အန ၅.၂: ဝိတၳတသုတ္

၂။ ရဟန္းတို႔ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အားတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ အား။

ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’ အား။

ေၾကာက္လန္႔မႈ ‘ၾသတၱပၸ’ အား။

အားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ အား။

သိမႈ ‘ပညာ’ အား တို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ အားဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ရွိ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ႏွင့္ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္၏။

”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သမၼာသမၺဳဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သုဂတ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္အတုမဲ့ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏”ဟု (ယံုၾကည္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ အားဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’ အားဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ အရွက္ရွိ၏၊ ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီဒုစ႐ိုက္ မေနာဒုစ႐ိုက္ တို႔မွ ရွက္၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ေရာက္ျခင္းမွ ရွက္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’ အားဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေၾကာက္လန္႔မႈ ‘ၾသတၱပၸ’ အားဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ေၾကာက္လန္႔မႈရွိ၏၊ ကာယဒုစ႐ိုက္ ဝစီ ဒုစ႐ိုက္မေနာဒုစ႐ိုက္တို႔မွ ေၾကာက္လန္႔၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ေရာက္ျခင္းမွ ေၾကာက္လန္႔၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ေၾကာက္လန္႔မႈ ‘ၾသတၱပၸ’ အားဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ အားဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစရန္ ထက္သန္ေသာ ဝီရိယရွိသည္ျဖစ္၍ ေနထိုင္၏၊ အားႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ျမဲျမံေသာ လံု႔လရွိ၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ တာဝန္ကို ပစ္ခ်ထားျခင္းမရွိ။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို အားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ အားဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ သိမႈ ‘ပညာ’ အားဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ပညာရွိ၏၊ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈကို သိတတ္၍ ကိေလသာတို႔ကို ေဖာက္ခြဲႏိုင္သည့္ ဆင္းရဲကုန္ခန္းရာ (နိဗၺာန္)သို႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို သိမႈ ‘ပညာ’ အားဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ အားငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ငါတို႔သည္ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ အားျဖစ္ ေသာယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစမည္၊ ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’ အားႏွင့္၊ ေၾကာက္လန္႔မႈ ‘ၾသတၱပၸ’ အားႏွင့့္အားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ အားႏွင့္၊ သိမႈ ‘ပညာ’ အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစမည္”ဟု က်င့္ရမည္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။