အန ၈.၁၃: အႆာဇာနီယသုတ္

၁၃။ ရဟန္းတို႔ မင္း၏ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ မင္းအား ထိုက္၏၊ မင္း၏ အသံုးအေဆာင္ ျဖစ္၏၊ မင္း၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟူ၍ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မင္း၏ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ (၁) အမိဘက္ အဖဘက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ေကာင္းစြာ ေမြးဖြား၏၊ တစ္ပါးေသာ အာဇာနည္ျမင္း ေကာင္းတို႔ ေမြးဖြားရာ (သိႏၶဳျမစ္ကမ္း) အရပ္၌ ေမြးဖြား၏။ (၂) ထိုအာဇာနည္ျမင္းအား အစိုျဖစ္ေစ အေျခာက္ျဖစ္ေစ ေကြၽးေသာအစာကို ဖ႐ိုဖရဲ မၾကဲေစမူ၍ သာလွ်င္ ေကာင္းမြန္စြာ စား၏။

(၃) က်င္ႀကီးကိုျဖစ္ေစ က်င္ငယ္ကိုျဖစ္ေစ ဖိ၍ေနရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖိ၍ အိပ္ရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း စက္ဆုပ္၏။ (၄) စင္ၾကယ္ေသာ အေလ့အထရွိ၏၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိ၏၊ တစ္ပါးေသာ ျမင္းတို႔ကို မထိတ္ လန္႔ေစတတ္။ (၅) ထိုျမင္း၏ စဥ္းလဲျခင္း, ႏြားက်င္ငယ္ ေကာက္ကဲ့သို႔ ေကာက္ျခင္း, လေရးေကာက္ကဲ့သို႔ ေကာက္ျခင္း, ထြန္ကိုင္းေကာက္ကဲ့သို႔ ေကာက္ျခင္းတို႔ကို ရထားထိန္းအားဟုတ္မွန္သည့္ အတိုင္း ထင္စြာ ျပဳတတ္၏၊ ထိုျမင္း၏ ထိုစဥ္းလဲမႈ အစရွိသည္တို႔ကို ရထားထိန္းသည္ ႏွိပ္ကြပ္ဆံုးမျခင္းငွါ လုံ႔လျပဳ၏။ (၆) ဝန္ကိုလည္း ေဆာင္ေလ့ရွိ၏၊ ”စင္စစ္ တစ္ပါးေသာ ျမင္းတို႔ ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ မေဆာင္ သည္ျဖစ္ေစ ဤအရာ၌ ငါသည္သာလွ်င္ ေဆာင္အံ့”ဟု စိတ္ကိုျဖစ္ေစ၏။ (၇) သြားသည္ရွိေသာ္ ေျဖာင့္ေသာ လမ္းျဖင့္သာ သြား၏။ (၈) အသက္ထက္ဆံုး အားရွိ၏၊ အားအစြမ္းကိုလည္း ျပတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ မင္း၏ ဤအဂၤါ ရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းသည္ မင္းအား ထိုက္၏၊ မင္း၏ အသံုး အေဆာင္ျဖစ္၏၊ မင္း၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟူ၍ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ တရားရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ အရပ္ေဝးမွ ေဆာင္ လာ၍ေသာ္လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္၏။ပ။ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္၏။ အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ (၁) သီလရွိ၏၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကိုေစာင့္စည္း၍ ေန၏၊ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အျပစ္တို႔၌ေသာ္လည္း ေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္လ်က္ က်င့္၏၊ (၂) ထိုရဟန္းအား ယုတ္ညံ့သည္လည္းျဖစ္ေစ မြန္ျမတ္သည္လည္းျဖစ္ေစ ေပးလွဴအပ္ေသာ ေဘာဇဥ္ကို မညည္းမညဴ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ သံုးေဆာင္၏၊ (၃) ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းမႈ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းမႈ၊ စိတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ မေကာင္းမႈမွ စက္ဆုပ္၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ေရာက္ျခင္းမွ စက္ဆုပ္၏၊ (၄) စင္ၾကယ္ေသာ အေလ့ရွိ၏၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိ၏၊ တစ္ပါးေသာ ရဟန္းတို႔ကို မထိတ္ လန္႔ေစတတ္၊ (၅) ထိုရဟန္း၏ စဥ္းလဲျခင္း, ႏြားက်င္ငယ္ ေကာက္ကဲ့သို႔ ေကာက္ျခင္း, လေရးေကာက္ကဲ့သို႔ ေကာက္ျခင္း, ထြန္ကိုင္းေကာက္ကဲ့သို႔ ေကာက္ျခင္းတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွိသီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ေသာ္လည္းေကာင္းဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ထင္စြာ ျပဳတတ္၏၊ ထိုရဟန္း၏ ထိုစဥ္းလဲျခင္းအစရွိသည္တို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွိ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ႏွိပ္ကြပ္ဆံုးမျခင္းငွါ လုံ႔လျပဳ၏၊ (၆) က်င့္သံုးတတ္၏၊ ”စင္စစ္ တစ္ပါးေသာ ရဟန္းတို႔ က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ မက်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ ဤအရာ၌ ငါသည္သာလွ်င္ က်င့္သံုးအံ့”ဟု စိတ္ကိုျဖစ္ေစ၏၊ (၇) သြားသည္ရွိေသာ္ ေျဖာင့္ေသာ လမ္းျဖင့္သာလွ်င္ သြား၏။ ထိုစကားရပ္၌ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား ေျဖာင့္ေသာ လမ္းတည္း၊ ဤေျဖာင့္ေသာ လမ္းသည္ အဘယ္နည္း၊ ေကာင္းစြာ ျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’။ပ။ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’ ဤသည္တို႔တည္း။ (၈) ”ကိုယ္၌ အေရ အေၾကာ အ႐ိုးမွ်သာ ႂကြင္းေသာ္လည္း ႂကြင္းေစ၊ အသား အေသြးတို႔သည့္ခန္းေျခာက္ေသာ္လည္း ခန္းေျခာက္ေစ၊ ေယာက္်ားတို႔၏ အားအစြမ္း ေယာက္်ားတို႔၏ ဝီရိယ ေယာက္်ားတို႔၏ လုံ႔လျဖင့္ ေရာက္အပ္ ရအပ္ေသာ တရားသို႔ မေရာက္ဘဲ မရဘဲ ဝီရိယ၏ ဆုတ္ယုတ္ရပ္တန္႔ျခင္းသည္ မျဖစ္အံ့”ဟု ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားရွစ္မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ (အရပ္ေဝးမွ) ေဆာင္လာ၍ေသာ္ လည္း ေပးလွဴပူေဇာ္ရန္ ထိုက္တန္၏။ပ။ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆံုး လယ္ေျမျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။