သန ၃.၁၉: ပဌမ အပုတၱကသုတ္

၁၃ဝ။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ေနမြန္းတည့္အခါ၌ ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ပေသနဒီေကာသလမင္းႀကီးအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”မင္းႀကီး သင္သည္ ယခု ေနမြန္းတည့္ အခါ၌ အဘယ္အရပ္က လာခဲ့သနည္း”ဟု ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသာဝတၳိျပည္၌ သူေဌးႀကီးသည္ ေသခဲ့၏၊ (အေမြခံ) သား မရွိေသာ ထိုသူေဌး ႀကီး၏ ဥစၥာကို အကြၽႏု္ပ္သည္ နန္းေတာ္တြင္းသို႔ သြင္း၍ လာခဲ့ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေရႊခ်ည္းပင္ ရွစ္ သန္းရွိပါ၏၊ ေငြမူကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုသူေဌးႀကီး၏ ထမင္းသံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိပါ၏ – ပုန္းရည္လွ်င္ ႏွစ္ခြက္ေျမာက္ေသာ ဆန္ကြဲထမင္းကို စားသံုး၏။ အဝတ္ကို သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိပါ၏ – သံုးလႊာ စပ္၍ ခ်ဳပ္ေသာ ပိုက္ဆံေလွ်ာ္အဝတ္ကို ဝတ္၏။ ယာဥ္ကို သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိပါ၏ – သစ္ရြက္ထီးကို ေဆာင္းလ်က္ ေဆြးေျမ႕ ေသာ ရထားငယ္ျဖင့္ သြားပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

မင္းႀကီး ဤစကားသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး ဤစကားသည္ ဤအတိုင္း မွန္၏၊ မင္းႀကီး သူေတာ္မဟုတ္ေသာ သူယုတ္သည္ မ်ားျမတ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တို႔ကို ရ၍ မိမိကိုယ္ကို မခ်မ္းသာေစ၊ မျပည့္ၿဖိဳးေစ။ အမိအဖတို႔ကို မခ်မ္းသာေစ၊ မျပည့္ၿဖိဳးေစ။ သားမယားကို မခ်မ္းသာေစ၊ မျပည့္ၿဖိဳးေစ။ ကြၽန္အလုပ္သမားတို႔ကို မခ်မ္းသာေစ၊ မျပည့္ၿဖိဳးေစ။ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို မခ်မ္းသာေစ၊ မျပည့္ၿဖိဳးေစ။ အထက္နတ္ဘံု၌ ျမတ္ေသာအက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ မြန္ျမတ္ေသာ အက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အလွဴကို သမဏျဗာဟၼဏတို႔၌ မျဖစ္ေစ။ ထိုသူ၏ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ မသံုးေဆာင္အပ္ကုန္ေသာ ထိုစည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို မင္းတို႔သည္မူလည္း ေဆာင္ကုန္၏၊ ခိုးသူတို႔သည္မူလည္း ေဆာင္ကုန္၏၊ မီးသည္မူလည္း ေလာင္ကုန္၏၊ ေရ၌မူလည္း ေမ်ာ၏၊ မခ်စ္မႏွစ္လိုအပ္ကုန္ေသာ အေမြခံတို႔သည္မူလည္း ေဆာင္ကုန္၏။ မင္းႀကီး ဤသို႔ ထိုသူ၏ ထိုစည္းစိမ္ဥစၥာတို႔သည္ ေကာင္းစြာ မသံုးေဆာင္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ သံုးေဆာင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။

မင္းႀကီ ဥပမာေသာ္ကား လူမရွိေသာ အရပ္၌ ၾကည္လင္ေသာေရရွိေသာ, ခ်မ္းေအးေသာေရရွိေသာ, ခ်ဳိၿမိန္ေသာေရရွိေသာ, ျဖဴေသာေရရွိေသာ, ေကာင္းေသာေရဆိပ္ရွိေသာ, ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ဖြယ္ရာရွိေသာ ေရကန္သည္ ရွိ၏။ ထိုေရကို လူအေပါင္းသည္ မေဆာင္ယူရာ၊ မေသာက္ရာ၊ မခ်ဳိးရာ၊ အလိုရွိတိုင္း မျပဳရာ။ မင္းႀကီး ဤသို႔ မျပဳေသာ္လည္း ထိုေရသည္ ေကာင္းစြာ မသံုးေဆာင္ဘဲလ်က္ ကုန္ခန္းျခင္း သို႔ ေရာက္ရာ၏၊ သံုးေဆာင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ရာ။

မင္းႀကီး ဤအတူသာလွ်င္ သူေတာ္မဟုတ္ေသာ သူယုတ္သည္ မ်ားျမတ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္တို႔ကို ရ၍ မိမိကိုယ္ကို မခ်မ္းသာေစ၊ မျပည့္ၿဖိဳးေစ။ အမိအဖတို႔ကို မခ်မ္းသာေစ၊ မျပည့္ၿဖိဳးေစ။ သားမယားကို မခ်မ္းသာေစ၊ မျပည့္ၿဖိဳးေစ။ ကြၽန္အလုပ္သမားတို႔ကို မခ်မ္းသာေစ၊ မျပည့္ၿဖိဳးေစ။ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို မခ်မ္းသာေစ၊ မျပည့္ၿဖိဳးေစ။ အထက္နတ္ဘံု၌ ျမတ္ေသာအက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ မြန္ျမတ္ေသာ အက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အလွဴကို သမဏျဗာဟၼဏတို႔၌ မျဖစ္ေစ။ ထိုသူ၏ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ မသံုးေဆာင္အပ္ကုန္ေသာ ထို စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို မင္းတို႔သည္မူလည္း ေဆာင္ကုန္၏၊ ခိုးသူတို႔သည္မူလည္း ေဆာင္ကုန္၏၊ မီးသည္မူလည္း ေလာင္၏၊ ေရ၌မူလည္း ေမ်ာ၏၊ မခ်စ္မႏွစ္လိုအပ္ကုန္ေသာ အေမြခံတို႔သည္မူလည္း ေဆာင္ကုန္၏။ မင္းႀကီး ဤသို႔ ထိုသူ၏ ထိုစည္းစိမ္ဥစၥာတို႔သည္ ေကာင္းစြာ မသံုးေဆာင္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ သံုးေဆာင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။

မင္းႀကီး စင္စစ္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ေသာ သူသည္ မ်ားျမတ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ရ၍ မိမိကိုယ္ကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ျပည့္ၿဖိဳးေစ၏။ အမိအဖတို႔ကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ျပည့္ၿဖိဳးေစ၏။ သားမယားကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ျပည့္ၿဖိဳးေစ၏။ ကြၽန္အလုပ္သမားတို႔ကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ျပည့္ၿဖိဳးေစ၏။ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ျပည့္ၿဖိဳးေစ၏။ အထက္နတ္ဘံု၌ ျမတ္ေသာအက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ မြန္ျမတ္ေသာ အက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အလွဴကို သမဏျဗာဟၼဏတို႔၌ ျဖစ္ေစ၏။ ထိုသူ၏ ေကာင္းစြာ သံုးေဆာင္အပ္ကုန္ေသာ ထိုစည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို မင္းတို႔သည္မူလည္း မေဆာင္ကုန္၊ ခိုးသူတို႔သည္မူလည္း မေဆာင္ကုန္၊ မီးသည္မူလည္း မေလာင္၊ ေရ၌မူလည္း မေမ်ာ၊ မခ်စ္မႏွစ္လိုအပ္ကုန္ေသာ အေမြခံတို႔သည္မူလည္း မေဆာင္ကုန္။ မင္းႀကီး ဤသို႔ ထိုသူ၏ ထိုစည္းစိမ္ဥစၥာတို႔သည္ ေကာင္းစြာ သံုးေဆာင္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ သံုးေဆာင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ ကုန္၏၊ ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။

မင္းႀကီး ဥပမာေသာ္ကား ရြာ၏လည္းေကာင္း၊ နိဂံုး၏လည္းေကာင္း မနီးမေဝး၌ ၾကည္လင္ေသာ ေရရွိေသာ, ခ်မ္းေအးေသာေရရွိေသာ, ခ်ဳိၿမိန္ေသာေရရွိေသာ, ျဖဴေသာေရရွိေသာ, ေကာင္းေသာေရဆိပ္ ရွိေသာ, ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ဖြယ္ရာရွိေသာ ေရကန္သည္ ရွိ၏။ ထိုေရကို လူအေပါင္းသည္ ေဆာင္လည္း ေဆာင္ရာ၏၊ ေသာက္လည္း ေသာက္ရာ၏၊ ခ်ဳိးလည္း ခ်ဳိးရာ၏၊ အလိုရွိတိုင္း ျပဳလည္း ျပဳရာ၏၊ မင္းႀကီး ဤသို႔လွ်င္ ထိုေရသည္ ေကာင္းစြာ သံုးေဆာင္အပ္သည္ ျဖစ္၍ သံုးေဆာင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏၊ ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ မေရာက္ရာ။

မင္းႀကီး ဤအတူသာလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းသည္ မ်ားျမတ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ရ၍ မိမိ ကိုယ္ကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ျပည့္ၿဖိဳးေစ၏။ အမိအဖတို႔ကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ျပည့္ၿဖိဳးေစ၏။ သားမယားကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ျပည့္ၿဖိဳးေစ၏။ ကြၽန္အလုပ္သမားတို႔ကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ျပည့္ၿဖိဳးေစ၏။ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို ခ်မ္းသာေစ၏၊ ျပည့္ၿဖိဳးေစ၏။ အထက္နတ္ဘံု၌ ျမတ္ေသာအက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ၊ ခ်မ္းသာေသာ အက်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ မြန္ျမတ္ေသာ အက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အလွဴကို သမဏျဗာဟၼဏတို႔၌ ျဖစ္ေစ၏။ ထိုသူ၏ ေကာင္းစြာ သံုးေဆာင္အပ္ကုန္ေသာ ထိုစည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို မင္းတို႔သည္မူလည္း မေဆာင္ကုန္၊ ခိုးသူတို႔သည္မူလည္း မေဆာင္ကုန္၊ မီးသည္မူလည္း မေလာင္၊ ေရ၌မူလည္း မေမ်ာ၊ မခ်စ္မႏွစ္လိုအပ္ကုန္ေသာ အေမြခံတို႔သည္မူလည္း မေဆာင္ကုန္။ မင္းႀကီး ဤသို႔ ထိုသူ၏ ထိုစည္းစိမ္ဥစၥာတို႔သည္ ေကာင္းစြာ သံုးေဆာင္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ သံုးေဆာင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ ကုန္၏၊ ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္။

လူမရွိရာ အရပ္၌ ေအးျမေသာ ေရသည္ မေသာက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ေျခာက္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ယုတ္မာေသာ ေယာက်္ားသည္ ဥစၥာကို ရ၍ မိမိသည္မူလည္း မသံုးေဆာင္၊ သူတစ္ပါးကိုမူလည္း မေပး၊ (ထိုဥစၥာသည္ အလိုလို ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏)။

သိၾကားလိမၼာေသာ ပညာရွိသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို ရ၍ သံုးေဆာင္ခံစား၏၊ ကိစၥကိုလည္း ျပဳ၏၊ ထိုပညာရွိသည္ ေဆြမ်ဳိးအေပါင္းအား ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ျခင္း ကို ျပဳလ်က္ မကဲ့ရဲ႕အပ္သည္ျဖစ္၍ ေကာင္းမႈကို ျပဳေသာ သူတို႔၏ တည္ရာ ျဖစ္ ေသာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။