အန ၅.၉၈: အာရညကသုတ္

၉၈။ ရဟန္းတို႔ တရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အာနာပါနႆတိကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာအေလ့အလာျပဳသည္ရွိေသာ္ မၾကာျမင့္မီပင္ အရဟတၱဖိုလ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ (အမႈသစ္ကို) အားထုတ္မႈ နည္းပါး၏၊ ကိစၥနည္း ပါး၏၊ ေမြးျမဴလြယ္၏၊ အသက္၏ အေဆာက္အဦျဖစ္ေသာ ပစၥည္းတို႔၌ ေရာင့္ရဲလြယ္၏။

အစားအေသာက္ နည္းပါး၏၊ ဝမ္းေရးကို အားမထုတ္။

အအိပ္နည္းပါး၏၊ ႏိုးၾကားမႈ၌ အားထုတ္၏။

ေတာ၌ ေန၏၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေက်ာင္းလွ်င္ ေနရာရွိ၏။

(ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္တိုင္းေသာ စိတ္ကို ဆင္ျခင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားငါးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အာနာပါနႆတိကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာအေလ့အလာျပဳသည္ရွိေသာ္ မၾကာျမင့္မီပင္ အရဟတၱဖိုလ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။