အန ၆.၈၈: သုႆူသတိသုတ္

၈၈။ ရဟန္းတို႔ တရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရေသာ္လည္း ကုသိုလ္တရားတို႔၌ မေဖာက္ျပန္ေသာသေဘာဟုဆိုအပ္ေသာ နိယာမ (မဂ္) သို႔ သက္ဝင္ရန္မထိုက္တန္။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ဓမၼဝိနယကို ေဟာေတာ္မူအပ္သည္ရွိေသာ္ မနာယူ၊ နားမစိုက္၊ သိျခင္းငွါ စိတ္ကို မျဖစ္ေစ၊ အက်ဳိးမဲ့ကို ယူ၏၊ အက်ဳိးရွိသည္ကို စြန္႔၏၊ (သာသနာေတာ္ႏွင့္) မေလ်ာ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရပါေသာ္လည္း ကုသိုလ္တရားတို႔၌ မေဖာက္ျပန္ေသာသေဘာဟုဆိုအပ္ေသာ နိယာမ (မဂ္) သို႔ သက္ဝင္ရန့္မထိုက္တန္။

ရဟန္းတို႔ တရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရသည္ရွိေသာ္ကုသိုလ္တရားတို႔၌ မေဖာက္ျပန္ေသာသေဘာဟုဆိုအပ္ေသာ နိယာမ (မဂ္) သို႔ သက္ဝင္ရန္ ထိုက္ တန္၏။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ဓမၼဝိနယကို ေဟာေတာ္မူအပ္သည္ရွိေသာ္ နာယူ၏၊ နားစိုက္၏၊ သိျခင္းငွါ စိတ္ကို ျဖစ္ေစ၏၊ အက်ဳိးရွိသည္ကို ယူ၏၊ အက်ဳိးမရွိသည္ကို စြန္႔၏၊ (သာသနာေတာ္ႏွင့္) ေလ်ာ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားေျခာက္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ၾကားနာရသည္ ရွိေသာ္ကုသိုလ္တရားတို႔၌ မေဖာက္ျပန္ေသာသေဘာဟုဆိုအပ္ေသာ နိယာမ (မဂ္) သို႔ သက္ဝင္ရန္ ထိုက္တန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။