အန ၅.၉၇: ကထာသုတ္

၉၇။ ရဟန္းတို႔ တရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အာနာပါနႆတိကို ပြါးမ်ားသည္ရွိေသာ္ မၾကာျမင့္မီပင္ အရဟတၱဖိုလ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ (အမႈသစ္ကို) အားထုတ္မႈ နည္းပါး၏၊ ကိစၥနည္း ပါး၏၊ ေမြးျမဴလြယ္၏၊ အသက္၏ အေဆာက္အဦျဖစ္ေသာ ပစၥည္း (ေလးပါး) တို႔၌ ေရာင့္ရဲလြယ္၏။

အစားအေသာက္ နည္းပါး၏၊ ဝမ္းေရးကို အားမထုတ္။

အအိပ္နည္းပါး၏၊ ႏိုးၾကားမႈ၌ အားထုတ္၏။

အလိုနည္းမႈႏွင့္စပ္ေသာစကား။ပ။ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ (အရဟတၱဖိုလ္)၌ ျဖစ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ (ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္) ႏွင့္စပ္ေသာစကားဟူေသာ၊ ကိေလသာကို လြန္စြာေခါင္းပါးေစတတ္ေသာ၊ စိတ္၏ ပြင့္လင္းေၾကာင္း (သမထ ဝိပႆနာ) အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ သေဘာရွိသည့္ စကားမ်ဳိးကိုအလိုရွိ တိုင္း ရ၏၊ မၿငဳိမျငင္ ရ၏၊ မပင္မပန္း ရ၏။

(ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္တိုင္းေသာ စိတ္ကို ဆင္ျခင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အာနာပါနႆတိကို ပြါးမ်ားသည္ ရွိေသာ္မၾကာျမင့္မီပင္ အရဟတၱဖိုလ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။