အန ၉.၆၂: အဘဗၺသုတ္

၆၂။ ရဟန္းတို႔ တရားကိုးမ်ဳိးတို႔ကို မပယ္မူ၍ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ မထိုက္။ အဘယ္ကိုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-တပ္မက္မႈ ‘ရာဂ’၊ ျပစ္မွားမႈ ‘ေဒါသ’၊ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’၊ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေကာဓ’၊ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႕မႈ ‘ဥပနာဟ’၊ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ ‘မကၡ’၊ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ ‘ပဠာသ’၊ ျငဴစူမႈ ‘ဣႆာ’၊ ဝန္တိုမႈ ‘မစၧရိယ’တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားကိုးမ်ဳိးတို႔ကို မပယ္မူ၍ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳရန္ မထိုက္။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားကိုးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္လွ်င္ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ထိုက္၏။ အဘယ္ကိုးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’၊ ျပစ္မွားမႈ ‘ေဒါသ’၊ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’၊ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေကာဓ’၊ ရန္ၿငဳိးဖြဲ႕မႈ ‘ဥပနာဟ’၊ သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္မႈ ‘မကၡ’၊ ဂုဏ္ၿပဳိင္မႈ ‘ပဠာသ’၊ ျငဴစူမႈ ‘ဣႆာ’၊ ဝန္တိုမႈ ‘မစၧရိယ’တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားကိုးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္လွ်င္ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳရန္ ထိုက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဧကာဒသမသုတ္။

ေရွးဦးစြာေသာ ေခမဝဂ္ ၿပီး၏။