ဥဒ ၃.၂: နႏၵသုတ္

၂၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ညီ မိေထြးေတာ္၏သားျဖစ္ေသာ အသွ်င္နႏၵသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔အား ”ငါ့သွ်င္တို႔ ငါသည္ မေပ်ာ္ရႊင္ဘဲ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေနရပါ၏။ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို အျပည့္အစံု ေဆာင္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ၊ သိကၡာခ်၍ လူထြက္ေတာ့အံ့”ဟု ေျပာဆို၏။

ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ ”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ညီ မိေထြးေတာ္၏ သားျဖစ္ေသာ အသွ်င္နႏၵသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔အား ‘ငါ့သွ်င္တို႔ ငါသည္ မေပ်ာ္ရႊင္ဘဲ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေနရပါ၏။ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို အျပည့္အစံု ေဆာင္ျခင္းငွါမစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ၊ သိကၡာခ်၍ လူထြက္ေတာ့အံ့’ဟု ေျပာဆိုပါသည္’ဟု ” ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတစ္ပါးကို ေခၚ၍ ”ရဟန္း လာေလာ့၊ ငါဘုရား၏ စကားျဖင့္ နႏၵရဟန္းကို ‘ငါ့သွ်င္နႏၵ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သင့္ကို ေခၚေတာ္မူ၏’ဟု ေခၚေခ်ေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို ဝန္ခံ၍ အသွ်င္နႏၵထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္နႏၵကို ”ငါ့သွ်င္နႏၵ သင့္ကို ျမတ္စြာဘုရား ေခၚေတာ္မူ၏”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆို၏။

”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္နႏၵသည္ ထိုရဟန္း၏ စကားကို ဝန္ခံ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္၏။ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေသာ အသွ်င္နႏၵကို ”နႏၵ သင္သည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔အား ငါ့သွ်င္တို႔ ငါသည္ မေပ်ာ္ရႊင္ဘဲ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေနရပါ၏။ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို အျပည့္အစံု ေဆာင္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ပါ၊ သိကၡာခ်၍ လူထြက္ေတာ့အံ့”ဟု ေျပာဆို၏ဟု ငါ ၾကားရသည္ကား မွန္သေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နႏၵ သင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မေပ်ာ္ရႊင္ဘဲ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သနည္း? ျမတ္ေသာအက်င့္ကို အျပည့္အစံု ေဆာင္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္မူ၍ သိကၡာခ်၍ လူထြက္လိုဘိ သနည္းဟု (ေမးျမန္းေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား တစ္ဝက္သာ ၿဖီးၿပီးေသာ ဆံပင္တို႔ျဖင့္ သာကီဝင္မင္းသမီး ဇနပဒကလ်ာဏီသည္ တပည့္ေတာ္ အိမ္မွ ထြက္လာစဥ္ တပည့္ေတာ္ကို ေစာင့္ငဲ့ၾကည့္႐ႈလ်က္ ”အရွင့္သား လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လာခဲ့ပါ”ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုတပည့္ေတာ္သည္ ထိုစကားကို မျပတ္ေအာက္ေမ့ေသာေၾကာင့္ မေပ်ာ္ရႊင္ဘဲ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေနရပါ၏။ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို အျပည့္အစံု ေဆာင္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ပါ၊ သိကၡာခ်၍ လူထြက္ပါအံ့ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္နႏၵ၏ လက္ေမာင္းကို ကိုင္လ်က္ အားရွိေသာ ေယာက္်ားသည္ ေကြးေသာ လက္ကို ဆန္႔တန္းသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔တန္းေသာ လက္ကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူပင္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္မွ ကြယ္ခဲ့လ်က္ တာဝတႎသာ နတ္ဘံုတို႔၌ ထင္ရွားျဖစ္၏။

ထိုအခါ ခိုေျခအဆင္းရွိကုန္ေသာ နတ္သမီးငါးရာတို႔သည္ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းထံသို႔ ခစားရန္ လာၾကကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္နႏၵကို ”နႏၵ သင္သည္ ခိုေျခအဆင္းရွိကုန္ေသာ ဤနတ္သမီး ငါးရာတို႔ကို ျမင္၏ေလာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

နႏၵ ထိုအရာကို သင္အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း? သာကီဝင္မင္းသမီး ဇနပဒကလ်ာဏီႏွင့္ ခိုေျခအဆင္းရွိကုန္ေသာ ဤနတ္သမီးငါးရာတို႔သည္ အဘယ္က ပို၍ အဆင္းလွပသနည္း? ပို၍ ႐ႈခ်င္ဖြယ္ ရွိသနည္း? ပို၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား နား ႏွာေခါင္းျပတ္ကာ ကိုယ္အဂၤါပ်က္စီးေသာ ေမ်ာက္မကဲ့သို႔ ဤအတူ ဤနတ္သမီးငါးရာတို႔ကို ေထာက္ဆလွ်င္ သာကီဝင္မင္းသမီး ဇနပဒကလ်ာဏီသည္ မိန္းမဟူေသာ အေရအတြက္သို႔ပင္ မဝင္ပါ၊ တစ္စိတ္မွ် မမွီပါ၊ မႏိႈင္းစာေလာက္ပါ၊ စင္စစ္မွာကား ဤနတ္သမီးငါးရာတို႔ကသာ ပို၍ အဆင္းလွပါကုန္၏။ ပို၍ ႐ႈခ်င္ဖြယ္ရွိပါကုန္၏။ ပို၍ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နႏၵ သာသနာေတာ္၌ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနေလာ့၊ နႏၵ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနေလာ့၊ ခိုေျခအဆင္းရွိေသာ နတ္သမီးငါးရာတို႔ကို ရဖို႔ရန္အတြက္ ငါတာဝန္ယူ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္အတြက္ ခိုေျခအဆင္းရွိေသာ နတ္သမီးငါးရာတို႔ကို ရဖို႔ရန္ ျမတ္စြာဘုရား တာဝန္ယူႏိုင္ပါမူ တပည့္ေတာ္သည္ သာသနာေတာ္တြင္းဝယ္ ဘုရားရွင္အထံေတာ္၌ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနပါေတာ့မည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္နႏၵ၏ လက္ေမာင္းကို ကိုင္လ်က္ အားရွိေသာ ေယာက္်ားသည္ ေကြးေသာ လက္ကို ဆန္႔တန္းသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔တန္းေသာ လက္ကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူပင္ တာဝတႎသာနတ္တို႔ျပည္မွ ကြယ္ခဲ့လ်က္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ ထင္ရွားျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔သည္ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ညီ မိေထြးေတာ္၏သားျဖစ္ေသာ အသွ်င္နႏၵသည္ နတ္သမီးတို႔ကို ရလိုမႈေၾကာင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္၏။ ထိုအသွ်င္နႏၵအတြက္ ခိုေျခအဆင္းရွိကုန္ေသာ နတ္သမီးငါးရာတို႔ကို ရဖို႔ရန္ ျမတ္စြာဘုရားက တာဝန္ယူသတတ္”ဟု ၾကားၾကကုန္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္နႏၵ၏ အေပါင္းအေဖာ္ ရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္နႏၵကို ”အသွ်င္နႏၵသည္ နတ္သမီးတို႔ကို ရလိုမႈေၾကာင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သတဲ့၊ ထိုအသွ်င္နႏၵအတြက္ ခိုေျခအဆင္းရွိေသာ နတ္သမီးငါးရာတို႔ကို ရဖို႔ရန္ ျမတ္စြာဘုရားက တာဝန္ယူခဲ့သတဲ့၊ အသွ်င္နႏၵသည္ ေၾကးစားျဖစ္ေလစြတကား၊ အသွ်င္နႏၵသည္ ကုန္ဝယ္သူ ျဖစ္ေလစြတကား”ဟု သူခစားဟူေသာ စကားလံုးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကုန္ဝယ္သူဟူေသာ စကားလံုးျဖင့္လည္းေကာင္း က်ီစယ္ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္နႏၵသည္ အေပါင္းအေဖာ္ ရဟန္းတို႔၏ သူခစားဟူေသာ က်ီစယ္ခ်က္ ကုန္ဝယ္သူဟူေသာ က်ီစယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၿငီးေငြ႕ရွက္ႏိုး စက္ဆုပ္သည္ျဖစ္၍ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းထန္ေသာ ဝီရိယရွိသည္ျဖစ္၍ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိလ်က္ ေနသည္ရွိေသာ္ မၾကာျမင့္မီပင္လွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရဟန္းျပဳၾကေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား အလိုရွိအပ္ေသာ အတုမရွိ ျမတ္ေသာအက်င့္၏အဆံုး အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌သာလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ကပ္ေရာက္ကာ ေန၏။ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ။ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ။ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ။ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိၿပီ”ဟု သိ၏။ အသွ်င္နႏၵသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏။

ထိုအခါ နတ္သားတစ္ေယာက္သည္ ညဥ့္သန္းေခါင္ လြန္ၿပီးေသာအခါ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္းအေရာင္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေဇတဝန္တစ္ေက်ာင္းလံုးကို ေတာက္ပေစလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာအရပ္၌ ရပ္တည္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ ”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ညီ မိေထြးေတာ္၏သား အသွ်င္နႏၵသည္ အာသေဝါတရားကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါမရွိေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ အရဟတၱဖိုလ္ပညာကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌သာလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ေန၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ”နႏၵသည္ အာသေဝါကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါမရွိေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ အရဟတၱဖိုလ္ပညာကို မ်က္ေမွာက္ ဘဝ၌သာလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ေန၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၏ ဉာဏ္ေတာ္၌လည္း ထင္ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္နႏၵသည္ ထိုညဥ့္ကို လြန္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာအရပ္၌ ထိုင္ေနကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ ”အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္အတြက္ ခိုေျခအဆင္းရွိကုန္ေသာ နတ္သမီးငါးရာတို႔ကို ရဖို႔ရန္ ျမတ္စြာဘုရား တာဝန္ယူပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္ေတာ္သည္ ထိုတာဝန္ကို ယူျခင္းမွ လႊတ္ပါၿပီ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ နႏၵ ငါဘုရားသည္လည္း ”နႏၵသည္ အာသေဝါကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါမရွိေသာ အရဟတၱဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ အရဟတၱဖိုလ္ပညာကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌သာလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏”ဟု ငါဘုရားစိတ္ျဖင့္ သင္၏စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍သိခဲ့ၿပီ။ ”အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ညီ မိေထြးေတာ္၏သား အသွ်င္နႏၵသည္ အာသေဝါကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါ မရွိေသာ အရဟတၱဖိုလ္စိတ္ႏွင့္ အရဟတၱဖိုလ္ပညာကို မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌သာလွ်င္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ေန၏”ဟု နတ္တို႔ကလည္း ငါဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္၏။ နႏၵ အၾကင္အခါ သင္၏စိတ္သည္ စြဲလမ္းမႈကင္းလ်က္ အာသေဝါတို႔မွ လြတ္၏။ ထိုအခါ ငါဘုရားသည္ ထိုတာဝန္ယူျခင္းမွ လြတ္ၿပီဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထိုသိေသာအခ်ိန္၌- ”အၾကင္ရဟန္းအား (ကိေလသာ) ၫြန္ကို ကူးေျမာက္အပ္၏။ ကာမဟူေသာ ဆူးေျငာင့္ကို နင္းနယ္ခ်ဳိးဖ်က္အပ္၏။ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲတို႔ေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္”ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ ေတာ္မူ၏။

ဒုတိယသုတ္။