အန ၇.၃၆: ပဌမ မိတၱသုတ္

၃၆။ ရဟန္းတို႔ အဂၤါခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အေဆြခင္ပြန္းကို မွီဝဲအပ္၏၊

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

(သူတစ္ပါးတို႔) ေပးႏိုင္ခဲေသာ အရာဝတၳဳကို ေပးတတ္၏၊ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ အမွဳကို ျပဳ၏၊ သည္းခံႏိုင္ခဲေသာ အရာကို သည္းခံ၏၊ မိမိ၏ လွ်ဳိ႔ဝွက္အပ္ေသာ အရာကို ထိုအေဆြခင္ပြန္းအား ထင္စြာျပဳ၏၊ ထိုအေဆြခင္ပြန္း၏ လွ်ဳိ႔ဝွက္အပ္ေသာ အရာကို လွ်ဳိ႔ဝွက္၏၊ ေဘးရန္တို႔ေၾကာင့္ မစြန္႔ပစ္၊ ပစၥည္းဥစၥာကုန္ျခင္းေၾကာင့္ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳ။

ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါခုနစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အေဆြခင္ပြန္းကို မွီဝဲအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အေဆြခင္ပြန္းသည္ ေပးႏိုင္ခဲေသာ အရာဝတၳဳကို ေပး၏၊ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ အမွဳကိုလည္း ျပဳ၏၊ ထိုမွတစ္ပါးလည္း ထိုသူ၏ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ စကား တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သည္းခံႏိုင္ခဲေသာအရာတို႔ကိုလည္းေကာင္း သည္းခံ၏။ ထိုသူအား မိမိ၏ လွ်ဳိ႔ဝွက္အပ္ေသာ အရာကိုလည္း ေျပာၾကား၏၊ ထိုသူ၏ လွ်ဳိ႔ဝွက္အပ္ေသာအရာကိုလည္း လွ်ဳိ႔ဝွက္၏၊ ေဘးရန္ျဖစ္ေပၚေသာ အခါတို႔၌လည္း မစြန္႔ပစ္၊ ပစၥည္းဥစၥာကုန္ျခင္းေၾကာင့္လည္း မထီမဲ့ျမင္ မျပဳ။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္၌ ထိုအေၾကာင္းတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ အေဆြ ခင္ပြန္းျဖစ္ေသာ သူကိုအေဆြခင္ပြန္းေကာင္းကို အလိုရွိသူသည္ ဆည္းကပ္အပ္၏။

ပၪၥမသုတ္။