အန ၇.၇: ဥဂၢသုတ္

၇။ ထိုအခါ ဥဂၢမည္ေသာ (ပေသနဒိေကာသလ) မင္း၏ အမတ္ႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား –

အသွ်င္ဘုရား အံ့ဖြယ္ ေကာင္းလွပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရားေရာဟဏသူေဌး၏ ေျမးျဖစ္သူ ဤမိဂါရသူေဌးသည္ အလြန္ႂကြယ္ဝ၏၊ အလြန္မ်ားေသာ ဥစၥာ ရွိ၏၊ အလြန္မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဥဂၢအမတ္ ေရာဟဏသူေဌး၏ ေျမးျဖစ္သူ မိဂါရသူေဌးသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ ႂကြယ္ဝသနည္း၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိသနည္း၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိသနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ထိုသူေဌးအား ေရႊတို႔သည္ပင္ သိန္းေပါင္းတစ္ရာ ရွိပါ၏၊ ေငြအေရအတြက္အားျဖင့္ ကားအဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိေတာ့အံ့နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဥဂၢအမတ္ ထိုေရႊေငြစေသာဥစၥာသည္ ေလာက၌ ရွိသည္သာတည္း၊ ထိုေရႊေငြစေသာ ဥစၥာသည္ မရွိဟုငါမဆို၊ ဥဂၢအမတ္ ထိုဥစၥာသည္ကား မီး၊ ေရ၊ မင္း၊ ခိုးသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာ အေမြခံတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံ၏။

ဥဂၢအမတ္ ဤဥစၥာခုနစ္မ်ဳိးတို႔သည္ကား မီး၊ ေရ၊ မင္း၊ ခိုးသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာ အေမြခံ တို႔ႏွင့္မဆက္ဆံကုန္။

အဘယ္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ –

ယုံၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ဥစၥာ၊ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ဥစၥာ၊ ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’ ဥစၥာ၊ ေၾကာက္လန္႔မႈ ‘ၾသတၱပၸ’ ဥစၥာ၊ အၾကားအျမင္ ‘သုတ’ ဥစၥာ၊ စြန္႔ၾကဲမႈ ‘စာဂ’ ဥစၥာ၊ သိမႈ ‘ပညာ’ ဥစၥာတို႔တည္း။

ဥဂၢအမတ္ ဤဥစၥာခုနစ္မ်ဳိးတို႔သည္ကား မီး၊ ေရ၊ မင္း၊ ခိုးသူ၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာ အေမြခံတို႔ ႏွင့္မဆက္ဆံကုန္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ယုံၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ဥစၥာ၊ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ဥစၥာ၊ ရွက္မႈ, ေၾကာက္လန္႔မႈ ‘ဟိရီ ၾသတၱပၸ’ ဥစၥာ၊ အၾကားအျမင္ ‘သုတ’ ဥစၥာ၊ စြန္႔ၾကဲမႈ ‘စာဂ’ ဥစၥာ၊ ခုနစ္ခု ေျမာက္ သိမႈ ‘ပညာ’ ဥစၥာတို႔တည္း။ အၾကင္မိန္းမအား ျဖစ္ေစ အၾကင္ေယာက္်ားအား ျဖစ္ေစ ထိုသူေတာ္ေကာင္းဥစၥာ တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုသူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာရွိေသာ မိန္းမေယာက္်ားကို မဆင္းရဲ ေသာ သူဟူ၍ ပညာရွိတို႔ ဆိုကုန္၏၊ ထိုသူ၏ အသက္ရွင္ျခင္းကို အခ်ည္းႏွီး မဟုတ္ဟု ဆိုကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိသည္ ဘုရားသွ်င္အဆံုးအမေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာသဒၶါတရားကိုလည္းေကာင္း၊ သစၥာေလးပါးတရားကို ျမင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သီလကိုလည္းေကာင္းအဖန္ဖန္ အားထုတ္ရာ၏။

သတၱမသုတ္။