အန ၉.၃၂: အႏုပုဗၺဝိဟာရသုတ္

၃၂။ ရဟန္းတို႔ အစဥ္အတိုင္း (ဝင္စားေသာအားျဖင့္) ေနအပ္ေသာ တရားတို႔သည္ ဤကိုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ကိုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ပဌမစ်ာန္၊ ဒုတိယစ်ာန္၊ တတိယစ်ာန္၊ စတုတၳစ်ာန္၊ အာကာသာ နၪၥာယတန၊ ဝိညာဏၪၥာယတန၊ အာကိၪၥညာယတန၊ ေနဝသညာနာသညာယတန၊ သညာ ေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ (နိေရာဓသမာပတ္)တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကား အစဥ္အတိုင္း (ဝင္စားေသာ အားျဖင့္) ေနအပ္ေသာ တရားကိုးမ်ဳိးတို႔တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။