ့ ျပံဳးေတာ္မမူၾကကုန္”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။

”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား ျပံဳးေတာ္မူျခင္း၏ အေၾကာင္းကား အဘယ္ပါနည္း၊ အေထာက္အပံ့ကား အဘယ္ပါနည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ အေၾကာင္းမဲ့ ျပံဳးေတာ္မမူၾကပါကုန္”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဤအရပ္၌ ေရွးအခါက ၿမဳိ႕ျဖစ္ဖူး၏၊ ျပည့္စံုလည္း ျပည့္စံု၏၊ ႂကြယ္ဝလည္း ႂကြယ္ဝ၏၊ လူမ်ဳိးစံု ေရာႁပြမ္းသည္ျဖစ္၍ မ်ားစြာေသာ လူရွိ၏။

အာနႏၵာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုၿမဳိ႕ကို အမွီျပဳ၍ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။

အာနႏၵာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရားအားေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ တို႔၌ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္က်င့္ေလ့မရွိေသာဂေဝသီမည္ေသာ ဥပါသကာသည္ ရွိ၏၊ အာနႏၵာ ဂေဝသီမည္ေသာ ဥပါသကာသည္ သီလတို႔၌ ျပည့္စံုစြာျဖည့္က်င့္ေလ့မရွိေသာ ဥပါသကာ ငါးရာတို႔အား (ဥပါသကာအျဖစ္ကို) ေျပာၾကားေစ၏၊ ေဆာက္တည္ေစ၏။

အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ဂေဝသီမည္ေသာ ဥပါသကာအား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏ –

”ငါသည္ ဤဥပါသကာ ငါးရာတို႔အား ေက်းဇူးမ်ား၏၊ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္၏၊ (ဥပါသကာအျဖစ္ကို) ေဆာက္တည္ေစ၏၊ ငါသည္လည္း သီလတို႔၌ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္က်င့္ေလ့ မရွိ၊ ဤဥပါသကာငါးရာတို႔သည္လည္း သီလတို႔၌ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္က်င့္ေလ့ မရွိကုန္၊ ဤသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ တူညီေန၏၊ တစ္စံုတစ္ရာ လြန္ကဲမႈ မရွိ၊ ယခုအခါ ငါသည္ လြန္ကဲရန္ က်င့္မည္”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

အာနႏၵာ ထို႔ေနာက္ ဂေဝသီမည္ေသာ ဥပါသကာသည္ ဥပါသကာငါးရာတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ထိုဥပါသကာငါးရာတို႔အား –

”အသွ်င္တို႔ ယေန႔မွစ၍ အကြၽႏု္ပ္ကို သီလတို႔၌ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္က်င့္ေသာ သူဟု မွတ္ၾကပါကုန္”ဟူ၍ဤစကားကို ေျပာဆို၏။

အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ထိုဥပါသကာ ငါးရာတို႔အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏ –

”အသွ်င္ဂေဝသီသည္ ငါတို႔အား ေက်းဇူးမ်ား၏၊ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္၏၊ (ဥပါသကာ အျဖစ္ကို) ေဆာက္တည္ေစ၏၊ အသွ်င္ဂေဝသီပင္ သီလတို႔၌ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္က်င့္တံုဘိေသး၏၊ ငါတို႔ သည္ကားအဘယ္ေၾကာင့္ မျဖည့္က်င့္ဘဲ ရွိရာအံ့နည္း”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ထိုဥပါသကာငါးရာတို႔သည္ ဂေဝသီ ဥပါသကာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဂေဝသီဥပါသကာအား ဤစကားကို ဆိုကုန္၏ –

”အသွ်င္ဂေဝသီ ယေန႔မွစ၍ ဤဥပါသကာ ငါးရာတို႔ကိုလည္း သီလတို႔၌ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္က်င့္သူတို႔ဟူ၍ သိမွတ္ပါေလာ့”ဟု (ဆိုကုန္၏)။

အာနႏၵာ ထို႔ေနာက္ ဂေဝသီမည္ေသာ ဥပါသကာအား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏ –

”ငါသည္ ဤဥပါသကာငါးရာတို႔အား ေက်းဇူးမ်ား၏၊ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္၏၊ (ဥပါသကာအျဖစ္ကို) ေဆာက္တည္ေစ၏၊ ငါသည္လည္း သီလတို႔၌ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ဤ ဥပါသကာငါးရာတို႔သည္လည္း သီလတို႔၌ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္က်င့္ေလ့ရွိကုန္၏၊ ဤသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ တူညီေန၏၊ တစ္စံုတစ္ရာ လြန္ကဲမႈ မရွိ၊ ယခုအခါ ငါသည္ လြန္ကဲရန္ က်င့္မည္”ဟု (အၾကံျဖစ္ျပန္၏)။

အာနႏၵာ ထို႔ေနာက္ ဂေဝသီဥပါသကာသည္ ထိုဥပါသကာ ငါးရာတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ထိုဥပါသကာငါးရာတို႔အား ဤစကားကို ဆို၏ –

”အသွ်င္တို႔ ယေန႔မွစ၍ အကြၽႏ္ုပ္ကို ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သူ (အက်င့္ယုတ္မွ) ေဝးစြာ က်င့္သူရြာသူတို႔၏ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္သည့္ ေမထုန္မွ ၾကဥ္ေရွာင္သူဟူ၍ မွတ္ၾကပါကုန္”ဟု (ေျပာဆို၏)။

အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ထိုဥပါသကာငါးရာတို႔အား ဤသို႔ အၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏။

”အသွ်င္ဂေဝသီသည္ ငါတို႔အား ေက်းဇူးမ်ား၏၊ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္၏၊ (ဥပါသကာ အျဖစ္ကို) ေဆာက္တည္ေစ၏၊ အသွ်င္ဂေဝသီပင္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သူ (အက်င့္ယုတ္မွ) ေဝးစြာၾကဥ္ေရွာင္သူ ရြာသူတို႔၏ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္သည့္ ေမထုန္မွ ၾကဥ္ေရွာင္သူ ျဖစ္တံုဘိေသး၏၊ ငါတို႔သည္ကား အဘယ့္ေၾကာင့္ မျဖစ္ဘဲ ရွိရာအံ့နည္း”ဟု (အၾကံျဖစ္ျပန္၏)။

အာနႏၵာ ထို႔ေနာက္ ထိုဥပါသကာ ငါးရာတို႔သည္ ဂေဝသီ ဥပါသကာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဂေဝသီဥပါသကာအား ဤစကားကို ဆိုကုန္၏ –

”အသွ်င္ဂေဝသီ ယေန႔မွစ၍ ဤဥပါသကာ ငါးရာတို႔ကိုလည္း ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သူ (အက်င့္ယုတ္မွ) ေဝးစြာ ၾကဥ္ေရွာင္သူ ရြာသူတို႔၏ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ေမထုန္မွ ၾကဥ္ေရွာင္သူတို႔ဟူ၍ သိမွတ္ပါေလာ့”ဟု (ေျပာဆိုၾကကုန္၏)။

အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ဂေဝသီဥပါသကာအား –

”ငါသည္ ဤဥပါသကာ ငါးရာတို႔အား ေက်းဇူးမ်ား၏၊ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္၏၊ (ဥပါသကာအျဖစ္ကို) ေဆာက္တည္ေစ၏၊ ငါသည္လည္း သီလတို႔၌ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ဤဥပါသကာငါးရာတို႔သည္လည္း သီလတို႔၌ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္က်င့္ေလ့ရွိကုန္၏၊ ငါသည္လည္း ျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္၏ (အက်င့္ယုတ္မွ) ေဝးစြာ ၾကဥ္ေရွာင္၏၊ ရြာသူတို႔၏ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ေမထုန္မွ ၾကဥ္ေရွာင္၏၊ ဤဥပါသကာငါးရာတို႔သည္လည္း ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္၏၊ (အက်င့္ယုတ္မွ) ေဝးစြာၾကဥ္ေရွာင္ကုန္၏၊ ရြာသူတို႔၏ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ေမထုန္မွ ၾကဥ္ေရွာင္ကုန္၏၊ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ တူညီေန၏၊ တစ္စံုတစ္ရာ လြန္ကဲမႈ မရွိ၊ ယခုအခါ ငါသည္ လြန္ကဲရန္ က်င့္မည္”ဟု (အၾကံျဖစ္ျပန္၏)။

အာနႏၵာ ထို႔ေနာက္ ဂေဝသီဥပါသကာသည္ ထိုဥပါသကာ ငါးရာတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ထိုဥပါသကာငါးရာတို႔အား ဤစကားကို ဆို၏ –

အသွ်င္တို႔ ”ယေန႔မွစ၍ အကြၽႏု္ပ္ကို တစ္ထပ္တည္းသာ စားသူ ညစာစားျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္သူေနလြဲေသာအခါ စားျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္သူဟူ၍ မွတ္ၾကပါကုန္”ဟု (ဆိုျပန္၏)။

အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ထိုဥပါသကာ ငါးရာတို႔အား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏။

”အသွ်င္ဂေဝသီသည္ ငါတို႔အား ေက်းဇူးမ်ား၏၊ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္၏၊ (ဥပါသကာ အျဖစ္ကို) ေဆာက္တည္ေစ၏၊ အသွ်င္ဂေဝသီပင္ တစ္ထပ္တည္းသာ စားသူ ညစာစားျခင္းမွ ၾကဥ္ ေရွာင္သူေနလြဲေသာအခါ စားျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္သူ ျဖစ္တံုဘိေသး၏၊ ငါတို႔သည္ကား အဘယ့္ေၾကာင့္ မျဖစ္ဘဲရွိရာအံ့နည္း”ဟု (အၾကံျဖစ္ျပန္၏)။

အာနႏၵာ ထို႔ေနာက္ ထိုဥပါသကာ ငါးရာတို႔သည္ ဂေဝသီ ဥပါသကာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဂေဝသီဥပါသကာအား ဤစကားကို ဆိုကုန္၏ –

”အသွ်င္ဂေဝသီ ယေန႔မွစ၍ ဤဥပါသကာငါးရာတို႔ကိုလည္း တစ္ထပ္တည္းသာ စားသူ ညစာစားျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္သူ ေနလြဲေသာအခါ စားျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္သူတို႔ဟူ၍ မွတ္ပါေလာ့”ဟု (ေျပာဆိုၾကကုန္၏)။

အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ဂေဝသီဥပါသကာအား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏ –

”ငါသည္ ဤဥပါသကာငါးရာတို႔အား ေက်းဇူးမ်ား၏၊ ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္၏၊ (ဥပါသကာအျဖစ္ကို) ေဆာက္တည္ေစ၏၊ ငါသည္လည္း သီလတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္က်င့္ေလ့ရွိ၏၊ ဤဥပါသကာငါးရာတို႔သည္လည္း သီလတို႔၌ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္က်င့္ေလ့ရွိကုန္၏၊ ငါသည္လည္း ျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္၏၊ (အက်င့္ယုတ္မွ) ေဝးစြာ ၾကဥ္ေရွာင္၏၊ ရြာသူတို႔၏ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ေမထုန္မွ ၾကဥ္ေရွာင္ၾက၏၊ ဤဥပါသကာငါးရာတို႔သည္လည္း ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ကုန္၏၊ (အက်င့္ယုတ္မွ) ေဝးစြာ ၾကဥ္ေရွာင္ကုန္၏၊ ရြာသူတို႔၏ အက်င့္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ေမထုန္မွ ၾကဥ္ေရွာင္ကုန္၏၊ ငါသည္လည္း တစ္ထပ္တည္းသာ စား၏၊ ညစာစားျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္၏၊ ေနလြဲေသာအခါ စားျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္၏၊ ဤဥပါသကာငါးရာတို႔သည္လည္း တစ္ထပ္တည္းသာ စားကုန္၏၊ ညစာစားျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ကုန္၏၊ ေနလြဲေသာအခါ စားျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ကုန္၏၊ ဤသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ တူညီေန၏၊ တစ္စံုတစ္ရာလြန္ကဲမႈ မရွိ၊ ယခုအခါ ငါသည္ လြန္ကဲရန္ က်င့္မည္”ဟု (အၾကံ ျဖစ္ျပန္၏)။

အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ဂေဝသီဥပါသကာသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤစကားကိုေလွ်ာက္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုပါ၏၊ ရဟန္းအျဖစ္ကိုရလိုပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ဂေဝသီဥပါသကာသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ ရဟန္းအျဖစ္ကိုရေလ၏။

အာနႏၵာ ရဟန္းျဖစ္၍ မၾကာေသးေသာ အသွ်င္ဂေဝသီသည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ကပ္ၿပီးလွ်င္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္)သို႔ေစလႊတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ၾကေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား လိုလားအပ္သည့္ အတုမရွိေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ေနရ၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို့က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့”ဟု သိ၏၊ အသွ်င္ဂေဝသီသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏။

အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ထိုဥပါသကာငါးရာတို႔အား ဤ အၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏။

”အသွ်င္ဂေဝသီသည္ ငါတို႔အား ေက်းဇူးမ်ား၏၊ ေရွ႕သြား ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္၏၊ (ဥပါသကာအျဖစ္ကို) ေဆာက္တည္ေစ၏၊ အသွ်င္ဂေဝသီပင္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာအဝတ္ကို ဝတ္၍ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္တံုဘိေသး၏၊ ငါတို႔သည္ကားအဘယ့္ေၾကာင့္ မဝင္ေရာက္ဘဲ ရွိရာအံ့နည္း”ဟု (အၾကံျဖစ္ျပန္၏)။

အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ထိုဥပါသကာ ငါးရာတို႔သည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤစကားကိုေလွ်ာက္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား အထံေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုပါကုန္၏၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုပါကုန္၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ထိုဥပါသကာ ငါးရာတို႔သည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ကႆပျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ရွင္အျဖစ္ရဟန္းအျဖစ္ကို ရကုန္၏။

အာနႏၵာ ထိုအခါ၌ ဂေဝသီရဟန္းအား ဤ အၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏ –

”ငါသည္ကား အတုမရွိေသာ ဤ လြတ္ေျမာက္မႈ ခ်မ္းသာ ‘ဝိမုတၱိသုခ’ ကို အလိုရွိတိုင္း မၿငိဳျငင္မပင္ပန္းဘဲ ရ၏၊ ဤရဟန္းငါးရာတို႔သည္လည္း အတုမရွိေသာ ဤလြတ္ေျမာက္မႈ ခ်မ္းသာ ‘ဝိမုတၱိသုခ’ကို အလိုရွိတိုင္း မၿငိဳျငင္ မပင္ပန္းဘဲ ရကုန္သည္ ျဖစ္ပါကုန္မူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

အာနႏၵာ ထိုအခါ ရဟန္းငါးရာတို႔သည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္ၿပီးလွ်င္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔)ေစလႊတ္အပ္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာသာလွ်င္လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ၾကေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား လိုလားအပ္သည့္ အတုမရွိေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့”ဟုသိကုန္၏။

အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ဂေဝသီ အမွဴးရွိေသာ ထိုငါးရာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ လြန္ကဲသည္ထက္လြန္ကဲေသာ ျမတ္သည္ထက္ ျမတ္ေသာ လံု႔လကို အားထုတ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အတုမရွိေသာ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကကုန္၏။

အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”လြန္ကဲသည္ထက္ လြန္ကဲေသာ ျမတ္သည္ထက္ျမတ္ေသာ လံု႔လကို အားထုတ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အတုမရွိေသာ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳကုန္အံ့”ဟု က်င့္ရမည္၊ အာနႏၵာ ဤအတိုင္းပင္ သင္သည္ က်င့္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

သံုးခုေျမာက္ ဥပါသကဝဂ္ ၿပီး၏။