အန ၆.၁၀၃: ဥကၡိတၱာသိကသုတ္

၁ဝ၃။ ရဟန္းတို႔ အက်ဳိးေျခာက္မ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာ သခၤါရ တို႔၌ အပိုင္းအျခားကို မျပဳမူ၍ ဒုကၡသညာကို ျဖစ္ေစရန္ သင့္သည္သာတည္း။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

သန္လ်က္ေျမႇာက္ခ်ီေသာ သူသတ္ေယာက်္ား၌ ၿငီးေငြ႕သကဲ့သို႔ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတို႔၌လည္းၿငီးေငြ႕ေသာ သညာသည္ ငါ့အား ေရွး႐ႈတည္လိမ့္မည္။

အလံုးစံုေသာ ေလာကမွလည္း ငါ၏ စိတ္သည္ ထေျမာက္လိမ့္မည္။

နိဗၺာန္၌လည္း ေအးၿငိမ္းမႈကို ျမင္ရေပလိမ့္မည္။

ငါ့အား ကိန္းေအာင္းေနေသာ အႏုသယကိေလသာတို႔သည္လည္း အႂကြင္းမဲ့ ျပတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္လိမ့္မည္။

ရဟန္းကိစၥကို ျပဳေလ့ရွိသည္လည္း ျဖစ္လိမ့္မည္။

ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ လုပ္ေကြၽးျခင္းျဖင့္လည္း ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို လုပ္ေကြၽးရေပလိမ့္မည္။

ရဟန္းတို႔ ဤအက်ဳိးေျခာက္မ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတို႔၌ အပိုင္းအျခားကို မျပဳမူ၍ ဒုကၡသညာကို ျဖစ္ေစရန္ သင့္သည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။