သန ၂.၂၅: ဇႏၲဳသုတ္

၁ဝ၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ေကာသလတိုင္း ဟိမဝႏၲာေတာင္နံပါး ေတာေက်ာင္း၌ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္႐ိွကုန္သည္ တက္ႂကြေထာင္လႊား ကုန္သည္ လွ်ပ္ေပၚကုန္သည္ ႏႈတ္ၾကမ္းကုန္သည္ စည္းကမ္းမဲ့ (မေစာင့္စည္း) ေျပာဆိုကုန္သည္ သတိ လြတ္ကုန္သည္ ပညာအဆင္အျခင္ဉာဏ္ မ႐ိွကုန္သည္ မတည္ၾကည္ကုန္သည္ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္႐ိွကုန္သည္ ဣေႁႏၵ ကင္းမဲ့ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္၏။

ထိုအခါ ဇႏၲဳနတ္သားသည္ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ေသာ ဥပုသ္ေန႔၌ ထိုရဟန္းမ်ား ႐ိွရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ထိုရဟန္းတို႔ကို ဂါထာတို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္၏ –

”ေရွးအခါက ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ခ်မ္းသာစြာ အသက္ေမြးေလ့႐ိွကုန္၏၊ တပ္မက္ျခင္း မ႐ိွကုန္သည္ ျဖစ္၍ ဆြမ္းကို ရွာမွီးကုန္၏၊ တပ္မက္ျခင္း မ႐ိွကုန္သည္ျဖစ္၍ အိပ္ရာေနရာကို ရွာမွီးကုန္၏၊ ထို ရဟန္းတို႔သည္ ေလာက၌ မျမဲျခင္းကို သိကုန္၍ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳကုန္၏။

ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ‘ရြာ၌ ရြာသူႀကီးတို႔ကဲ႕သို႔’ မိမိ ကိုယ္ကို မေကာင္းသျဖင့္ အသက္ေမြးျမဴကာ လြန္စြာ စားကုန္လ်က္ သူတစ္ပါး အိမ္ရာတို႔၌ မိန္းေမာကုန္သည္ျဖစ္၍ အိပ္ကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ သံဃာေတာ္အား လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ေလွ်ာက္ၾကားလိုပါ၏၊ ‘သူေသေကာင္တို႔ကို စြန္႔အပ္ကုန္သကဲ႕သို႔’ ထို႔အတူ ေထာက္တည္ရာ မ႐ိွေသာ ထိုရဟန္းတို႔ကို စြန္႔အပ္ကုန္၏။

အၾကင္ရဟန္းတို႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ေနကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔ကို ရည္ၫႊန္း၍ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဆိုအပ္ပါ၏၊ အၾကင္ရဟန္းတို႔သည္ မေမ့မေလ်ာ့ကုန္ သည္ျဖစ္၍ ေနကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔အား အကြၽႏု္ပ္သည္ ႐ိွခိုးျခင္းကို ျပဳပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။