အန ၅.၂၈: ပဥၥဂႋကသုတ္

၂၈။ ရဟန္းတို႔ အဂၤါငါးမ်ဳိးရွိသည့္ ျမတ္ေသာ သမၼာသမာဓိပြါးမ်ားမႈကို ေဟာၾကားအံ့၊ ထို တရားကိုနာၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

”ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

ရဟန္းတို႔ အဂၤါငါးမ်ဳိးရွိသည့္ ျမတ္ေသာ သမၼာသမာဓိ ပြါးမ်ားမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ (နီဝရဏ) ကင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း’ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏၊ (နီဝရဏ) ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ်မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ကြၽမ္းက်င္ေသာ ေရခ်ဳိးေပးသူသည္လည္းေကာင္း၊ ေရခ်ဳိးေပးသူ၏တပည့္သည္လည္းေကာင္း ေၾကးခြက္၌ ေရခ်ဳိးကသယ္မႈန္႔တို႔ကို ျဖဴးၿပီးလွ်င္ ေရျဖင့္ ဖ်န္းလ်က္ ဖ်န္းလ်က္ အခဲျပဳရာ၏၊ ထိုေရခ်ဳိးကသယ္မႈန္႔အခဲသည္ အေစးျဖင့္ စိမ့္ဝင္လ်က္ ရွိရာ၏၊ အေစးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းလ်က္ ရွိရာ၏၊ အတြင္းအျပင္၌ အေစးျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ရွိရာ၏၊ ယိုက်ျခင္းလည္း မရွိရာ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ (နီဝရဏ) ကင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏၊ (နီဝရဏ) ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုသူ၏ တစ္ကိုယ့္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အဂၤါ ငါးမ်ဳိးရွိသည့္ ျမတ္ေသာ သမၼာသမာဓိကို ပဌမ ပြါးမ်ားပံုတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ တို႔၏ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

ထိုရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏၊ တည္ၾကည္ျခင္း’သမာဓိ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုသူ၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား နက္စြာေသာ စိမ့္ေရရွိသည့္ ေရအိုင္သည္ ရွိရာ၏၊ ထိုေရအိုင္၏အေရွ႕အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ အေနာက္အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ ေျမာက္အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ ေတာင္အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ မိုးသည္လည္း အခ်ိန္မွန္မွန္သည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း မရွိရာ၊သို႔ေသာ္လည္း ထိုေရအိုင္မွ ေအးျမေသာ ေရအလ်ဥ္သည္စိမ့္ထြက္၍ ထိုေရအိုင္ကိုသာလွ်င္ ေအးျမေသာ ေရျဖင့္ စိုစြတ္ေစရာ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစရာ၏၊ ျပည့္ေစရာ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရာ၏၊ ေအးျမေသာ ေရျဖင့္ ထိုေရအိုင္တစ္ခုလံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာအနည္းငယ္မွ် မရွိရာ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုသူ၏တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အဂၤါ ငါးမ်ဳိးရွိသည့္ ျမတ္ေသာ သမၼာသမာဓိကို ဒုတိယ ပြါးမ်ားပံုတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မစြဲမက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

ထိုရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ မရွိေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ထိုသူ၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ဥပၸလ (ျဖဴ နီ ညိဳ) ၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပု႑ရိက္ၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ဥပၸလ (ျဖဴ နီ ညိဳ) ၾကာ အခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာ အခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပု႑ရိက္ၾကာ အခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္းေကာင္း ေရ၌ ေပါက္ကုန္၏၊ ေရ၌ ႀကီးပြါးကုန္၏၊ ေရမွ မေပၚထြက္ေသးကုန္၊ ေရထဲ၌ ျမဳပ္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးကုန္၏။ ထို (ၾကာ) တို႔သည္ အဖ်ားမွအရင္းတိုင္ေအာင္ ေအးျမေသာ ေရျဖင့္ စိုစြတ္ကုန္၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ကုန္၏၊ ျပည့္ကုန္၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကုန္၏၊ ထိုဥပၸလ (ျဖဴ နီ ညိဳ) ၾကာ ပဒုမၼာၾကာ ပု႑ရိက္ၾကာတို႔၏ အစိတ္အပိုင္း အလံုးစံု၌ ေအးျမေသာ ေရျဖင့္မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိရာ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံုစိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း’ပီတိ’ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုသူ၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အဂၤါ ငါးမ်ဳိးရွိသည့္ ျမတ္ေသာ သမၼာသမာဓိကို တတိယ ပြါးမ်ားပံုတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏။

ထိုရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုသာလွ်င္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္း၏တစ္ကိုယ္လံုး၌ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက္်ားသည္ ျဖဴေသာအဝတ္ျဖင့္ ဦးေခါင္းႏွင့္တကြ (တစ္ကိုယ္လံုး) ျခံဳ၍ ထိုင္ေနသည္ရွိေသာ္ ထိုေယာက္်ား၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိရာ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုသာလွ်င္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ေန၏၊ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အဂၤါ ငါးမ်ဳိးရွိသည့္ ျမတ္ေသာ သမၼာသမာဓိကို စတုတၳ ပြါးမ်ားပံုတည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္တတ္ေသာ ‘ပစၥေဝကၡဏာ’ ဉာဏ္ဟူေသာ အာ႐ံုကိုေကာင္းစြာ သင္ယူအပ္ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းအပ္ ေကာင္းစြာ မွတ္သားအပ္ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာထိုးထြင္း၍ သိအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား တစ္ေယာက္ေသာ သူသည္မူလည္း တစ္ေယာက္ေသာ သူကို ဆင္ျခင္ရာ၏၊ ရပ္ေသာ သူသည္မူလည္း ထိုင္ေသာသူကို ဆင္ျခင္ရာ၏၊ ထိုင္ေသာ သူသည္မူလည္း အိပ္ေသာသူကို ဆင္ျခင္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ရဟန္းသည္ ဆင္ျခင္တတ္ေသာ ‘ပစၥေဝကၡဏာ’ ဉာဏ္ဟူေသာ အာ႐ံုကိုေကာင္းစြာ သင္ယူအပ္ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းအပ္ ေကာင္းစြာ မွတ္သားအပ္ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာထိုးထြင္း၍ သိအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား အဂၤါ ငါးမ်ဳိးရွိသည့္ ျမတ္ေသာ သမၼာသမာဓိကို ပၪၥမ ပြါးမ်ားပံုတည္း။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဂၤါငါးမ်ဳိးရွိသည့္ ျမတ္ေသာ သမၼာသမာဓိကို ဤသို႔ ပြါးမ်ားေသာ္ ဤသို႔ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္ေသာ္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္သည့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာတရားကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ စိတ္ကို ၫြတ္ေစ၏၊ (ေရွးဘဝအေၾကာင္းႏွင့္ယခုဘဝ အဘိညာဥ္၏ အေျခခံ စ်ာန္စေသာ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထိုထိုအရာ၌ပင္ သက္ေသထိုက္သည့္အျဖစ္ (ဣဒၶိဝိဓအဘိညာဥ္ စသည္)သို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ကရြတ္၌ ထားအပ္ေသာ ေရအိုးႀကီးသည္ ေရျပည့္ေန၏၊ အနားေရးႏွင့္အမွ် ရွိ၏၊ က်ီးေသာက္ႏိုင္၏၊ ထိုေရအိုးႀကီးကို ခြန္အားရွိေသာ ေယာက္်ားသည္ မည္သည့္ဘက္မွမဆိုေစာင္းငဲ့ခဲ့မူ (ယင္းေစာင္းငဲ့ရာရာမွ) ေရသည္ ထြက္လာႏိုင္ရာသေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ထြက္လာႏိုင္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ရဟန္းသည္ အဂၤါငါးမ်ဳိးရွိသည့္ ျမတ္ေသာ သမၼာသမာဓိကို ဤသို႔ပြါးမ်ားေသာ္ ဤသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္ေသာ္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္သည့္တစ္စံုတစ္ခုေသာ တရားကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ စိတ္ကို ၫြတ္ေစ၏။ (ေရွးဘဝအေၾကာင္းႏွင့္ ယခုဘဝ အဘိညာဥ္၏ အေျခခံ စ်ာန္စေသာ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထိုထို အရာ၌ပင္သက္ေသထိုက္သည့္ အျဖစ္ (ဣဒၶိဝိဓ အဘိညာဥ္စသည္)သို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာတစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ညီၫြတ္ေသာ ေျမအဖို႔၌ ကန္ေပါင္႐ိုးဖြဲ႔ထားေသာ ေလးေထာင့္ေရကန္သည္ ေရျပည့္ေန၏၊ ကမ္းႏွင့္အမွ် ရွိ၏။ က်ီးေသာက္ႏိုင္၏၊ ထိုေရကန္ကို ခြန္အားရွိေသာေယာက္်ားသည္ မည္သည့္ဘက္မွ မဆို ကန္ေပါင္႐ိုးကို ဖြင့္လႊတ္ခဲ့မူ (ယင္းဖြင့္လႊတ္ရာရာမွ) ”ေရသည္ထြက္လာႏိုင္ရာသေလာ”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ထြက္လာႏိုင္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ရဟန္းသည္ အဂၤါငါးမ်ဳိးရွိသည့္ ျမတ္ေသာ သမၼာသမာဓိကို ဤသို႔ပြါးမ်ားေသာ္ ဤသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္ေသာ္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္သည့့္တစ္စံုတစ္ခုေသာ တရားကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ စိတ္ကို ၫြတ္ေစ၏၊ (ေရွးဘဝအေၾကာင္းႏွင့္ ယခုဘဝ အဘိညာဥ္အေျခခံ စ်ာန္စေသာ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ထိုထိုအရာ၌ပင္ သက္ေသထိုက္သည့္ အျဖစ္ (ဣဒၶိဝိဓအဘိညာဥ္စသည္)သို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာတစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ညီၫြတ္ေသာ ေျမအျပင္ဝယ္ လမ္းမေလးခု ဆံုရာအရပ္၌ အာဇာနည္ျမင္း ကေသာ ရထားသည္ ႏွင္တံကို ကန္႔လန္႔တင္ထားလ်က္ ရပ္တည္ေနရာ၏၊ ျမင္းတို႔ကိုလိမၼာေအာင္ ဆံုးမႏိုင္ေသာ ကြၽမ္းက်င္သည့္ ျမင္းဆရာသည္ ထိုရထားကို တက္စီး၍ လက္ဝဲလက္ျဖင့္ႀကဳိးတို႔ကို ဆြဲကာ လက္ယာလက္ျဖင့္ ႏွင္တံကို ကိုင္ၿပီးလွ်င္ သြားလိုရာခရီးျဖင့္ သြားလိုရာ အရပ္သို႔ေရွး႐ႈလည္း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရာ၏၊ ျပန္လွည့္၍လည္း ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ရဟန္းသည္ အဂၤါငါးမ်ဳိးရွိသည့္ ျမတ္ေသာ သမၼာသမာဓိကို ဤသို႔ပြါးမ်ားေသာ္ ဤသို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳလုပ္ေသာ္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္သည့္တစ္စံုတစ္ခုေသာတရားကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ စိတ္ကို ၫြတ္ေစ၏၊ (ေရွးဘဝအေၾကာင္းႏွင့္ ယခုဘဝအဘိညာဥ္ အေျခခံ စ်ာန္စေသာ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထိုထိုအရာ၌ပင္သက္ေသထိုက္သည့္ အျဖစ္ (ဣဒၶိဝိဓအဘိညာဥ္)သို႔ ေရာက္၏။

”(ငါသည္) မ်ားျပားေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုလို၏၊ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္လ်က္ အမ်ားအျပား ျဖစ္လို၏။ပ။ ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို (မိမိ) စိတ္အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစလို၏”ဟုထိုရဟန္းသည္ အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့မူ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထိုထိုအလိုရွိရာ၌ပင္ သက္ေသထိုက္သည့္အျဖစ္ (ဣဒၶိဝိဓ အဘိညာဥ္)သို႔ ေရာက္၏။

”(ငါသည္) အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏နားအၾကားထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ နားႏွင့္တူေသာ နား ‘ဒိဗၺေသာတ’ ျဖင့္ နတ္၌လည္းျဖစ္ကုန္ လူ၌လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ေဝးသည္လည္း ျဖစ္ကုန္နီးသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အသံတို႔ကို ၾကားလို၏”ဟု ထိုရဟန္းသည္ အကယ္၍အလိုရွိခဲ့မူ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထိုထိုအလိုရွိရာ၌ပင္ သက္ေသထိုက္သည့္ အျဖစ္ (ဒိဗၺေသာတ အဘိညာဥ္)သို႔ ေရာက္၏။

”(ငါသည္) တစ္ပါးေသာ သတၱဝါ တစ္ပါးေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ စိတ္ကို (မိမိ) စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍သိလို၏၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘စြဲမက္ျခင္းရာဂႏွင့္တကြဟူေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘စြဲမက္ျခင္းရာဂကင္းေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘အမ်က္ထြက္ျခင္း ေဒါသႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာစိတ္’ဟုသိလို၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘အမ်က္ထြက္ျခင္း ေဒါသကင္းေသာစိတ္’ဟုသိလို၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ေတြေဝျခင္း ေမာဟႏွင့္တကြျဖစ္ေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘ေတြေဝျခင္းေမာဟကင္းေသာစိတ္”ဟုသိလို၏၊ က်ံဳ ႔ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘က်ံဳ ႔ေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ကိုလည္း’ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာစိတ္ကိုလည္း ‘ျမတ္သည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏၊ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္း’ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏၊ မိမိထက္ သာလြန္ေသာ တရားရွိေသာစိတ္ကိုလည္း ‘မိမိထက္ သာလြန္ေသာ တရားရွိေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ သာလြန္ေသာ တရားမရွိေသာစိတ္ကိုလည္း ‘သာလြန္ေသာတရားမရွိ ေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ကိုလည္း ‘တည္ၾကည္ေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ မတည္ၾကည္ေသာစိတ္ကိုလည္း ‘မတည္ၾကည္ေသာစိတ္’ဟု သိလို၏၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ ေျမာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္း'(ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္’ဟု သိလို၏၊ (ကိေလသာမွ) မလြတ္ ေျမာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္း ‘(ကိေလသာမွ) မလြတ္ေျမာက္ေသာစိတ္’ဟု သိလို၏”ဟူ၍ ထိုရဟန္းသည္ အကယ္၍အလိုရွိခဲ့မူ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထိုထိုအလိုရွိရာ၌ပင္ သက္ေသထိုက္သည့္အျဖစ္ (ပရစိတၱဝိဇာနနဉာဏ္)သို႔ ေရာက္၏။

”(ငါသည္) မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကို ေအာက္ေမ့လို၏။ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း-

တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း။ပ။ ဤသို႔ အျခင္းအရာ (အျဖစ္သနစ္) ႏွင့္ တကြညႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကို ေအာက္ေမ့လို၏”ဟုထိုရဟန္းသည္ အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့မူ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထိုထိုအလိုရွိရာ၌ပင္ သက္ေသထိုက္သည့္အျဖစ္ (ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိအဘိညာဥ္)သို႔ ေရာက္၏။

”(ငါသည္) အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိအျမင္ထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ မ်က္စိ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ျဖင့္။ပ။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိလို၏”ဟု ထိုရဟန္းသည္အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့မူ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထိုထိုအလိုရွိရာ၌ပင္ သက္ေသထိုက္သည့္အျဖစ္ (ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္)သို႔ ေရာက္၏။

”ငါသည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားမရွိေသာ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္ပညာ’ ကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ေနလို၏”ဟု ထိုရဟန္းသည္အကယ္၍ အလိုရွိခဲ့မူ (အေျခခံ) အေၾကာင္းရွိလတ္ေသာ္ ထိုထိုအလိုရွိရာ၌ပင္ သက္ေသထိုက္သည့္ အျဖစ္ (အရဟတၱဖလသမာပတ္)သို႔ ေရာက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။