သန ၄.၈: နႏၵတိသုတ္

၁၄၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ထံေတာ္ပါး၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

”သားသမီးမ်ားစြာ ရွိသူသည္ သားသမီးတို႔ျဖင့္ ႏွစ္သက္ရ၏၊ ထို႔အတူသာလွ်င္ ႏြားမ်ားစြာ ရွိသူသည္ ႏြားတို႔ျဖင့္ ႏွစ္သက္ရ၏၊ လူအေပါင္းအား ကာမခ်မ္းသာ၏ တည္ရာ ‘ဥပဓိ’တို႔ျဖင့္ ႏွစ္သက္ရ၏၊ အၾကင္သူသည္ ကာမခ်မ္းသာ၏ တည္ရာ ‘ဥပဓိ’ မရွိ၊ ထိုသူသည္ မႏွစ္သက္ရသည္သာတည္း”ဟု ရြတ္ဆို၏။

သားသမီးမ်ားစြာ ရွိသူသည္ သားသမီးတို႔ျဖင့္ စိုးရိမ္ရ၏၊ ႏြားမ်ားစြာ ရွိသူသည္ ႏြားတို႔ျဖင့္ စိုးရိမ္ရ၏၊ လူအေပါင္းအား ကာမခ်မ္းသာ၏ တည္ရာ ‘ဥပဓိ’တို႔ျဖင့္ စိုးရိမ္ရ၏၊ အၾကင္သူသည္ ကာမခ်မ္းသာ၏ တည္ရာ ‘ဥပဓိ’ မရွိ၊ ထိုသူသည္ မစိုးရိမ္ရသည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့ကို သိေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့ကို သိေတာ္မူ၏”ဟု ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္ ၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။