အဂၤုတၱိဳရနိကာယ္ (အသံ)

အဂၤုတၱိဳရနိကာယ္ (Numerical Discourses)

အန ၂.၃၂: ဗာလဝဂ္
သမထႏွင့္ ဝိပႆနာသည္ အစုံလိုက္က်င့္ႀကံရေသာ တရားတို႔ျဖစ္သည္။ သမထမက်င့္လၽွင္ ကိေလသာမွမလြတ္၊ ဝိပႆနာမက်င့္လၽွင္ မသိျခင္း “အဝိဇၨာ”ကို မပယ္နိုင္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၂.၄၈: ပရိသဝဂ္
ပရိတ္သတ္ႏွစ္မ်ိဳးအေၾကာင္း ေဟာထားပါသည္။ ဘုရားေဟာထားေသာ ေလးနက္ေသာသုတ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းထက္ အဆန္းတၾကယ္ဖြဲ႕ႏြဲ႕ထားေသာ စာမ်ားကို အထင္ႀကီးလိုက္စားျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

အန ၃.၆၂: တိတၳာယတနသုတ္
ၾကဳံဆုံသမၽွ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲသည္ အတိတ္က ျပဳခဲ့ေသာ ကံေၾကာင့္လား၊ ဖန္ဆင္းရွင္ တန္ခို:ရွင္ေၾကာင့္လား သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ျခင္သလို အေၾကာင္းအက်ိဳးမရွိ ျဖစ္ေနသလား။ ဤသုတ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားက ရွင္းလင္းထားပါသည္။

အန ၃.၆၆: ေကသမုတၱိသုတ္
ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေသာ သူမ်ားပင္ အေလးအနက္ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုေသာ အလြန္အသိမ်ားေသာ  ကာလာမသုတ္ျဖစ္သည္။ မိမိအယူဝါဒသာ မွန္သည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကေသာ ဆရာမ်ား၏ အယူကို မည္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ လက္ခံရမည္နည္း။

အန ၃.၆၇: သာဠွသုတ္
အရွင္ နႏၵကမေထရ္က ျမတ္စြာဘုရားေဟာထားေသာ ကာလာမသုတ္ကို မွီ၍ ေဟာထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာဘဟူသည္ “အဘိဇၩာ”၊ ေဒါသဟူသည္ “ဗ်ာပါဒ”၊ ေမာဟဟူသည္ “အဝိဇၨာ”ဟူ၍ ရွင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။

အန ၃.၁၁၀: အရကၡိတသုတ္
ကိုယ့္စိတ္ကို မေစာင့္ေရွာက္လၽွင္ အမိုးယိုေသာ အိမ္ကဲ့သို႔ ကိုယ္၊ ႏွုတ္၊ ႏွလုံးတို႔ ေဆြးျမည့္၍ ေကာင္းေသာလားရာ မေရာက္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၁၀: ေယာဂသုတ္
ခ်ည္ေႏွာင္ခံရတတ္သည့္ ေယာဂ ၄ မ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၇၃: သပၸဳရိသသုတ္
သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ သူယုတ္မည္သို႔ ခြဲျခားမည္နည္း။ ဘာသာမေရြး လူမ်ိဳးမေရြး လက္ခံနိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိပါသည္။

အန ၄.၉၄: တတိယ သမာဓိသုတ္
သမထႏွင့္ ဝိပႆနာကိုစုံတြဲ၍ ထူေထာင္ရန္ ေဟာၾကားထားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။

အန ၄.၁၇၀: ယုဂနႏၶသုတ္
အရွင္အာနႏၵာက သမထႏွင့္ ဝိပႆနာ အခ်င္းခ်င္း အမွီျပဳ၍ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရပုံကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၄.၁၈၃: သုတသုတ္
စကားကို မွန္တိုင္း ေျပာသင့္သည္ ထင္ပါသလား။

အန ၅.၂၅: အႏုဂၢဟိတသုတ္
မွန္ကန္ေသာအျမင္ “သမၼာဒိ႒ိ”ျဖစ္ေပၚေစရန္ လိုအပ္ေသာ တရား ၅ ပါးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၄၃: ဣ႒သုတ္
ဆုေတာင္းျခင္း ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ လိုခ်င္သမၽွရမည္ဆိုလၽွင္ လူတိုင္းလိုခ်င္သမၽွတို႔ျဖင့္ ျပည့္စုံေနမည္။

အန ၅.၄၉: ေကာသလသုတ္
မလႅိကာ မိဖုရားႀကီးေသဆုံးသြားေသာေၾကာင့္ ပူေဆြးေနေသာ ေကာသလမင္းႀကီးကို ျမတ္စြာဘုရားက ဆုံးမေတာ္မွုေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၅.၅၇: (အဘိဏွပေစၥဝကၡိတဗၺ) ဌာနသုတ္
ပုထုဇဥ္ျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ ေယာက္က်ားျဖစ္ေစ မိန္းမျဖစ္ေစ မျပတ္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္သင့္ေသာ အေၾကာင္း ၅ မ်ိဳးကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၅.၁၉၈: ဝါစာသုတ္
စကားေကာင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္ ၅ ခ်က္။

အန ၆.၂၀: ဒုတိယ မရဏႆတိသုတ္
လူသည္ အခ်ိန္မေရြးေသနိုင္သည္။ မရဏႆတိ ပြားမ်ားနည္းကို ေဟာၾကားထားပါသည္။

အန ၈.၉: နႏၵသုတ္
ရာဂအားႀကီးေသာစိတ္ကို ေကာင္းစြာ ေဆာင့္ေရွာက္ထားေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဖေအတူ မေအကြဲ အရွင္နႏၵကို  အတုယူနိုင္ရန္ ခ်ီးမြန္းေတာ္ မွုေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။

အန ၈.၅၃: သံခိတၱသုတ္
ျမတ္စြာဘုရားက ကိုယ္ေတာ္တိုင္ေဟာၾကားထားေသာ တရားေတာ္ အစစ္ ဟုတ္မဟုတ္ ခြဲျခားနည္းကို မဟာပဇာပတိေဂါတမီအား ေဟာၾကားေသာ သုတ္ျဖစ္ပါသည္။ မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္ “ညဥ့္တို႔ကို သိကုန္ ရဟန္းဝါရင့္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္ ရဟန္းမိန္းမတို႔တြင္ ထို မဟာပဇာပတိေဂါတမီသည္ အျမတ္ဆုံးေပတည္း” ဟု ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူေသာ ရဟန္းမ ျဖစ္သည္။

အန ၁၀.၂၀: ဒုတိယ အရိယာဝါသသုတ္
အရိယာမွန္သမၽွ က်င့္သုံးေသာ တရား ၁၀ မ်ိဳး။

အန ၁၀.၁၇၆: စုႏၵသုတ္
မိမိကိုယ္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ က်င့္ႀကံျခင္းသည္ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ ေရွးထုံးစဥ္လာအတိုင္း ပူေဇာ္ပသျခင္းမ်ားျဖင့္ မဆိုင္၊ မိမိ၏ ကိုယ္ ႏွုတ္  ႏွလုံးကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္သာ စင္ၾကယ္ရသည္။

အန ၁၁. ၁၂: ဒုတိယ မဟာနာမသုတ္
ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မွုေတာ့မည့္ ျမတ္စြာဘုရားကို သာကီဝင္မဟာနာမ္မင္းက “ျမတ္စြာဘုရားမရွိခိုက္ သီလရွိေသာ ပုထုဇဥ္တို႔ မည္သို႔ ေနထိုင္ရမည္နည္း”ဟု ေလၽွာက္ထားေသာ သုတ္ျဖစ္သည္။