ဥဒ ၈.၁၀: ဒုတိယဒဗၺသုတ္

၈ဝ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည့္အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ –

ရဟန္းတို႔ ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံတက္၍ ေရးျခစ္မထင္ ေကာင္းကင္၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ထိုင္ေနၿပီးလွ်င္ေတေဇာဓာတ္ကို ဝင္စား၍ ထိုသမာပတ္မွ ထၿပီးလွ်င္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေသာ မလႅမင္း၏သား ဒဗၺ၏ မီးၿမိဳက္ေလာင္ ကြၽမ္းၿပီးေသာ ခႏၶာကိုယ္မွ ျပာသည္လည္းေကာင္း၊ မီးေသြးသည္လည္းေကာင္း မထင္၊ ဥပမာေသာ္ကား မီးၿမိဳက္ေလာင္ကြၽမ္းၿပီးေသာ ေထာပတ္မွျဖစ္ေစ၊ ဆီမွျဖစ္ေစ၊ ျပာသည္လည္းေကာင္း၊ မီးေသြးသည္လည္းေကာင္း မထင္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံတက္၍ ေရးျခစ္မထင္ ေကာင္းကင္၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ထိုင္ေနၿပီးလွ်င္ ေတေဇာဓာတ္ကို ဝင္စား၍ ထိုသမာပတ္မွ ထကာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေသာ မလႅမင္း၏သား ဒဗၺ၏ မီးၿမိဳက္ေလာင္ကြၽမ္းၿပီးေသာ ခႏၶာကိုယ္မွ ျပာသည္လည္းေကာင္း၊ မီးေသြးသည္လည္းေကာင္း မထင္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာကို သိေတာ္မူ၍ ထိုသိေသာအခ်ိန္၌ -”သံတူျဖင့္ ထုခပ္အပ္ေသာ ေတာက္ေလာင္ေနေသာ အစဥ္အတိုင္း ၿငိမ္းေနေသာ မီး၏ သြားရာကို မသိႏိုင္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ေကာင္းစြာ လြန္ေျမာက္ၿပီး၍ ကာမ အေႏွာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၾသဃေလးပါးမွ လြန္၍တည္ကုန္ေသာတုန္လႈပ္မႈမရွိသည့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရၾကေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လားရာ ‘ဂတိ’ကို ပညတ္ရန္ မရႏိုင္ေတာ့ေခ်”ဟု ဤဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။

ဒသမသုတ္။

ရွစ္ခုေျမာက္ ပါဋလိဂါမိယဝဂ္ ၿပီး၏။

ဥဒါန္းပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ၿပီးၿပီ။