အန ၈.၉: နႏၵသုတ္

၉။ ရဟန္းတို႔ နႏၵရဟန္းကို ”အမ်ဳိးေကာင္းသား”ဟု ဆိုသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ ဆိုသည္ မည္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ နႏၵရဟန္းကို ”အားရွိသူ”ဟု ဆိုသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ ဆိုသည္ မည္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ နႏၵ ရဟန္းကို ”ၾကည္ညဳိဖြယ္ရွိသူ”ဟု ဆိုသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ ဆိုသည္ မည္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ နႏၵရဟန္းကို ”ထူေျပာေသာ ရာဂရွိသူ”ဟု ဆိုသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းစြာ ဆိုသည္ မည္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ နႏၵရဟန္းသည္ ဣေႁႏၵတို႔၌ လံုျခံဳေသာ တံခါးရွိ၏၊ အစားအစာ၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏၊ ႏိုးၾကားမႈ၌ အားထုတ္၏၊ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အၾကင္ဣေႁႏၵကိုေစာင့္ေရွာက္မႈစသည္တို႔ေၾကာင့္ နႏၵရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ျပည့္စံု စင္ၾကယ္စြာ က်င့္ရန္ စြမ္းႏိုင္၏၊ ထိုအေၾကာင္းတို႔ကို ၾကဥ္ထား၍ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းကို ဆိုသျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိး ရွိအံ့နည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုေလးပါးတို႔တြင္ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား နႏၵရဟန္း၏ ဣေႁႏၵတို႔၌လံုျခံဳေသာ တံခါးရွိမႈတည္း၊ ရဟန္းတို႔ နႏၵရဟန္းသည္ အကယ္၍ အေရွ႕အရပ္ကို တည့္တည့္ ၾကည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္အံ့၊ နႏၵသည္ ”ဤသို႔ အေရွ႕အရပ္ကို တည့္တည့္ ၾကည့္ေသာ ငါ့အား ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုး မသာယာမႈ ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အစဥ္ လိုက္ကုန္ လိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟု အျခင္းအရာအားလံုးကို စိတ္ျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၍ အေရွ႕အရပ္ကို တည့္တည့္ ၾကည့္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုအေရွ႕အရပ္ကို တည့္တည့္ၾကည့္ရာ၌ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ နႏၵရဟန္းသည္ အကယ္၍ အေနာက္အရပ္ကို တည့္တည့္ ၾကည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္အံ့။ပ။ ေျမာက္အရပ္ကို တည့္တည့္ ၾကည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္အံ့။ ေတာင္အရပ္ကို တည့္တည့္ ၾကည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္အံ့။ အထက္အရပ္ကို ေမာ့ၾကည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္အံ့။ ေအာက္အရပ္ကို ငုံ႔ၾကည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္အံ့။ အေထာင့္္အရပ္ကိုေစာင္းငဲ့ၾကည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္အံ့၊ နႏၵရဟန္းသည္ ”ဤသို႔ အေထာင့္အရပ္ကိုေစာင္းငဲ့ ၾကည့္ေသာ ငါ့အား ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာယာမႈ ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အစဥ္လိုက္ကုန္လိမ့္မည္ မဟုတ္”ဟု အျခင္းအရာ အားလံုးကို စိတ္ျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၍ အေထာင့္အရပ္ကိုေစာင္းငဲ့ၾကည့္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုအေထာင့္အရပ္ကိုေစာင္းငဲ့ ၾကည့္ရာ၌ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား နႏၵရဟန္း၏ ဣေႁႏၵတို႔၌ လံုျခံဳေသာ တံခါးရွိမႈတည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုေလးပါးတို႔တြင္ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား နႏၵရဟန္း၏ အစားအစာ၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိမႈတည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ နႏၵရဟန္းသည္ အသင့္အားျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ဆြမ္းကိုမွီဝဲ၏၊ ျမဴးထူးရန္ မာန္ယစ္ရန္ တန္ဆာဆင္ရန္ အေရအဆင္းဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးပြါးရန္ (ဆြမ္းကိုမွီဝဲသည္) မဟုတ္၊ ဤ ကိုယ္တည္တံ့ရန္မွ်သာ မွ်တရန္မွ်သာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္၍ ပင္ပန္းျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္မွ်သာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ရန္မွ်သာ ဆြမ္းကို မွီဝဲ၏၊ ဤသို႔ မွီဝဲျခင္းျဖင့္ ေဝဒနာေဟာင္းကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္အံ့၊ ေဝဒနာသစ္ကိုလည္း မျဖစ္ေစအံ့၊ ငါ့အား မွ်တျခင္း အျပစ္မရွိျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု ဆြမ္းကို မွီဝဲ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား နႏၵရဟန္း၏ အစားအစာ၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိမႈတည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုေလးပါးတို႔တြင္ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား နႏၵရဟန္း၏ ႏိုးၾကားမႈ၌ အားထုတ္ျခင္းတည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ နႏၵရဟန္းသည္ ေန႔အခါ၌ စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္း ထိုင္ေနျခင္း ပိတ္ပင္တားျမစ္တတ္ေသာ ‘နီဝရဏ’ တရားတို႔မွ စိတ္ကို သုတ္သင္၏၊ ညဥ့္ဦးယံ၌ စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္း ထိုင္ေနျခင္း ပိတ္ပင္တားျမစ္တတ္ေသာ ‘နီဝရဏ’ တရားတို႔မွ စိတ္ကို သုတ္သင္၏၊ ညဥ့္၏ သန္းေခါင္ယံ၌ (လက်္ာ) ေျခေပၚ၌ (လက္ဝဲ) ေျခကို စဥ္းငယ္လြန္ကာ တင္ထား၍ သတိရွိလ်က္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ရွိလ်က္ (မည္သည့္အခ်ိန္၌) ထအံ့ဟု ႏွလံုးသြင္း ပိုင္းျခားလ်က္ လက္်ာနံေတာင္းျဖင့္ ျမတ္ေသာ ေလ်ာင္းစက္ျခင္းကို ျပဳ၏၊ ညဥ့္၏ ေနာက္ဆံုးယံ၌ေစာေစာထ၍ စႀကႍေလွ်ာက္ျခင္း ထိုင္ေနျခင္း ပိတ္ပင္တားျမစ္ တတ္ေသာ ‘နီဝရဏ’ တရားတို႔မွ စိတ္ကို သုတ္သင္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား နႏၵရဟန္း၏ ႏိုးၾကားမႈ၌ အားထုတ္ျခင္းတည္း။

ရဟန္းတို႔ ထိုေလးပါးတို႔တြင္ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား နႏၵရဟန္း၏ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုမႈတည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ နႏၵရဟန္းအား ေဝဒနာတို႔သည္ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ကုန္၏၊ ေဝဒနာတို႔သည္ ထင္ထင္ရွားရွား ထင္ကုန္၏၊ ေဝဒနာတို႔သည္ ထင္ထင္ ရွားရွား ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ (သညာ)တို႔သည္ ထင္ထင္ရွားရွား။ပ။ ဝိတက္တို႔သည္ ထင္ထင္ ရွားရွား။ပ။ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကား နႏၵရဟန္း၏ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုမႈတည္း။

ရဟန္းတို႔ နႏၵရဟန္းသည္ ဣေႁႏၵတို႔၌ လံုျခံဳေသာ တံခါးရွိ၏၊ အစားအစာ၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏၊ ႏိုးၾကားမႈ၌ အားထုတ္၏၊ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အၾကင္ ဣေႁႏၵကိုေစာင့္ေရွာက္မႈစသည္တို႔ေၾကာင့္ နႏၵရဟန္းသည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ျပည့္စံုစင္ၾကယ္စြာ က်င့္ရန္ စြမ္းႏိုင္၏၊ ထိုအေၾကာင္းတို႔ကို ၾကဥ္ထား၍ တစ္ပါးေသာ အေၾကာင္းကိုဆိုသျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိး ရွိအံ့နည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။