သန ၄.၁၃: သကလိကသုတ္

၁၄၉။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇျဂဳိဟ္ျပည္ မဒၵကုစၧိမည္ေသာ သမင္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္သည္ ေက်ာက္ခဲျဖင့္ ထိခိုက္မိ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားအား ဆင္းရဲကုန္ေသာ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းကုန္ စပ္ရွားကုန္ေသာ မသာယာအပ္ကုန္ မႏွစ္လိုအပ္ကုန္ေသာ ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ ျပင္းျပေသာ ေဝဒနာတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုေဝဒနာတို႔ကို သတိသမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ မပင္မပန္း သည္းခံေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဒုကုဋ္ေတာ္ကို ေလးထပ္ခင္း၍ (လက္ယာ) ေျခ၌ (လက္ဝဲ) ေျခကို စဥ္းငယ္ လြန္ကာ တင္ထား၍ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ လက္ယာနံေတာင္းျဖင့္ ျမတ္ေသာ ေလ်ာင္းစက္ျခင္းကို ျပဳေတာ္မူ၏၊ ထို႔ေနာက္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို၏-

”သင္သည္ မိန္းေမာေတြေဝသျဖင့္ အိပ္သေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ရြတ္ဆိုဖြယ္ ၾကံ စည္မႈျဖင့္ ယစ္သည္ ျဖစ္၍ အိပ္သေလာ၊ သင့္အား မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးတို႔သည္ မရွိကုန္သေလာ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ၌ တစ္ေယာက္တည္း အိပ္ျခင္းသို႔ ေရွး႐ႈလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အိပ္ဘိသနည္း”ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ငါသည္ မိန္းေမာေတြေဝသျဖင့္ အိပ္သည္ မဟုတ္၊ ရြတ္ဆိုဖြယ္ ၾကံစည္မႈျဖင့္ ယစ္သည္ ျဖစ္၍ အိပ္သည္ မဟုတ္၊ ငါသည္ အက်ဳိးသို႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ၿပီး ျဖစ္၍ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက မရွိဘဲ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ အိပ္ရာေနရာ၌ အလံုးစံုေသာသတၱဝါတို႔အား အစဥ္သနားျခင္း ရွိလ်က္ တစ္ေယာက္တည္း အိပ္၏။

ဤေလာက၌ အၾကင္သူတို႔၏ ရင္ဝယ္ ျမားစူးဝင္ေသာေၾကာင့္ ႏွလံုးသား တလွပ္ လွပ္ တုန္လႈပ္ေန၏၊ ထိုသူတို႔ေသာ္မွလည္း ျမားတန္းလန္း ရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ပင္ အိပ္ျခင္းကို ရတံုဘိေသး၏၊ ျမားစူးဝင္ျခင္း ကင္းေနေသာ ငါကား အဘယ့္ေၾကာင့္ မအိပ္ဘဲ ရွိမည္နည္း။

ငါသည္ ေဘးရန္ရွိေသာ ခရီးဆိုး၌ေသာ္လည္း ေတြးေတာယံုမွားမႈ မရွိ၊ ေဘးရန္ ရွိေသာ ခရီးဆိုး၌ အိပ္ျခင္ငွါလည္း ငါ မေၾကာက္၊ ညဥ့္ေန႔တို႔သည္ ငါ့ကို မပူပန္ ေစကုန္၊ ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ရာ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းကို မျမင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အလံုးစံု ေသာ သတၱဝါတို႔အား အစဥ္သနားျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ အိပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့ကို သိေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့ကို သိေတာ္မူ၏”ဟု ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။