သန ၁.၁၀: အရညသုတ္

သန ၁.၁၀:  အရညသုတ္

ဝ။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုနတ္သားသည္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဂါထာျဖင့္ ေလွ်ာက္၏-

”ေတာ၌ေနကုန္ေသာ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းေအး၍ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္ကုန္ေသာ အသွ်င္တို႔အား ဆြမ္းတစ္ထပ္သာ သံုးေဆာင္ၾကပါကုန္လ်က္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကိုယ္အေရအဆင္းသည္ ၾကည္လင္ပါသနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

(အၾကင္အသွ်င္တို႔သည္) လြန္ၿပီး (လာဘ္) ကို မစိုးရိမ္ကုန္၊ မေရာက္ ေသးေသာ (လာဘ္) ကို မေတာင့္တကုန္၊ ျဖစ္ဆဲ (လာဘ္)တို႔ျဖင့္သာ မွ်တကုန္၏၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ (ထိုအသွ်င္တို႔အား) ကိုယ္အေရ အဆင္းသည္ ၾကည္လင္၏။

မေရာက္ေသးေသာ (လာဘ္) ကို ေတာင့္တျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လြန္ၿပီး (လာဘ္) ကို စိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ထိုအေၾကာင္းႏွစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ သူမိုက္တို႔ သည္ ‘ရိတ္ျဖတ္အပ္ၿပီးေသာ စိမ္းစိုေသာ က်ဴပင္ကဲ့သို႔’ ေျခာက္ကပ္ကုန္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ေရွးဦးစြာေသာ နဠဝဂ္ ၿပီး၏။