သန ၁.၄၁: အာဒိတၱသုတ္

၄၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ နတ္သား တစ္ေယာက္သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ညဥ့္ဦးယံလြန္ၿပီးေသာ (သန္းေခါင္ယံ) အခ်ိန္၌ ေဇတဝန္တစ္ေက်ာင္းလံုးကို ထြန္းလင္းေစလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာတို႔ကို ေလွ်ာက္၏-

”မီးေလာင္ေသာ အိမ္၌ အၾကင္အိုးခြက္ကို ထုတ္ေဆာင္၏၊ ထိုအိုးခြက္သည္ ထိုထုတ္ေဆာင္ေသာ သူ၏ အက်ဳိးငွါ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထိုမီးေလာင္ေသာ အိမ္၌ အၾကင္ အိုးခြက္ကို မထုတ္ေဆာင္၊ (ထိုအိုးခြက္သည္) မီးေလာင္ခံရသကဲ့သို႔-

ထို႔အတူ ေလာကသည္ အိုျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေသျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း တေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေန၏၊ ထိုေတာက္ေလာင္ေနေသာ ေလာကထဲမွ ေပးလွဴျခင္းျဖင့္ ထုတ္ေဆာင္ရ၏၊ ေပးလွဴအပ္ေသာ ဒါနသည္ ေကာင္းစြာ ထုတ္ ေဆာင္ထားၿပီး (ဥစၥာ) မည္၏။

ေပးလွဴမႈသည္ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးရွိ၏၊ မေပးလွဴမႈသည္ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးမရွိ။ ထိုမေပးလွဴဘဲ ထားေသာ ဥစၥာကို ခိုးသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း ေဆာင္ယူႏိုင္ ကုန္၏၊ မီးေလာင္တတ္၏၊ ပ်က္စီးတတ္၏။

ထို႔ေနာက္ ေသဆံုးသျဖင့္ မိမိ သိမ္းဆည္းေသာ ဥစၥာႏွင့္တကြ မိမိကိုယ္ကို စြန္႔ရ၏၊ ပညာရွိသည္ ဤသေဘာကို သိ၍ သံုးလည္း သံုးေဆာင္ရာ၏၊ ေပးလွဴလည္း ေပးလွဴရာ၏။ ေပးလွဴၿပီး၍လည္းေကာင္း၊ သံုးေဆာင္ၿပီး၍လည္းေကာင္း အလွဴ၏ အာႏုေဘာ္အေလ်ာက္ အကဲ့ရဲ႕ မခံရဘဲ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။