အန ၅.၃၆: ကာလဒါနသုတ္

၃၆။ ရဟန္းတို႔ ကာလဒါနတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ဧည့္သည္ ‘အာဂႏၲဳက’ အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏။

ခရီးသည္အား အလွဴကို ေပးလွဴ၏။

လူနာအား အလွဴကို ေပးလွဴ၏။

ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသာ အခါ၌ အလွဴကို ေပးလွဴ၏။

ေကာက္ဦး သစ္သီးဦးတို႔ကို သီလရွိသူတို႔အား ေရွးဦးစြာ ေပးလွဴ၏။

ရဟန္းတို႔ ကာလဒါနတို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အလွဴခံ၏ စကားကို သိတတ္ကုန္ေသာ ႏွေျမာဝန္တိုမႈကင္းေသာ ပညာရွိတို႔သည္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာအခါ၌ ေပးလွဴၾကကုန္၏၊ ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္သည့္ တာဒိဂုဏ္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၌ ့အထူးၾကည္လင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခါ၌ ေပးလွဴ၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အလွဴသည္ျပန္႔ေျပာ၏။ အၾကင္သူတို႔သည္ ထိုအလွဴ၌ ဝမ္းေျမာက္လည္း ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏၊ အမႈႀကီးငယ္ ‘ေဝယ်ာဝစၥ’ ကိုျပဳလည္း ျပဳလုပ္ကုန္၏၊ ထိုသို႔ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အမႈႀကီးငယ္ကို ျပဳျခင္းေၾကာင့္ အလွဴသည္မယုတ္မေလ်ာ့ႏိုင္၊ ထိုဝမ္းေျမာက္သူ (ေဝယ်ာဝစၥ) ျပဳသူတို႔သည္လည္း ကုသိုလ္၏ အဖို႔အစုကိုရၾကကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တြန္႔တိုျခင္းကင္းေသာ စိတ္ရွိသူသည္ အလွဴေပးသည္ရွိေသာ္ ႀကီးက်ယ္ေသာအက်ဳိးရွိႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္၌ ေပးလွဴရာ၏၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တို႔သည္ တမလြန္ဘဝ၌ သတၱဝါတို႔၏ေထာက္တည္ရာ ျဖစ္ကုန္၏။

ဆ႒သုတ္။