အန ၅.၃၈: သဒၶသုတ္

၃၈။ ရဟန္းတို႔ သဒၶါတရားရွိေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသား၌ အာနိသင္တို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ၿငိမ္သက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ သနားေစာင့္ေရွာက္ကုန္သည္ ရွိေသာ္သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူကိုသာလွ်င္ ေရွးဦးစြာ သနားေစာင့္ေရွာက္ကုန္၏၊ သဒၶါတရားႏွင့္မျပည့္စံုေသာ သူကို ထိုကဲ့သို႔ မေစာင့္ေရွာက္ကုန္။

ခ်ဥ္းကပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူသို႔သာလွ်င္ ေရွးဦးစြာ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏၊ သဒၶါတရားႏွင့္ မျပည့္စံုသူကို ထိုကဲ့သို႔ မခ်ဥ္းကပ္ကုန္။

အလွဴခံကုန္သည္ရွိေသာ္ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူ၌ သာလွ်င္ ေရွးဦးစြာ အလွဴခံကုန္၏၊ သဒၶါတရားမရွိသူ၌ ထိုကဲ့သို႔ အလွဴမခံကုန္။

တရားေဟာကုန္သည္ရွိေသာ္ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုသူကိုသာလွ်င္ ေရွးဦးစြာ တရားေဟာၾကားကုန္၏၊ သဒၶါတရားႏွင့္ မျပည့္စံုသူကို ထိုကဲ့သို႔ မေဟာၾကားကုန္။

သဒၶါတရားရွိသူသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏။

ရဟန္းတို႔ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသား၌ အာနိသင္တို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ညီၫြတ္ေသာ ေျမအျပင္ဝယ္ လမ္းေလးခုဆံုရာ၌ ေပါက္ေရာက္ေသာ ပေညာင္ပင္ႀကီး သည္ထက္ဝန္းက်င္မွ ငွက္အေပါင္းတို႔၏ မွီခိုရာျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ထို႔အတူ ပင္ သဒၶါတရားရွိေသာအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ရဟန္း ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမျဖစ္ကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာလူအေပါင္း၏ မွီခိုရာျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အကိုင္း အခက္ အရြက္ အသီးႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ပင္စည္လံုးပတ္ႀကီးမားၿပီးလွ်င္ အျမစ္ အရင္း ခိုင္ခံ့လ်က္အသီးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သစ္ပင္ႀကီးသည္ ငွက္အေပါင္းတို႔၏ နားေနရာျဖစ္သကဲ့သို႔။ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ေကာင္း၍ (ငွက္အေပါင္းတို႔) စုေဝးရာအရပ္၌ ထိုသစ္ပင္ႀကီးကို ငွက္အေပါင္းတို႔မွီဝဲကုန္ဘိသကဲ့သို႔၊ အရိပ္အလိုရွိေသာ ငွက္တို႔သည္ အရိပ္သို႔ ကပ္ေရာက္ကုန္ဘိသကဲ့သို႔၊ အသီးအလိုရွိေသာ ငွက္တို႔သည္ အသီးကို စားလ်က္ သြားကုန္ဘိသကဲ့သို႔။ ထို႔အတူ သာလွ်င္ သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ႏွိမ့္ခ်ေသာ အက်င့္ရွိ၍ မခက္မထန္ေသာတင့္တယ္ေကာင္းျမတ္ေသာ အမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ေျပျပစ္ႏူးညံ့ေသာ သဒၶါ တရားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာပုဂၢိဳလ္ကို။ စြဲမက္မႈ’ရာဂ’ကင္းေသာ အမ်က္ထြက္မႈ’ေဒါသ’ကင္းေသာ ေတြေဝမႈ’ေမာဟ’ ကင္းေသာအာသေဝါကင္းစင္မႈေၾကာင့္ ေလာက၌ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈစိုက္ပ်ဳိးရာ လယ္ေျမေကာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ထိုသို႔သေဘာရွိသူကို မွီဝဲ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၏။ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ထိုသူအား ဒုကၡခပ္သိမ္း ပယ္ေဖ်ာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တရားကိုေဟာၾကားေတာ္မူကုန္၏၊ ထိုသူသည္ ဤဘဝ၌ ယင္းတရားကို သိရ၍ အာသေဝါကင္းလ်က္ပရိနိဗၺာန္ျပဳရေလသတည္း။

အ႒မသုတ္။