အန ၆.၄၉: ေခမသုတ္

၄၉။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ေခမ မေထရ္ႏွင့္ အသွ်င္သုမနမေထရ္တို႔သည္ သာဝတၳိျပည္ အႏၶဝန္ေတာ၌ ေနကုန္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ေခမ အသွ်င္သုမနမေထရ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကိုရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကကုန္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္ေခမသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

အသွ်င္ဘုရား ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္ေသာ အာသေဝါတရားကုန္ၿပီးေသာ (မဂ္အက်င့္ကို) က်င့္သံုးၿပီးေသာ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးေသာ ဝန္ကို ခ်ၿပီးေသာ မိမိအက်ဳိး (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ၿပီးေသာ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား”ငါ့အား သူတစ္ပါးတို႔ထက္ ျမတ္၏ဟူေသာ (ေသယ်) မာန္သည္ ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါ့အားသူတစ္ပါးႏွင့္ တူ၏ဟူေသာ (သဒိသ) မာန္သည္ ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါ့အား သူတစ္ပါးေအာက္ယုတ္၏ဟူေသာ (ဟီန) မာန္သည္ ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း” ဤသို႔ မျဖစ္ပါ။

ဤစကားကို အသွ်င္ေခမသည္ ေလွ်ာက္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏွစ္သက္လိုက္ေလ်ာေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ေခမမေထရ္သည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ၏ (စကားကို) ႏွစ္သက္ လိုက္ေလ်ာေတာ္မူ၏”ဟု (သိ၍) ေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳကာ ဖဲသြားေလ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္သုမနမေထရ္သည္ အသွ်င္ေခမ ဖဲသြား၍ မၾကာမီပင္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကား ကိုေလွ်ာက္၏-

”အသွ်င္ဘုရား ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္ေသာ အာသေဝါတရားကုန္ၿပီးေသာ (မဂ္အက်င့္ကို) က်င့္သံုးၿပီးေသာ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးေသာ ဝန္ကို ခ်ၿပီးေသာ မိမိအက်ဳိး (အရဟတၱဖိုလ္) သို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ဘဝသံေယာဇဥ္ကုန္ၿပီးေသာ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား”ငါ့အား သူတစ္ပါးတို႔ထက္ ျမတ္၏ဟူေသာ (ေသယ်) မာန္သည္ မရွိဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါ့အားသူတစ္ပါးႏွင့္ တူ၏ဟူေသာ (သဒိသ) မာန္သည္ မရွိဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါ့အား သူတစ္ပါးေအာက္ယုတ္၏ဟူေသာ (ဟီန) မာန္သည္ မရွိဟူ၍လည္းေကာင္း” ဤသို႔ မျဖစ္ပါ။

ဤစကားကို အသွ်င္သုမနသည္ ေလွ်ာက္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏွစ္သက္လိုက္ေလ်ာေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္သုမနသည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ၏ (စကားကို) ႏွစ္သက္လိုက္ေလ်ာေတာ္မူ၏”ဟု (သိ၍) ေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳကာ ဖဲသြားေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္ေခမမေထရ္ အသွ်င္သုမနမေထရ္တို႔ ဖဲသြား၍ မၾကာျမင့္မီပင္ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

”ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ အရဟတၱဖိုလ္ကိုလည္း ေျပာၾကားကုန္၏၊ (အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ) အက်ဳိးကိုလည္း ဆိုအပ္၏၊ မိမိကိုယ္ကိုမူကား (အရဟတၱဖိုလ္သို႔) မေဆာင္အပ္ေလ၊ ထိုသို႔ ျဖစ္လ်က္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ (မဂ္ ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားတို႔သည္ ျပက္ရယ္ျပဳသကဲ့သို႔ အရဟတၱဖိုလ္ကို ေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ေနာင္အခါ၌ပင္ပန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ယုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ တူမွ်ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၌ (မိမိကိုယ္ကို) မေဆာင္ကုန္ (မိမိကိုယ္ကို မႏႈိင္းယွဥ္ကုန္)၊ (ထိုရဟႏၲာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား) ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အဖဲြ႕မွကြၽတ္လြတ္ၾကၿပီး ျဖစ္၍ (နိဗၺာန္သို႔) ႂကြေတာ္မူၾကေလကုန္သတည္း။

သတၱမသုတ္။