သန ၅.၁: အာဠဝိကာသုတ္

၁၆၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အနာထပိဏ္ သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အာဠဝီၿမိဳ႕သူ ဘိကၡဳနီမ သည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံ ဝင္ေလ၏၊ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ၿပီး၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲဲခဲဲ႕သည္ ရွိေသာ္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ အႏၶဝန္ေတာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏၊ ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္ သည္ အာဠဝီၿမိဳ႕သူ ဘိကၡဳနီမအား ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ေနျခင္းမွ ေရြ႕ေလ်ာေစလို၍လည္းေကာင္း အာဠဝီၿမိဳ႕သူ ဘိကၡဳနီမထံသို႔ ခ်ဥ္း ကပ္၍ ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို၏-

”ေလာက၌ ထြက္ေျမာက္ရာ (နိဗၺာန္) သည္ မရွိ၊ သင္သည္ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းျဖင့္ အသို႔ျပဳလိမ့္မည္နည္း၊ ကာမဂုဏ္ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကို ခံစားဦးေလာ့၊ ေနာင္အခါမွ ပူပန္ျခင္း မျဖစ္ေစလင့္”ဟု ရြတ္ဆို၏။

ထိုအခါ အာဠဝီၿမိဳ႕သူ ဘိကၡဳနီမအား ”ဤဂါထာကို ရြတ္ဆိုေသာ ထိုသူသည္ အဘယ္သူနည္း၊ လူေလေလာ နတ္ေလေလာ”ဟု စဥ္းစားၿပီးလွ်င္ ”ဤသူသည္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္တည္း၊ ငါ့အား ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ေနျခင္းမွ ေရြ႕ေလ်ာေစလို၍လည္းေကာင္း ဂါထာကို ရြတ္ဆို၏၊ ဤသူကား ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္တည္း”ဟု သိ၍ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္ကို ဂါထာတို႔ျဖင့္ ရြတ္ဆို၏-

”မာရ္နတ္ယုတ္ ေလာက၌ ထြက္ေျမာက္ရာ (နိဗၺာန္) သည္ ရွိ၏၊ ငါသည္ ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ေတြ႕ထိရ၏၊ သင္သည္မူကား ထို (နိဗၺာန္) ကို မသိ။

မာရ္နတ္ယုတ္ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ လွံသြားႏွင့္ တူကုန္၏၊ ထိုသူတို႔၏ ခႏၶာတို႔ သည္ စဥ္းတီတုံး ျဖစ္ကုန္၏၊ သင္သည္ အၾကင္ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကို ဆို ဘိ၏၊ ငါ့အား ထိုကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ”ဟု ရြတ္ဆို၏။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”အာဠဝီၿမိဳ႕သူ ဘိကၡဳနီမသည္ ငါ့ကို သိ၏”ဟု ဆင္းရဲဲျခင္း ႏွွလုံးမသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။