သန ၂.၇: ပဥၥာလစ႑သုတ္

၈၈။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ ပၪၥာလစ႑နတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာကို ေလွ်ာက္၏-

ေျမႀကီးအထုႏွင့္ တူေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (နီဝရဏတို႔ျဖင့္) က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌ (စ်ာန္တည္းဟူေသာ) ရပ္တည္ရာကို ရေတာ္မူၿပီ၊ အၾကင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စ်ာန္ကို သိေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မာနကို ပယ္ေသာသူတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပၪၥာလစ႑နတ္သား အၾကင္သူတို႔သည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာစ်ာန္ကိုလည္း ရကုန္၏၊ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ ေအာက္ေမ့မႈ သတိကို ရကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ေလာကုတၱရာ သမာဓိျဖင့္ ေကာင္းစြာ့တည္ၾကကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။