အန ၅.၂၅၄: ပဥၥမစၧရိယသုတ္

၂၅၄။ ရဟန္းတို႔ ဝန္တိုျခင္း ‘မစၧရိယ’ တို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ေက်ာင္း၌ ဝန္တိုျခင္း။

အမ်ဳိး ‘ဒါယကာ’၌ ဝန္တိုျခင္း။

လာဘ္၌ ဝန္တိုျခင္း။

ဂုဏ္အဆင္း၌ ဝန္တိုျခင္း။

တရား၌ ဝန္တိုျခင္းတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဝန္တိုျခင္းတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤဝန္တိုျခင္း ငါးမ်ဳိးတို႔တြင္ (ပရိယတၱိ) တရား၌ ဝန္တိုျခင္းသည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။