အန ၈.၄၃: ဝိသာခါသုတ္

၄၃။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္းတိုက္ မိဂါရမာတာ ဝိသာခါ၏ ျပာသာဒ္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ မိဂါရမာတာဝိသာခါအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ – ဝိသာခါ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ က်င့္သံုးအပ္ေသာ ဥပုသ္သည္ အက်ဳိးႀကီး၏၊ အာနိသင္ႀကီး၏၊ တန္ခိုးႀကီး၏၊ ႀကီးေသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္း ရွိ၏။ ဝိသာခါ အဘယ္သို႔ က်င့္သံုးအပ္ေသာ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ သည္ အက်ဳိးႀကီးသနည္း၊ အာနိသင္ႀကီးသနည္း၊ တန္ခိုးႀကီးသနည္း၊ ႀကီးေသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းရွိသနည္း။ ဝိသာခါ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏ -”ရဟႏၲာတို႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး အသက္သတ္ျခင္းကို ပယ္၍ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ တုတ္ကို ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ကုန္၏၊ လက္နက္ကို ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ကုန္၏၊ ရွက္တတ္ကုန္၏၊ သနားတတ္ကုန္၏၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကို လိုလားလ်က္ ေနကုန္၏၊ ငါသည္လည္း ဤတစ္ညဥ့္ႏွင့္တစ္ေန႔ပတ္လံုး အသက္သတ္ျခင္း ကို ပယ္၍ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္ တုတ္ကို ခ်ထားသူ လက္နက္ကို ခ်ထားသူ ရွက္ျခင္းရွိသူ သနားျခင္းသို႔ ေရာက္သူ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကို လိုလားသူျဖစ္၍ ေနပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္းအဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာတို႔ကို အတုလိုက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္က်င့္သံုးအပ္သည္လည္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္”ဟု (ဆင္ျခင္၏)၊ ဤပဌမအဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ပ။ ”ရဟႏၲာတို႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာ၌ ေနျခင္းကို ပယ္၍ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာ၌ ေနျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ေညာင္ေစာင္းငယ္၌ျဖစ္ေစ ျမက္အခင္း၌ျဖစ္ေစ နိမ့္ေသာေနရာ၌ ေနကုန္၏၊ ငါသည္ လည္း ဤတစ္ညဥ့္ႏွင့္တစ္ေန႔ပတ္လံုး ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာ၌ ေနျခင္းကို ပယ္၍ ျမင့္ေသာေနရာ ျမတ္ေသာေနရာ၌ ေနျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္ ေညာင္ေစာင္းငယ္၌ျဖစ္ေစ ျမက္အခင္း၌ျဖစ္ေစ နိမ့္ေသာေနရာ၌ ေနပါအံ့၊ ဤအေၾကာင္းအဂၤါျဖင့္လည္း ရဟႏၲာတို႔ကို အတုလိုက္၍ ျပဳပါအံ့၊ ငါ့အား ဥပုသ္က်င့္သံုးအပ္သည္လည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္”ဟု (ဆင္ျခင္၏)၊ ဤအ႒မအဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ဝိသာခါ ဤသို႔က်င့္သံုးအပ္ေသာ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္သည္ အက်ဳိးႀကီး၏၊ အာနိသင္ႀကီး၏၊ တန္ခိုးႀကီး၏၊ ႀကီးေသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းရွိ၏။ အဘယ္မွ်ေလာက္ အက်ဳိးႀကီးသနည္း၊ အာနိသင္ႀကီးသနည္း၊ တန္ခိုးႀကီးသနည္း၊ ႀကီးေသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းရွိသနည္းဟူမူ-ဝိသာခါ ဥပမာေသာ္ကား အၾကင္သူသည္ မ်ားစြာ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရတနာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အဂၤတိုင္း၊ မဂဓတိုင္း၊ ကာသိတိုင္း၊ ေကာသလတိုင္း၊ ဝဇၨီတိုင္း၊ မလႅတိုင္း၊ေစတီ တိုင္း၊ ဝဂၤတိုင္း၊ ကု႐ုတိုင္း၊ ပၪၥာလတိုင္း၊ မစၧတိုင္း၊ သူရေသနတိုင္း၊ အႆကတိုင္း၊ အဝႏၲိတိုင္း၊ ဂႏၶာရတိုင္း၊ ကေမၺာဇတိုင္း ဤတစ္ဆယ့္ေျခာက္တိုင္းတို႔၌ စိုးပိုင္ႀကီးမွဴးသူဟူေသာ မင္းအျဖစ္ကို ျပဳရာ၏၊ ထိုတစ္ဆယ့္ေျခာက္တိုင္းတို႔၌ မင္းအျဖစ္ကို ျပဳေစျခင္းသည္ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ စိတ္၍ တစ္စိတ္မွ် ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးကို မမွီႏိုင္။ ထိုသို႔ မမွီႏိုင္ျခင္းသည္ အဘယ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္နည္း။ ဝိသာခါ နတ္ခ်မ္းသာကို ေထာက္ဆေသာ္ လူမင္း၏ အျဖစ္သည္ အထီးက်န္ေသာသူ၏ ခ်မ္းသာႏွင့္ တူ၏။ ဝိသာခါ လူ၌ျဖစ္ေသာ အႏွစ္ငါးဆယ္တို႔သည္ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏ တစ္ေန႔တစ္ညဥ့္ မည္၏၊ ထိုညဥ့္ျဖင့္ ညဥ့္ေပါင္းသံုးဆယ္တို႔သည္ လမည္၏၊ ထိုလျဖင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လတို႔သည္ ႏွစ္မည္၏၊ ထိုႏွစ္ျဖင့္ နတ္၌ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္းငါးရာတို႔သည္ စာတုမဟာရာဇ္ နတ္တို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္ ျဖစ္၏။ ဝိသာခါ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ မည္သူမဆို အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္ေႂကြေသသည္မွေနာက္၌ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ႏိုင္ရာေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ဝိသာခါ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ ”နတ္ခ်မ္းသာကို ေထာက္ဆေသာ္ လူမင္း၏အျဖစ္သည္ အထီးက်န္ေသာသူ၏ ခ်မ္းသာႏွင့္ တူ၏”ဟု ငါဆို၏။ ဝိသာခါ လူ၌ျဖစ္ေသာ အႏွစ္တစ္ရာတို႔သည္ တာဝတႎသာနတ္တို႔၏ တစ္ေန႔တစ္ညဥ့္ မည္၏၊ ထို ညဥ့္ျဖင့္ ညဥ့္ေပါင္းသံုးဆယ္တို႔သည္ လမည္၏၊ ထိုလျဖင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လတို႔သည္ ႏွစ္မည္၏၊ ထိုႏွစ္ျဖင့္ နတ္၌ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္သည္ တာဝတႎသာနတ္တို႔၏ အသက္အတိုင္းအရွည္ ျဖစ္၏။ ဝိသာခါ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ မည္သူမဆို အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္ေႂကြ ေသသည္မွေနာက္၌ တာဝတႎသာနတ္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ႏိုင္ရာေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ဝိသာခါ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ နတ္ ခ်မ္းသာကို ေထာက္ဆေသာ္ လူမင္း၏အျဖစ္သည္ အထီးက်န္ေသာသူ၏ ခ်မ္းသာႏွင့္ တူ၏ဟု ငါဆို၏။ ဝိသာခါ လူ၌ျဖစ္ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ရာတို႔သည္။ပ။ အႏွစ္ေလးရာတို႔သည္။ပ။ အႏွစ္ရွစ္ရာတို႔သည္။ပ။ အႏွစ္တစ္ေထာင္ေျခာက္ရာတို႔သည္ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔၏ တစ္ေန႔တစ္ညဥ့္ မည္၏၊ ထိုညဥ့္ျဖင့္ ညဥ့္ေပါင္းသံုးဆယ္တို႔သည္ လမည္၏၊ ထိုလျဖင့္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လတို႔သည္ ႏွစ္မည္၏၊ ထိုႏွစ္ျဖင့္ နတ္၌ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္တို႔သည္ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔၏ အသက္အတိုင္း အရွည္ ျဖစ္၏။ ဝိသာခါ ဤေလာက၌ မိန္းမျဖစ္ေစ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ မည္သူမဆို အဂၤါရွစ္မ်ဳိးႏွင့့္ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္ေႂကြ ေသသည္မွေနာက္၌ ပရနိမၼိတဝသ ဝတၱီနတ္တို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ႏိုင္ရာေသာ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏။ ဝိသာခါ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ ”နတ္၌ ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာကို ေထာက္ဆေသာ္ လူမင္း၏ အျဖစ္သည္ အထီးက်န္ေသာသူ၏ ခ်မ္းသာႏွင့္ တူ၏”ဟု ငါဆို၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱဝါကို မသတ္ရာ၊ မေပးအပ္ေသာ ဥစၥာကို မခိုးယူရာ၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို မေျပာဆိုရာ၊ မူးယစ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေသအရက္ကို မေသာက္ ရာ၊ ေမထုန္ဟု ဆိုအပ္ေသာ မျမတ္ေသာ အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏၊ ေနလြဲညစာ မစားရာ။ ပန္းမပန္ရာ၊ နံ႔သာမႈန္႔ကို မလိမ္းရာ။ ေညာင္ေစာင္းငယ္၌လည္းေကာင္း၊ ေျမ၌ ခင္းအပ္ေသာေနရာ၌လည္းေကာင္း အိပ္ရာ၏။ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးရွိေသာ ထိုဥပုသ္ကို ဒုကၡ၏ အဆံုးသို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျပေတာ္မူအပ္၏။ လေနႏွစ္ပါးစံုတို႔သည္ (႐ူပါ႐ံုကို) ေကာင္းစြာ ျပတတ္ကုန္၏၊ အၾကင္မွ်ေလာက္ေသာ အရပ္သို႔ ထြန္းလင္းေတာက္ပကုန္သည္ျဖစ္၍ အစဥ္လွည့္လည္ကုန္၏၊ အမိုက္တိုက္ကို ပယ္ေဖ်ာက္တတ္ကုန္ေသာ ေကာင္းကင္အျပင္၌ သြားကုန္ေသာ ထိုလေနတို႔သည္ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔ကို တင့္တယ္ေစကုန္သည္ျဖစ္၍ ေကာင္းကင္ အျပင္၌ ထြန္းလင္း ေတာက္ပကုန္၏။ ထိုလေနတို႔ လွည့္လည္ရာ အရပ္အတြင္း၌ ပုလဲ ပတၱျမား ေကာင္းေသာ ေၾကာင္ မ်က္ရြဲ သိဂႌေရႊ ထိုမွတစ္ပါးလည္း ပကတိေရႊဟူေသာ ဥစၥာတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယင္းသိဂႌေရႊ ပကတိေရႊကို ဇာတရူပဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဟဋကဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုအပ္၏။ ထိုပုလဲ ပတၱျမားစေသာ ရတနာတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အလံုးစံုေသာ လေရာင္တို႔ သည္လည္းေကာင္း၊ ၾကယ္အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း အဂၤါရွစ္မ်ဳိးရွိေသာ ဥပုသ္ေစာင့္သံုးျခင္း၏ (အက်ဳိးကို) တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္စိတ္၍ တစ္စိတ္မွ် မမွီႏိုင္ကုန္။ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ သီလရွိေသာ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက္်ားျဖစ္ေစ အဂၤါရွစ္မ်ဳိး ရွိေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုးရာ၏။ (ထိုမိန္းမေယာက္်ားတို႔သည္) ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးကိုျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳကုန္ေသာေၾကာင့္ မကဲ့ရဲ႕အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ နတ္ျပည္သို႔ ကပ္ေရာက္ရကုန္၏။

တတိယသုတ္။