သန ၁.၇၁: ေဆတြာသုတ္

၇၁။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ ထိုနတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဂါထာျဖင့္ ေလွ်ာက္၏-

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အဘယ္အရာကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါ သနည္း၊ အဘယ္အရာကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ မစိုးရိမ္ရပါသနည္း၊ အဘယ္မည္ ေသာ တစ္ခုေသာ တရားအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နတ္သား အမ်က္ေဒါသကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရ၏၊ အမ်က္ ေဒါသကို ျဖတ္ေတာက္ေသာ္ မစိုးရိမ္ရ၊ အဆိပ္လွ်င္ အရင္းအျမစ္ရွိေသာ ခ်ဳိၿမိန္ျခင္းလွ်င္ အဖ်ားရွိေသာ အမ်က္ေဒါသအား ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို အရိယာတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏၊ ထိုအမ်က္ေဒါသကိုပင္လွ်င္ ျဖတ္ေတာက္သည္ ရွိေသာ္ မစိုးရိမ္ရဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။