အန ၅.၉၅: အကုပၸသုတ္

၉၅။ ရဟန္းတို႔ တရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ မၾကာျမင့္မီပင္ အရဟတၱဖိုလ္ကိုထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ အနက္ (အက်ဳိး) တို႔၌ ခဲြျခားေဝဖန္တတ္ေသာ ‘အတၳပဋိသမ႓ိဒါ’ ဉာဏ္သို႔ ေရာက္၏၊ ပါဠိ (အေၾကာင္း) တို႔၌ ခဲြျခားေဝဖန္တတ္ေသာ ‘ဓမၼပဋိသမ႓ိဒါ’ ဉာဏ္သို႔ ေရာက္၏၊ သဒၵါတို႔၌ ခဲြျခားေဝဖန္တတ္ေသာ ‘နိ႐ုတၱိပဋိသမ႓ိဒါ’ ဉာဏ္သို႔ ေရာက္၏၊ ေရွးဉာဏ္ သံုးပါးတို႔၌ ခဲြျခားေဝဖန္တတ္ေသာ ‘ပဋိဘာနပဋိသမ႓ိဒါ’ဉာဏ္သို႔ ေရာက္၏၊ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္တိုင္းေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ကို ဆင္ျခင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ မၾကာျမင့္မီပင္ အရဟတၱဖိုလ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။