အန ၆.၉၇: အာနိသံသသုတ္

၉၇။ ရဟန္းတို႔ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးတို႔သည္ ဤေျခာက္မ်ဳိး တို႔တည္း။

အဘယ္ေျခာက္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ျမဲ၏၊ မဆုတ္ယုတ္ေသာ သေဘာရွိ၏၊ ထို (ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္) ၏ဆင္းရဲသည္ အပိုင္းအျခားကို ျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ (ပုထုဇဥ္တို႔ႏွင့္) မဆက္ဆံေသာ ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထို (ေသာတာပန္) ပုဂၢိဳလ္သည္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေကာင္းစြာျမင္၏၊ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာအက်ဳိး တရားတို႔ကိုလည္း ေကာင္းစြာ ျမင္၏။

ရဟန္းတို႔ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးတို႔သည္ ဤေျခာက္မ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။