သန ၅.၂: ေသာမာသုတ္

၁၆၃။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ၌ ေသာမာဘိကၡဳနီမသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ၿပီးလွ်င္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေလ၏၊ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ ၿပီး၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲဲခဲဲ႕၍ အႏၶဝန္ေတာသို႔ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ တစ္ခု ေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေန၏၊ ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ေသာမာဘိကၡဳနီမအား ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိမွ ေရြ႕ေလ်ာေစလို၍လည္းေကာင္း ေသာမာဘိကၡဳနီမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆို၏-

”ေရာက္ႏိုင္ခဲဲေသာ အၾကင္အရဟတၱဖိုလ္သို႔ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ေရာက္ အပ္၏၊ သင္သည္ မိန္းမ၏ လက္ႏွစ္သစ္မွ်ေသာ ပညာျဖင့္ ထိုအရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္”ဟု ရြတ္ဆို၏။

ထိုအခါ ေသာမာဘိကၡဳနီမအား ”ဂါထာကို ရြတ္ဆိုေသာ ဤသူသည္ အဘယ္သူနည္း၊ လူေလေလာ နတ္ေလေလာ”ဟု စဥ္းစားၿပီးလွ်င္ ”ဤသူသည္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္တည္း၊ ငါ့အား ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းကို ျဖစ္ေစလို၍လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိမွ ေရြ႕ေလ်ာ ေစလို၍လည္းေကာင္း ဂါထာကို ရြတ္ဆို၏”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ေသာမာဘိကၡဳနီမအား ”ဤသူ သည္ကား ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္တည္း”ဟု သိ၍ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္ကို ဂါထာတို႔ျဖင့့္ျပန္ေျပာ၏-

”ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္၌ ဖလသမာပတ္ဉာဏ္ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ တရားကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာသူအား မိန္းမအျဖစ္သည္ အဘယ္ ျပဳအံ့နည္း။

အၾကင္သူအား ငါကား မိန္းမဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါကား ေယာက်္ားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါကား တျခား တစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း (တဏွာ မာန ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) ဤသို႔ ျဖစ္ရာ၏။ ထိုသူကိုသာလွ်င္ မာရ္နတ္သည္ ဆိုျခင္းငွါ ထိုက္၏”ဟု (ျပန္ေျပာ၏)။

ထိုအခါ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္သည္ ”ေသာမာဘိကၡဳနီမသည္ ငါ့ကို သိ၏”ဟု ဆင္းရဲဲျခင္း ႏွလုံး မသာျခင္း ရွိသည္ ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌ပင္လွ်င္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။