သန ၂.၈: တာယနသုတ္

၈၉။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ေရွးေဟာင္းအယူဝါဒကို တီထြင္သူျဖစ္ေသာ တာယနနတ္သားသည္ ညဥ့္ဦးယံ ကုန္ၿပီးေသာ (သန္းေခါင္ယံ) အခ်ိန္၌ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေဇတဝန္ တစ္ေက်ာင္းလံုးကို ထြန္းလင္းေစလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာတို႔ကို ေလွ်ာက္၏-

မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား လုံ႔လျပဳ၍ တဏွာအယဥ္ကို ျဖတ္ပါေလာ့၊ ကိေလသာကာမ ဝတၳဳကာမတို႔ကို ပယ္ႏုတ္ပါေလာ့၊ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔ကို မပယ္မူ၍ တည္ၾကည္မႈ (စ်ာန္) သို႔ မေရာက္ႏိုင္။

ထိုလုံ႔လဝီရိယကို အကယ္၍ ျပဳသည္ ျဖစ္အံ့၊ မဆုတ္မနစ္ ျပဳကုန္ရာ၏၊ ထို လုံ႔လဝီရိယကို ျမဲစြာ အားထုတ္ရာ၏။ ထိုစကား မွန္၏၊ လုံ႔လေလ်ာ့ေသာ ရဟန္း သည္ ကိေလသာျမဴကို လြန္စြာ ျဖန္႔ၾကဲသည္ မည္၏။ မေကာင္းေသာ အမႈကို မျပဳျခင္းသည္ ျမတ္၏၊ မေကာင္းေသာ အမႈကို ျပဳျခင္းသည္ ေနာက္အခါ၌ ပူပန္ ရတတ္၏။ အၾကင္ေကာင္းေသာ အမႈကို ျပဳရေသာေၾကာင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ ရျခင္း မရွိ၊ ထိုေကာင္းေသာ အမႈကို ျပဳျခင္းသည္ ျမတ္၏။

မေကာင္းသျဖင့္ ကိုင္အပ္ေသာ သမန္းျမက္သည္ လက္ကိုသာလွ်င္ ရွဘိသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ မေကာင္းသျဖင့္ သံုးသပ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္သည္ ငရဲသို႔ ဆြဲငင္တတ္၏။

ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျပဳအပ္ေသာ အလံုးစံုေသာ ကံသည္လည္းေကာင္း၊ ညစ္ႏြမ္းေသာ အၾကင္အက်င့္သည္လည္းေကာင္း၊ ယံုမွားဖြယ္ရွိေသာ အၾကင္အက်င့္ျမတ္သည္လည္းေကာင္း ရွိ၏၊ ထိုအလံုးစံုသည္ အက်ဳိး မမ်ားႏိုင္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

တာယနနတ္သားသည္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳလ်က္ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုညဥ့္ လြန္လတ္ေသာ္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ”ရဟန္းတို႔ ဤညဥ့္၌ ေရွးေဟာင္းအယူဝါဒကို တီထြင္သူျဖစ္ေသာ တာယနမည္ေသာ နတ္သားသည္ ညဥ့္ဦးယံကုန္ၿပီး ေသာ (သန္းေခါင္ယံ) အခ်ိန္၌ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အဆင္း႐ိွသည္ျဖစ္၍ ေဇတဝန္တစ္ေက်ာင္းလံုးကို ထြန္းလင္းေစလ်က္ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ့ကို ႐ိွခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ရပ္တည္ၿပီးေသာ္ ငါဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာတို႔ကို ေလွ်ာက္၏ –

မေကာင္း မႈကို အပျပဳၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား လုံ႔လျပဳ၍ တဏွာအယဥ္ကို ျဖတ္ပါေလာ့၊ ကိေလသာကာမ ဝတၳဳကာမတို႔ကို ပယ္ႏုတ္ပါေလာ့၊ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔ကို မပယ္မူ၍ တည္ၾကည္မႈ (စ်ာန္) သို႔ မေရာက္ႏိုင္။

ထိုလုံ႔လဝီရိယကို အကယ္၍ ျပဳသည္ ျဖစ္အံ့၊ အဆုတ္မနစ္ ျပဳကုန္ရာ၏၊ ထို လုံ႔လဝီရိယကို ျမဲျမံစြာ အားထုတ္ရာ၏။ ထိုစကား မွန္၏၊ လုံ႔လေလ်ာ့ေသာ ရဟန္းသည္ ကိေလသာျမဴကို လြန္စြာ ျဖန္႔ၾကဲသည္ မည္၏။

မေကာင္းေသာ အမႈကို မျပဳျခင္းသည္ ျမတ္၏၊ မေကာင္းေသာ အမႈကို ျပဳျခင္း သည္ ေနာက္အခါ၌ ပူပန္ရတတ္၏။ အၾကင္ေကာင္းေသာ အမႈကို ျပဳရေသာေၾကာင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ရျခင္း မ႐ိွ၊ ထိုေကာင္းေသာ အမႈကို ျပဳျခင္းသည္ ျမတ္၏။

မေကာင္းသျဖင့္ ကိုင္အပ္ေသာ သမန္းျမက္သည္ လက္ကိုသာလွ်င္ ရွဘိသကဲ႕သို႔ ထို႔အတူ မေကာင္းသျဖင့္ သံုးသပ္အပ္ေသာ ရဟန္း၏ အျဖစ္သည္ ငရဲသို႔ ဆြဲငင္ တတ္၏။

ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျပဳအပ္ေသာ အလံုးစံုေသာ ကံသည္လည္းေကာင္း၊ ညစ္ႏြမ္းေသာ အၾကင္အက်င့္သည္လည္းေကာင္း၊ ယံုမွားဖြယ္ေသာ အၾကင္အက်င့္ျမတ္သည္လည္းေကာင္း ႐ိွ၏။ ထိုအလံုးစံုသည္ အက်ဳိး မမ်ားႏိုင္ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္းတို႔ တာယနနတ္သားသည္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ၿပီးလွ်င္ ငါဘုရားကို ႐ိွခိုးၿပီး၍ အ႐ိုအေသ ျပဳလ်က္ ထိုအရပ္၌ပင္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏၊ ရဟန္းတို႔ တာယနနတ္သား၏ ဂါထာတို႔ကို သင္ယူၾကကုန္ ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ တာယနနတ္သား၏ ဂါထာတို႔ကို ပို႔ခ်ၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ တာယနနတ္သား၏ ဂါထာတို႔ကို ေဆာင္ၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ တာယနနတ္သား၏ ဂါထာတို႔သည္ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ စပ္ကုန္၏၊ အရိယာမဂ္ဟူေသာ အက်င့္အျမတ္၏ ေရွ႕သြား ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။