အန ၉.၄၄: ပညာဝိမုတၱသုတ္

၄၄။ ”ငါ့သွ်င္ ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သူ ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သူ”ဟု ဆိုအပ္၏။ ငါ့သွ်င္ အဘယ္မွ်ျဖင့္ ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သူဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူပါသနည္းဟု (ေမး၏)။

ငါ့သွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပညာျဖင့္လည္း ထိုပဌမစ်ာန္ကို သိ၏၊ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သူဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိယာယ္အားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူ၏။ပ။ ငါ့သွ်င္ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္လ်က္ သညာေဝဒနာတို႔၏ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓသမာပတ္’ သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုသူသည္ ပညာျဖင့္ ျမင္၍ အာသေဝါတရားတို႔သည္ ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ပညာ ျဖင့္လည္း ထို (သမာပတ္) ကို သိ၏။ ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ျဖင့္လည္း ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သူဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိယာယ္မဟုတ္ (မုခ်)အားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏ )။

တတိယသုတ္။