အန ၉.၃၁: အႏုပုဗၺနိေရာဓသုတ္

၃၁။ ရဟန္းတို႔ အစဥ္အတိုင္း ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔သည္ ဤကိုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ကိုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ပဌမစ်ာန္ကို ဝင္စားေသာပုဂၢဳိလ္အား ကာမသညာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ဒုတိယစ်ာန္ကို ဝင္စားေသာ ပုဂၢဳိလ္အား ဝိတက္ဝိစာရတို႔သည္ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ တတိယစ်ာန္ကို ဝင္စားေသာပုဂၢဳိလ္အား ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ သည္ ခ်ဳပ္၏၊ စတုတၳစ်ာန္ကို ဝင္စားေသာပုဂၢဳိလ္အား ထြက္သက္ဝင္သက္တို႔သည္ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို ဝင္စားေသာပုဂၢဳိလ္အား ႐ူပသညာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို ဝင္စားေသာပုဂၢဳိလ္အား အာကာသာနၪၥာယတနသညာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို ဝင္စားေသာ ပုဂၢဳိလ္အား ဝိညာဏၪၥာယတနသညာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို ဝင္စားေသာ ပုဂၢဳိလ္အား အာကိၪၥညာယတနသညာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ သညာ ေဝဒနာတို႔ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသမာပတ္ကို ဝင္စားေသာပုဂၢဳိလ္အား သညာသည္လည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာသည္လည္းေကာင္း ခ်ဳပ္၏။ ရဟန္းတို႔ အစဥ္ အတိုင္း ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔သည္ ဤကိုးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဧကာဒသမသုတ္။

သံုးခုေျမာက္ သတၱာဝါသဝဂ္ ၿပီး၏။