သန ၁.၁: ၾသဃတရဏသုတ္

၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ နတ္သားတစ္ေယာက္သည္ ညဥ့္ဦးယံလြန္ၿပီးေသာ (သန္းေခါင္ယံ) အခ်ိန္၌ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္းရွိသည္ ျဖစ္၍ ေဇတဝန္တစ္ေက်ာင္းလံုးကို (ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါျဖင့္) ထြန္းလင္းေစလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ရပ္တည္ကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္- အသွ်င္ဘုရားသည္ အဘယ္သို႔ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ သံသရာအယဥ္ ‘ၾသဃ’ကို ကူးေျမာက္ေတာ္မူခဲ့ပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ဒါယကာနတ္သား ငါသည္ ရပ္တည္မေနဘဲ အားမထုတ္ဘဲ သံသရာအယဥ္ ‘ၾသဃ’ကို ကူးေျမာက္ခဲ့၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္- အသွ်င္ဘုရားသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရပ္တည္မေနဘဲ အားမထုတ္ဘဲ သံသရာအယဥ္ ‘ၾသဃ’ကို ကူးေျမာက္ေတာ္မူခဲ့ပါသနည္း”ဟု (ေလွ်ာက္၏)၊ ဒါယကာနတ္သား ငါသည္ အၾကင္အခါ၌ ရပ္တည္ေန၏၊ ထိုအခါ နစ္ျမဳပ္ရ၏၊ အၾကင္အခါ၌ အားထုတ္၏၊ ထိုအခါ ေမ်ာပါး ရ၏၊ ဒါယကာနတ္သား ဤသို႔လွ်င္ ငါသည္ ရပ္တည္မေနဘဲ အားမထုတ္ဘဲ သံသရာအယဥ္ ‘ၾသဃ’ကို ကူးေျမာက္ခဲ့၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

”သတၱေလာက၌ ရပ္တည္ မေနဘဲ အားမထုတ္ဘဲ တဏွာကို ကူးေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ မေကာင္းမႈမွ အပျပဳၿပီးေသာ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းေအးေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ၾကာျမင့္မွပင္ ဖူးျမင္ရေလစြတကား”။

ထိုနတ္သားသည္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏွစ္သက္ (လက္ခံ) ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ထိုနတ္သားသည္ ”ငါ့အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏွစ္သက္ (လက္ခံ) ေတာ္မူ၏”ဟု သိ၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ အ႐ိုအေသျပဳကာ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။