သန ၁.၉: မာနကာမသုတ္

၉။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုနတ္သားသည္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ကာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာကို ေလွ်ာက္၏-

”ဤေလာက၌ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’ကို လိုလားသူအား တည္ၾကည္မႈႏွင့္ စပ္ေသာ ဆံုးမေၾကာင္းတရားသည္ မရွိႏိုင္၊ တည္ၾကည္မႈ မရွိသူအား (သစၥာေလးပါးကို) သိ ေသာ မဂ္ဉာဏ္သည္ မရွိႏိုင္၊ ေတာ၌ တစ္ေယာက္တည္း ေနလ်က္ ေမ့ေလ်ာ့ေသာ သူသည္ ေသျခင္း၏ တည္ရာ (ေတဘူမကဝဋ္)၏ တစ္ဖက္ကမ္း (နိဗၺာန္) သို႔ မကူးေျမာက္ႏိုင္ရာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’ကို ပယ္၍ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ေကာင္း ေသာ စိတ္ရွိေသာ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ ထိုသူသည္ အလံုးစံုေသာ ခႏၶာစသည္တို႔၌ (တပ္မက္မႈမွ) ကင္းလြတ္သည္ျဖစ္၍ ေတာ၌ တစ္ေယာက္တည္း ေနလ်က္ ေသျခင္း၏ တည္ရာ (ေတဘူမကဝဋ္)၏ တစ္ဖက္ကမ္း (နိဗၺာန္) သို႔ ကူးေျမာက္ႏိုင္ရာ၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။