ဥဒ ၅.၄: ကုမာရကသုတ္

၄၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာသူငယ္တို႔သည္သာဝတၳိျပည္ႏွင့္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္အၾကား၌ ငါးဖမ္းေနၾကကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ႏွင့္ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္အၾကား၌ ငါးဖမ္းေနၾကကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာသူငယ္တို႔ကို ျမင္၍သူငယ္တို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္သူငယ္တို႔ကို ”သူငယ္တို႔ သင္တို႔သည္ ဆင္းရဲကို မႏွစ္သက္ၾကမူ၍ဆင္းရဲမွ ေၾကာက္ၾကကုန္၏ ေလာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။မွန္ပါသည္အသွ်င္ဘုရား၊ အသွ်င္ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔သည္ ဆင္းရဲကို မႏွစ္သက္ၾကမူ၍ ဆင္းရဲမွ ေၾကာက္ၾကပါကုန္၏”ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ထို႔ေနာက္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထိုသိေသာအခ်ိန္၌- ”သင္တို႔သည္ အကယ္၍ ဆင္းရဲမွ ေၾကာက္ကုန္မူ ဆင္းရဲကို မႏွစ္သက္ၾကကုန္မူ မ်က္ေမွာက္၌ ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ကြယ္၌ ျဖစ္ေစ မေကာင္းမႈကို မျပဳၾကကုန္လင့္၊ သင္တို႔သည္ ယုတ္မာေသာ မေကာင္းမႈကံကို ယခုလည္းျပဳ ေနာင္လည္း ျပဳမည္ျဖစ္ၾကမူ ဖဲေရွာင္ထြက္ေျပးကုန္ေသာ္လည္း သင္တို႔အား ဆင္းရဲမွလြတ္ေျမာက္မႈ မရွိႏိုင္”ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။

စတုတၳသုတ္။