ဥဒ ၂.၆: ဂဗၻိနီသုတ္

၁၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ တစ္ေယာက္ေသာ ပရိဗိုဇ္၏ မယားျဖစ္သူ ပရိဗိုဇ္မငယ္သည္ ကိုယ္ဝန္ရွိလ်က္ သားဖြားခ်ိန္ နီး၏။ ထိုအခါ ပရိဗိုဇ္မသည္ ထိုပရိဗိုဇ္ေယာက္်ားကို ”ပုဏၰား သင္ သြားေခ်ပါေလာ့၊ ငါ သားဖြားရန္အတြက္ ဆီကို ေဆာင္ယူေခ်ပါေလာ့”ဟု ေျပာဆို၏။

ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ္ ထိုပရိဗိုဇ္ေယာက္်ားသည္ ထိုပရိဗိုဇ္မကို ”ရွင္မ ငါသည္ အဘယ္မွ ဆီကို ေဆာင္ယူရအံ့နည္း”ဟု ေျပာ၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ထိုပရိဗိုဇ္မသည္ ထိုပရိဗိုဇ္ေယာက္်ားကို ”ပုဏၰား သင္ သြားေခ်ပါေလာ့၊ ငါ သားဖြားရန္အတြက္ ဆီကို ေဆာင္ယူေခ်ပါေလာ့”ဟု ေျပာဆို၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ထိုပရိဗိုဇ္ေယာက္်ားသည္ ထိုပရိဗိုဇ္မကို ”ရွင္မ ငါသည္ အဘယ္မွ ဆီကို ေဆာင္ယူရအံ့ နည္း”ဟု ေျပာဆို၏။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ထိုပရိဗိုဇ္မသည္ ထိုပရိဗိုဇ္ေယာက္်ားကို ”ပုဏၰား သင္ သြားေခ်ပါေလာ့၊ ငါ သားဖြားရန္အတြက္ ဆီကို ေဆာင္ယူေခ်ပါေလာ့”ဟု ေျပာဆို၏။

ထိုအခါ ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးသည္ က်ီၾကဘ႑ာတိုက္ဝယ္ သမဏအား လည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏအားလည္းေကာင္း ေထာပတ္ႏွင့္ ဆီကို အလိုရွိတိုင္း ေသာက္ျခင္းငွါ ေပးလွဴ၏။ ေဆာင္ယူျခင္းငွါကား မေပးလွဴ။

ထိုအခါ ထိုပရိဗိုဇ္ေယာက္်ားအား ”ပေသနဒီေကာသလမင္း၏ က်ီၾကဘ႑ာတိုက္ဝယ္ သမဏအားလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏအားလည္းေကာင္း ေထာပတ္ႏွင့္ ဆီကို အလိုရွိတိုင္း ေသာက္ျခင္းငွါ ေပးလွဴ၏။ ေဆာင္ယူျခင္းငွါကား မေပးလွဴ၊ ငါသည္ ပေသနဒီေကာသလမင္း၏ က်ီၾကဘ႑ာတိုက္သို႔ သြား၍ ဆီကို အလိုရွိတိုင္းေသာက္ကာ အိမ္သို႔ ျပန္ၿပီးလွ်င္ ဤပရိဗိုဇ္မ သားဖြားရန္အတြက္ ဆီကို အန္၍ ေပးရပါမူေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ ထိုပရိဗိုဇ္ေယာက္်ားသည္ ပေသနဒီေကာသလမင္း၏ က်ီၾကဘ႑ာတိုက္သို႔ သြား၍ ဆီကို အလိုရွိတိုင္းေသာက္ကာ အိမ္သို႔ ျပန္ၿပီးလွ်င္ ဆီကို အန္ထုတ္ျခင္းငွါလည္း မစြမ္းႏိုင္၊ (ဝမ္းေလွ်ာက်ေစျခင္းငွါလည္း) မစြမ္းႏိုင္၊ ထိုပရိဗိုဇ္ေယာက္်ားသည္ ထက္ျမက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ စပ္ရွားကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ျဖင့္ ေတြ႕ထိေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ကို ထိုမွ ဤမွ လူးလွိမ့္ေန၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခါ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ေတာ္မူ၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ၿပီးလွ်င္ သာဝတၳိၿမိဳ႕သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထက္ျမက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ကုန္ေသာ စပ္ရွားကုန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ျဖင့္ ေတြ႕ထိသည္ျဖစ္၍ ထိုမွ ဤမွ လူးလွိမ့္ေနေသာ ထိုပရိဗိုဇ္ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထိုသိေသာအခ်ိန္၌- ”ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိသူတို႔သည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာကုန္၏။ အရိယာမဂ္ဉာဏ္သို႔ ေရာက္သူတို႔သည္ ေၾကာင့္ၾကမႈ မရွိကုန္။ ေၾကာင့္ၾကမႈ ရွိ၍ ပင္ပန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာသူကို ႐ႈေလာ့၊ သူတစ္ေယာက္သည္ သူတစ္ေယာက္အေပၚ၌ တြယ္တာ စြဲလမ္းသည္ျဖစ္၍ ပင္ပန္း၏”ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။

ဆ႒သုတ္။