အန ၆.၁၀၄: အတမၼယသုတ္

၁ဝ၄။ ရဟန္းတို႔ အက်ဳိးေျခာက္မ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာတရားတို႔၌ အပိုင္းအျခားကို မျပဳမူ၍ အနတၱသညာကို ျဖစ္ေစရန္ သင့္သည္သာတည္း။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ငါသည္ အလံုးစံုေသာ ေလာက၌လည္း တဏွာဒိ႒ိတို႔မွ ကင္းရေပလိမ့္မည္။

ငါဟူေသာ စဲြယူမႈ အျခင္းအရာ (ဒိ႒ိ) တို႔သည္လည္း ငါ့အား ခ်ဳပ္ကုန္လိမ့္မည္။

ငါ၏ ဥစၥာဟူေသာ စဲြမက္မႈ တဏွာတို႔သည္လည္း ငါ့အား ခ်ဳပ္ကုန္လိမ့္မည္။

ငါသည္ (ပုထုဇဥ္တို႔ႏွင့္) မဆက္ဆံေသာ ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။

ငါ့အား အေၾကာင္းတရားတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ရေပလိမ့္မည္။

အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးတရားတို႔ကိုလည္း ေကာင္းစြာ ျမင္ရေပလိမ့္မည္။

ရဟန္းတို႔ ဤအက်ဳိးေျခာက္မ်ဳိးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔၌ အပိုင္းအျခားကို မျပဳမူ၍ အနတၱသညာကို ျဖစ္ေစရန္ သင့္သည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။